cho em hỏi , em mới tham gia diễn đàn em thấy kiến thức rất bỏ ích nhưng muốn dowload về thì chỉ dc 3 lần , dù đã nạp xu. diên đàn có thể có cách nào dowload dc nhiều hơn không ah. em cám ơn