Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục đích nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2
  6. Những điểm mới 3
  7. Các tài liệu đã công bố . 3
  8. Kết cấu của luận án 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN DÙNG CHO XÂY
  DỰNG ĐẬP TRỌNG LỰC . 5
  1.1. Khái niệm BTĐL . 5
  1.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng BTĐL cho xây dựng đập trọng lực . 6
  1.2.1.Trên thế giới 6
  1.2.2.Tại Việt Nam . 9
  1.3. Vấn đề thấm đập BTĐL ở Việt Nam . 11
  1.3.1. Hiện tượng thấm nước tại các đập BTĐL . 12
  1.3.2. Nguyên nhân thấm nước tại các đập BTĐL 16
  1.3.3. Biện pháp đảm bảo khả năng chống thấm cho đập BTĐL 17
  1.4. Vấn đề nhiệt trong BTĐL khối lớn 18
  iv
  1.5. Cơ sở khoa học của việc sử dụng tổ hợp phụ gia để cải thiện một số tính
  chất của BTĐL dùng cho đập trọng lực trong điều kiện Việt Nam . 20
  1.5.1. Phân tích một số đặc điểm của BTĐL . 20
  1.5.2. Vai trò của phụ gia hóa học trong BTĐL 24
  1.5.3. Vai trò của phụ gia khoáng hoạt tính trong BTĐL 28
  1.5.4. Vai trò của phụ gia Polyme trong BTĐL 32
  1.6. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án . 39
  CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.1. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu . 40
  2.1.1. Xi măng 40
  2.1.2. Tro bay . 41
  2.1.3. Cốt liệu lớn . 41
  2.1.4. Cốt liệu nhỏ 42
  2.1.5. Phụ gia hóa học 44
  2.1.6. Phụ gia Polyme . 45
  2.2. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu 45
  2.2.1. Các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu 45
  2.2.2. Các tiêu chuẩn thí nghiệm BTĐL . 47
  2.2.3. Một số phương pháp thí nghiệm BTĐL cơ bản . 47
  2.2.4. Các phương pháp thí nghiệm cấu trúc vữa BTĐL . 54
  2.2.5. Một số phương pháp nghiên cứu lý thuyết 57
  v
  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHỤ GIA ĐẾN
  MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN . 58
  3.1. Khoảng biến thiên các biến trong nghiên cứu 58
  3.2. Kết quả nghiên cứu thành phần cấp phối và các tính chất BTĐL . 62
  3.3. Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia S+T+P đến cường độ nén BTĐL . 66
  3.3.1. Ảnh hưởng của phụ gia S đến cường độ nén BTĐL (khi cố định phụ gia
  T và P) . 66
  3.3.2. Ảnh hưởng của phụ gia T đến cường độ nén BTĐL (khi cố định phụ gia
  S và P) . 68
  3.3.3. Ảnh hưởng của phụ gia P đến cường độ nén BTĐL (khi cố định phụ gia
  S và T) . 69
  3.4. Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia S+T+P đến khả năng chống thấm của BTĐL 73
  3.4.1. Ảnh hưởng của phụ gia S đến khả năng chống thấm BTĐL (khi cố định
  phụ gia T và P) . 73
  3.4.2. Ảnh hưởng của phụ gia T đến khả năng chống thấm BTĐL (khi giữ cố
  định phụ gia S và P) . 75
  3.4.3.Ảnh hưởng của biến phụ gia P đến khả năng chống thấm BTĐL (khi cố
  định phụ gia S và T) . 76
  3.4.4. Ảnh hưởng đồng thời của phụ gia S, T và P đến khả năng chống thấm
  BTĐL . 77
  3.5. Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia S+T+P đến cấu trúc và tính đồng nhất của
  BTĐL . 82
  3.6. Ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia S+T+P đến nhiệt độ đoạn nhiệt của BTĐL 83
  Kết luận chương 3 86
  vi
  CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SỬ  DỤNG TỔ HỢP PHỤ GIA S+T+P TẠI HIỆN TRƯỜNG 88
  4.1. Giới thiệu công trình hồ chứa nước Nước Trong . 88
  4.1.1. Vài nét về công trình 88
  4.1.2. Vật liệu và cấp phối BTĐL thi công công trình Nước Trong 91
  4.2. Kết quả ứng dụng tổ hợp phụ gia cho BTĐL tại hiện trường . 95
  4.2.1. Thiết kế thành phần cấp phối BTĐL ứng dụng . 95
  4.2.2. Kết quả thi công hiện trường 97
  4.3. Tính toán nhiệt BTĐL 100
  4.3.1. Tính nhiệt dung riêng của BTĐL 100
  4.3.2. Tính nhiệt độ tối đa do xi măng thủy hóa của BTĐL 100
  4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật 101
  4.4.1. Chi phí cho 01 m
  3
  BTĐL ứng dụng 101
  4.4.2. Chi phí cho 01 m
  3
  BTĐL đập Nước Trong . 103
  Kết luận chương 4 105
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107
  KẾT LUẬN 107
  KIẾN NGHỊ . 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  I. TIẾNG VIỆT 109
  II. TIẾNG ANH . 112
  vii
  PHỤ LỤC 1. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG DÙNG PHỤ GIA
  S ĐẾN LƯỢNG DÙNG NƯỚC BTĐL . 116
  PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẤU TRÚC BTĐL 118
  PHỤ LỤC 3. CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI CÔNG HIỆN TRƯỜNG . 123

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status