Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón

  i

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG . ii
  DANH MỤC HÌNH iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . iv
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Những vấn đề chung về bùn thải 3
  1.1.1. Khái niệm bùn thải và phân loại 3
  1.1.2. Nguồn gốc, tính chất, đặc điểm của bùn thải 5
  1.1.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn về bùn thải trên thế giới 7
  1.1.4. Tác động của bùn thải tới môi trường và sức khỏe con người 11
  1.2. Các phương pháp xử lý bùn thải 13
  1.3. Các công nghệ trên thế giới về tái sử dụng bùn thải và 18
  hiện trạng quản lý, tái sử dụng bùn thải ở Việt Nam . 18
  1.3.1. Các công nghệ trên thế giới về tái sử dụng bùn thải . 18
  1.3.2. Hiện trạng quản lý và tái sử dụng bùn thải tại Việt Nam 24
  1.3.3. Hiện trạng bùn thải đô thị của vùng nghiên cứu. 29
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu 31
  2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31
  2.1.2. Thời gian nghiên cứu . 33
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 34
  2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu . 34
  2.2.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực địa . 34
  2.2.3. Phương pháp thực nghiệm . 34
  2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu bằng Excel 37
  2.2.5. Phương pháp so sánh . 37
  2.3. Nguyên liệu và dụng cụ thực nghiệm . 37
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 39
  3.1. Kết quả phân tích mẫu bùn thải đô thị tại Hà Nội 39
  3.2. Đánh giá khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bón . 42
  3.3. Một số tính chất lý, hoá và sinh học của bùn thải hồ Ba Mẫu trước và sau khi ủ 44
  3.4. Kết quả phân tích hàm lượng chất dinh dưỡng, KLN trong đất trồng rau 46
  3.5. Sự sinh trưởng và phát triển của rau cải ngọt sau 30 ngày gieo trồng 46
  3.6. Hàm lượng chất dinh dưỡng và kim loại nặng trong đất trồng rau sau 30 ngày thí
  nghiệm . 50
  3.6.1. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất trồng rau sau 30 ngày thí nghiệm 50
  3.6.2. Hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau sau 30 ngày thí nghiệm 52
  3.7. Hàm lượng kim loại nặng trong rau cải ngọt sau 30 ngày thí nghiệm 53
  3.8. Đề xuất giải pháp sử dụng bùn thải đô thị 54
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56
  PHỤ LỤC 59

  Luận văn thạc sỹ khoa học Đỗ Thủy Tiên –K19MT
  ii
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1. Tiêu chuẩn của EU đối với các hợp chất hữu cơ có trong bùn thải 7
  Bảng 1.2. Tiêu chuẩn của EU đối với kim loại nặng có trong bùn thải 8
  Bảng 1.3. Giá trị giới hạn của một số kim loại trong bùn (mg/kg) . 9
  Bảng 1.4. Giá trị giới hạn nồng độ của các vi sinh vật gây bệnh trong bùn của
  một số nước .

  10
  Bảng 2.1.Vị trí lấy mẫu bùn thải đô thị trên địa bàn Hà Nội . 31
  Bảng 2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 34
  Bảng 2.3. Bố trí các công thức thí nghiệm 36
  Bảng 3.1. Bảng kết quả phân tích bùn thải đô thị trên địa bàn Hà Nội 40
  Bảng 3.2. Hàm lượng các chất dinh dưỡng, KLN, vi sinh vật trong 4 mẫu bùn thải
  đô thị phù hợp để sản xuất phân bón

  43
  Bảng 3.3. Một số tính chất của bùn thải hồ Ba Mẫu trước và sau khi ủ 44
  Bảng 3.4. Tính toán lượng phân NPK cần bổ sung vào PB1 sau ủ 45
  Bảng 3.5. Hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau thí nghiệm 46
  Bảng 3.6. Kết quả xác định sự sinh trưởng và phát triển của rau cải sau 30 ngày
  gieo trồng .

  47
  Bảng 3.7. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất trồng rau sau 30 ngày TN 51
  Bảng 3.8. Hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau sau 30 ngày thí nghiệm 53
  Bảng 3.9. Hàm lượng kim loại nặng trong rau cải ngọt sau 30 ngày thí nghiệm 54

  Luận văn thạc sỹ khoa học Đỗ Thủy Tiên –K19MT
  iii
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn thải sinh hoạt của Mỹ 24
  Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ THS 27
  Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu bùn thải . 28
  Hình 2.1. Vị trí lấy mẫu trầm tích sông, hồ trên địa bàn Tp Hà Nội . 32
  Hình 2.2. Vị trí lấy mẫu bùn thải từ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt đô thị và
  từ nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn Tp Hà Nội

  33
  Hình 3.1. Sự phát triển của rau cải ngọt sau 30 ngày trồng . 47
  Hình 3.2. Sự sinh trưởng của rau cải ngọt về chiều cao rau . 48
  Hình 3.3. Sự sinh trưởng của rau cải ngọt về bề rộng lá rau . 49
  Hình 3.4. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất sau khi trồng rau 30 ngày 51

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status