Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng

  III
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan I
  Lời cảm ơn II
  Mục lục III
  Danh mục các bảng VI
  Danh mục các hình vẽ VIII
  Danh mục các ký hiệu XII
  Danh mục các chữ viết tắt XIV
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN KẾT CẤU DÀN
  1.1 Đặc điểm và ứng dụng của kết cấu dàn 5
  1.2 Những phương hướng và tình hình nghiên cứu tính toán kết cấu
  dàn hiện nay
  7
  1.3 Tình hình nghiên cứu trong nước 17
  1.4 Một số vấn đề còn tồn tại và lý do lựa chọn đề tài 18
  1.5 Mục tiêu nghiên cứu của luận án 19
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH PHI TUYẾN HÌNH HỌC
  KẾT CẤU DÀN

  2.1 Phương pháp phân tích dàn phi tuyến hình học dựa trên phương
  pháp nguyên lý cực trị Gauss
  21
  2.1.1 Phân tích tuyến tính kết cấu dàn theo cách thứ nhất 26
  2.1.2 Phân tích tuyến tính kết cấu dàn theo cách thứ hai 30
  2.1.3 Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn theo cách thứ nhất 31
  2.1.4 Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn theo cách thứ hai 34
  2.2 Phương pháp xác định các thành phần chuyển vị tại các nút dàn và
  nội lực trong các thanh dàn đối với bài toán dàn phi tuyến hình học
  35
  2.3 Một số kết quả nghiên cứu bài toán kết cấu dàn 37
  2.3.1 Tính toán dàn theo cách thứ nhất 37
  2.3.2 Tính toán dàn theo cách thứ hai 41
  2.3.3 Ảnh hưởng của thông số vật liệu đến độ chênh lệch kết quả phân
  tích nội lực trong các thanh dàn giữa PTTT và PTPTHH
  44
  2.3.4 Ảnh hưởng của giá trị tải trọng tác dụng đến độ chênh lệch kết
  quả nội lực trong các thanh dàn giữa PTTT và PTPTHH
  47
  2.4 Kết luận chương 51  IV
  CHƯƠNG 3
  PHÂN TÍCH PHI TUYẾN HÌNH HỌC KẾT CẤU DÀN VÒM
  PHẲNG

  3.1 Phân tích phi tuyến hình học dàn vòm phẳng tĩnh định 53
  3.1.1 Tính toán dàn vòm phẳng tĩnh định 53
  3.1.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng tĩnh định đến PTCL
  chuyển vị, nội lực giữa PTPTHH và PTTT
  60
  3.2 Phân tích phi tuyến hình học dàn vòm phẳng tĩnh định trong, siêu
  tĩnh ngoài
  64
  3.2.1 Tính toán dàn vòm phẳng tĩnh định trong, siêu tĩnh ngoài 64
  3.2.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng tĩnh định trong, siêu tĩnh
  ngoài đến PTCL chuyển vị, nội lực giữa PTPTHH và PTTT
  68
  3.3 Phân tích phi tuyến hình học dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong, tĩnh
  định ngoài
  71
  3.3.1 Tính toán dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong, tĩnh định ngoài 71
  3.3.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong, tĩnh định
  ngoài đến PTCL chuyển vị, nội lực giữa PTPTHH và PTTT
  76
  3.4 Phân tích phi tuyến hình học dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong và siêu
  tĩnh ngoài
  80
  3.4.1 Tính toán dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong và siêu tĩnh ngoài 80
  3.4.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong và siêu
  tĩnh ngoài đến PTCL chuyển vị, nội lực giữa PTPTHH và PTTT
  85
  3.5 Kết luận chương 88
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH PHI TUYẾN HÌNH HỌC KẾT CẤU DÀN KHÔNG
  GIAN

  4.1 Phân tích phi tuyến hình học dàn cầu không gian một lớp 90
  4.1.1 Tính toán phi tuyến hình học dàn Kiewitt 8 91
  4.1.2 So sánh kết quả tính toán chuyển vị, nội lực giữa PTTT và
  PTPTHH
  94
  4.1.3 Ảnh hưởng độ thoải của dàn cầu không gian K8 đến PTCL
  chuyển vị, nội lực giữa PTTT và PTPTHH
  96
  4.2 Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn vòm không gian một lớp 99
  4.2.1 Tính toán dàn vòm không gian một lớp loại 1 101
  4.2.2 So sánh kết quả tính toán chuyển vị, nội lực giữa PTTT và
  PTPTHH
  104
  4.2.3 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm không gian một lớp loại 1 đến
  PTCL chuyển vị, nội lực giữa PTTT và PTPTHH
  106
  4.3 Kết luận chương 109
  V
  CHƯƠNG 5
  TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH PHI TUYẾN HÌNH HỌC KẾT CẤU
  DÀN VÒM PHẲNG

  5.1 Phương pháp chuyển vị cưỡng bức để xác định tải trọng hạn trong
  bài toán nén dọc trục
  111
  5.1.1 Bài toán ổn định thanh chịu nén 111
  5.1.2 Phương pháp chuyển vị cưỡng bức 113
  5.1.3 Phương pháp phần tử hữu hạn để xác định tải trọng tới hạn thanh
  hai đầu khớp chịu nén dọc trục
  114
  5.2 Phương pháp xác định tải trọng tới hạn lên kết cấu dàn có kể đến
  tính phi tuyến hình học
  118
  5.3 Xác định tải trọng tới hạn lên dàn vòm phẳng tĩnh định chịu tải
  trọng thẳng đứng tại nút dàn vòm
  122
  5.3.1 Ví dụ phân tích 122
  5.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng tĩnh định
  đến giá trị tải trọng tới hạn tác dụng lên dàn
  125
  5.4 Tính toán ổn định dàn vòm phẳng tĩnh định trong, siêu tĩnh ngoài
  chịu tải trọng thẳng đứng tại nút dàn
  125
  5.4.1 Ví dụ phân tích 125
  5.4.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng tĩnh định trong, siêu tĩnh
  ngoài đến giá trị tải trọng tới hạn tác dụng lên dàn vòm
  127
  5.5 Tính toán ổn định dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong, tĩnh định ngoài
  chịu tải trọng thẳng đứng tại nút dàn
  128
  5.5.1 Ví dụ phân tích 128
  5.5.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong, tĩnh định
  ngoài đến giá trị tải trọng tới hạn tác dụng lên dàn vòm
  130
  5.6 Tính toán ổn định dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong và siêu tĩnh ngoài
  chịu tải trọng thẳng đứng tại nút dàn vòm
  131
  5.6.1 Ví dụ phân tích 131
  5.6.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vòm phẳng siêu tĩnh trong và siêu
  tĩnh ngoài đến giá trị tải trọng tới hạn tác dụng lên dàn vòm
  133
  5.7 Kết luận chương 134
  KẾT LUẬN 136
  KIẾN NGHỊ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ NGHIÊN CỨU TIẾP 140
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 141
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142
  PHỤ LỤC (Quyển 2)
  VI

  Xem Thêm: Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status