Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặng điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53,Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10mm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặng điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53,Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10mm

  ỤC ỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt trong luận án
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ
  Danh mục các hình
  Đ T VẤN Đ 1
  Chư ng 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. Dịch tễ học và yếu tố nguy c gây ung thư đ i trực tràng 3
  1.1.1. Dịch tễ học về ung thư đ i trực tràng 3
  1.1.2. Các yếu tố nguy c gây ung thư đ i trực tràng 4
  1 2 Vai trò và tác động của gen trong ung thư đ i trực tràng 9
  1.2.1. Các lo i gen c bản trong ung thư đ i trực tràng 9
  1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của ung thư đ i trực tràng 11
  1.2.3. Một số gen nghiên cứu trong ung thư và polyp đ i trực tràng 13
  1.3. Mô bệnh học ung thư đ i trực tràng 18
  1.3.1. Vị trí tổn thư ng 18
  1.3.2. Hình ảnh đ i thể 18
  1.3.3. Hình ảnh vi thể 20
  1.3.4. Mức độ biệt hóa tế bào trong ung thư đ i trực tràng 20
  1.3.5. Phân lo i giai đo n ung thư đ i trực tràng 21
  1.4. Tổng quan về polyp đ i trực tràng 24
  1 4 1 Định nghĩa 24
  1.4.2. Phân lo i polyp đ i trực tràng theo hình ảnh đ i thể 24
  1.4.3. Hình ảnh vi thể của polyp đ i trực tràng 26 1.5. Hóa mô miễn dịch trong ung thư đ i trực tràng và polyp đ i trực tràng 31
  1.5.1. Lịch sử và khái niệm c bản về hóa mô miễn dịch 31
  1.5.2. Nguyên lý của kỹ thuật 32
  1.5.3. Vai trò của hóa mô miễn dịch 33
  1.5.4. Kháng nguyên 33
  1. 5.5. Kháng thể 33
  1.5.6. Hệ thống nhận biết 33
  1 6 Tình hình nghi n cứu li n quan đến đề tài luận án 35
  1.6.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 35
  1.6.2. Tình hình nghiên cứu ở việt nam 37
  Chư ng 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PH P NGHIÊN CỨU 41
  2 1 Đối tượng nghiên cứu 41
  2.1.1. Nhóm bệnh nhân ung thư đ i trực tràng 41
  2.1.2. Nhóm bệnh nhân c polyp đ i trực tràng 10 mm 41
  2 2 Phư ng pháp nghi n cứu 42
  2 2 1 Thiết ế nghi n cứu 42
  2 2 2 C mẫu 42
  2 2 3 Thời gian nghi n cứu 43
  2 2 4 Địa điểm nghi n cứu 43
  2.2.5. Trình tự thực hiện các bước nghiên cứu. 43
  2.2.6. Các chỉ tiêu cần nghiên cứu 54
  2.3. Xử l số liệu 59
  Chư ng 3: K T QUẢ NGHIÊN CỨU 60
  3.1. Kết quả nghiên cứu nh m polyp ích thước 10 mm 60
  3 1 1 đặc điểm lâm sàng chung polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 60
  3.1.2. Hình ảnh nội soi polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 63
  3 1 3 Đặc điểm mô bệnh học polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 66 3 1 4 Li n quan mô bệnh học với các đặc điểm lâm sàng 69
  3.1.5. Mức độ lo n sản và mối liên quan với đặc điểm mô bệnh họcpolyp 71
  3 1 6 Đặc điểm lâm sàng polyp ung thư h a 73
  3.1.7. Biểu lộ protein p53 i67 her-2 neu polyp đ i trực tràng 75
  3 2 Ung thư đ i trực tràng 78
  3 2 1 Đặc điểm chung về ung thư đ i trực tràng 78
  3 2 2 Đặc điểm nội soi ung thư đ i trực tràng 80
  3 2 3 Đặc điểm mô bệnh học ung thư đ i trực tràng 83
  3.2.4. Kết quả xét nghiệm HMMD với p53, ki67, her-2 neu trong UTĐTT 87
  3.2.5. Mối li n quan p53 i67 her-2 neu với mô bệnh học của UTĐTT 94
  Chư ng 4: BÀN LUẬN 101
  4 1 Nh m polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 101
  4 1 1 Đặc điểm lâm sàng polyp đ i trực tràng 101
  4 1 2 Đặc điểm nội soi polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 105
  4 1 3 Đặc điểm mô bệnh học polyp đ i trực tràng ích thước 10 mm 109
  4 1 4 Polyp ung thư h a 114
  4.1.5. Tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu ở polyp ĐTT ích thước ≥ 10 mm 116
  4.2. Ung thư đ i trực tràng 119
  4 2 1 Đặc điểm lâm sàng ung thư đ i trực tràng 119
  4 2 2 Đặc điểm nội soi ung thư đ i trực tràng 123
  4.2.3. Hình ảnh vi thể ung thư đ i trực tràng 126
  4 2 4 Mức độ xâm lấn ung thư đ i trực tràng 127
  4.2.5 Biểu lộ protein p53 i67 và her-2/neu 128
  K T LUẬN 139
  Danh mục các công trình công bố ết quả nghi n cứu của đề tài luận án 141
  TÀI LI U THAM KHẢO 142
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặng điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53,Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10mm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặng điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53,Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10mm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status