Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu

  Đặng Đình Thành
  MỤC LỤC
  4T MỞ ĐẦU 4T 4
  4T CHƯƠNG 1 4T 7
  4T TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU 4T 7
  4T XI MĂNG ĐẤT 4T . 7
  4T 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤT YẾU 4T . 7
  4T 1.1.1 Khái niệm về đất yếu và các tính chất của đất yếu 4T . 7
  4T 1.1.2 Sự phân bổ và tính chất các vùng đất yếu ở Việt Nam 4T . 9
  4T 1.1.3 Những vấn đề kỹ thuật khi xây dựng công trình trên đất yếu 4T 10
  4T 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRỘN SÂU VÀ VẬT LIỆU XIMĂNG-
  ĐẤT 4T . 11
  4T 1.2.1 Lịch sử phát triển, phân loại công nghệ trộn sâu 4T 11
  4T 1.2.2 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trộn sâu trên thế giới 4T . 11
  4T 1.2.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng ở Việt Nam 4T . 14
  4T 1.3 CƠ CHẾ LÀM CỨNG CỦA CỌC XIMĂNG ĐẤT 4T 17
  4T 1.3.1 Giai đoạn hoà tan 4T 18
  4T 1.3.2 Giai đoạn hoá keo 4T . 19
  4T 1.3.3 Giai đoạn kết tinh 4T 19
  4T 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU XI
  MĂNG ĐẤT 4T 19
  4T 1.4.1 Loại đất 4T . 20
  4T 1.4.2 Ảnh hưởng của tuổi Ximăng đất 4T 22
  4T 1.4.3 Ảnh hưởng của chất kết dính 4T 23
  4T 1.4.4 Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng 4T . 24
  4T 1.4.5 Ảnh hưởng của lượng nước 4T 25
  4T 1.5 KẾT LUẬN 4T . 26
  4T CHƯƠNG 2 4T 27
  4T PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG 4T 27
  4T CỌC XI MĂNG ĐẤT 4T . 27
  4T 2.1 CÁC TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XỬ
  LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XIMĂNG ĐẤT 4T 27
  4T 2.1.1 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam 4T . 27 Trường Đại học Thuỷ Lợi 2
  Luận văn Thạc sĩ Đặng Đình Thành
  4T 2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn nước ngoài 4T . 27
  4T 2.1.3 Các Tiêu chuẩn khác có liên quan trong và ngoài nước gồm 4T . 27
  4T 2.2 MỤC ĐÍCH GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XIMĂNG ĐẤT 4T 28
  4T 2.3 TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN BẰNG CỌC XIMĂNG ĐẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ
  ĐẶT RA 4T 30
  4T 2.3.1 Phương pháp tính toán theo quan điểm cột làm việc như “cọc” 4T 30
  4T 2.3.2 Phương pháp tính toán theo quan điểm như nền tương đương 4T 33
  4T 2.3.3 Phương pháp tính toán theo quan điểm hỗn hợp 4T 36
  4T 2.4 KẾT LUẬN 4T . 37
  4T CHƯƠNG 3 4T 39
  4T XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
  XI MĂNG ĐẤT 4T . 39
  4T 3.1 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA CỌC
  XIMĂNG ĐẤT TRONG THIẾT KẾ 4T 39
  4T 3.1.1 Giới thiệu chung 4T . 39
  4T 3.1.2 Phương pháp thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của vật liệu Ximăng đất 4T 44
  4T 3.2 MỘT SỐ KẾT QUẢ THÍ NGIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC
  XIMĂNG ĐẤT 4T . 45
  4T 3.2.1 Quy trình thí nghiệm đánh giá chất lượng cọc Ximăng đất 4T . 45
  4T 3.2.2 Một số kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của cọc Ximăng đất 4T . 47
  4T 3.3 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ NÉN NỞ HÔNG
  CỦA VẬT LIỆU XIMĂNG ĐẤT VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ TRONG
  ĐẤT 4T . 47
  4T 3.4 XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ NÉN NỞ HÔNG qu VỚI
  GÓC MA SÁT TRONG ϕ VÀ LỰC DÍNH ĐƠN VỊ C CỦA VẬT LIỆU
  XIMĂNG ĐẤT 4T . 49
  4T 3.4.1 Xây dựng mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu Ximăng đất đối
  với đất nền miền Bắc 4T . 49
  4T 3.4.2 Xây dựng mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu Ximăng đất đối
  với đất nền miền Trung 4T 51
  4T 3.4.3 Xây dựng mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu Ximăng đất đối
  với đất nền miền Nam 4T 53
  4T 3.5 KẾT LUẬN 4T . 56
  4T CHƯƠNG 4 4T 58 Trường Đại học Thuỷ Lợi 3
  Luận văn Thạc sĩ Đặng Đình Thành
  4T TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN KÈ KIẾN GIANG BẰNG CỌC XIMĂNG ĐẤT 4T 58
  4T 4.1 TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH KÈ KIẾN GIANG 4T . 58
  4T 4.1.1 Điều kiện vị địa lý, địa hình, địa mạo 4T . 58
  4T 4.1.2 Địa chất công trình 4T 59
  4T 4.1.4 Các thông số cơ bản của công trình 4T 62
  4T 4.1.5 Các chỉ tiêu tính toán thiết kế 4T . 62
  4T 4.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 4T . 63
  4T 4.2.1 Thiết kế các kích thước hạng mục công trình 4T . 63
  4T 4.2.2 Sơ bộ tính toán ổn định các hạng mục công trình 4T 66
  4T 4.2.3 Tính toán sức chịu tải của nền móng tường kè 4T . 70
  4T 4.3 LỰA CHỌN CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN DỰA VÀO MỐI QUAN HỆ
  Q R U R VỚI ϕ,C, ECỦA VẬT LIỆU XIMĂNG ĐẤT 4T 72
  4T 4.3.1 Phương án gia cố 4T 72
  4T 4.3.2 Lựa chọn các chỉ tiêu tính toán dựa vào mối quan hệ qu với ϕ,C, E của
  vật liệu Ximăng đất 4T 72
  4T 4.4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN 4T 73
  4T 4.4.1 Tính toán sức chịu tải của nền 4T 73
  4T 4.4.2.Tính toán ổn định tổng thể 4T 74
  4T 4.4.3 Tính toán độ lún 4T 75
  4T 4.5 KẾT QUẢ QUAN TRẮC SAU KHI THI CÔNG 4T 78
  4T 4.6 KẾT LUẬN 4T . 81
  4T KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4T . 82
  4T TÀI LIỆU THAM KHẢO 4T 83
  4T PHỤ LỤC 4T . 84

  Xem Thêm: Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status