Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp để đánh giá cho vùng đồng bằng sông Hồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp để đánh giá cho vùng đồng bằng sông Hồng

  MỤC LỤC
  67T PHẦN MỞ ĐẦU 67T 1
  67T I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 67T . 1
  67T II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 67T . 2
  67T III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 67T 2
  67T IV. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 67T . 3
  67T V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 67T 4
  67T VI. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN 67T 4
  67T CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN
  THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NÔNG
  NGHIỆP 67T . 5
  67T 1.1 TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ
  TỔN THƯƠNG 67T 5
  67T 1.1.1 Khái niệm tình trạng dễ bị tổn thương. 67T 5
  67T 1.1.2 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 67T . 6
  67T 1.1.3 Các tiêu chí sử dụng để xác định các vùng bị tổn thương chính: 67T 8
  67T 1.2 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO TÁC
  ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 67T . 8
  67T 1.2.1 Phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong nông nghiệp. 67T 8
  67T 1.2.2 Giới thiệu sơ lược phần mềm đánh giá TTDBTT (CVASS). 67T 20
  67T 1.2.3 Tài liệu cần thu thập và mục đích sử dụng 67T 23
  67T CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO TÁC
  ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG
  BẰNG SÔNG HỒNG 67T 27
  67T 2.1 PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 67T 27
  67T 2.2 GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU 67T 27
  67T 2.2.1 Đồng bằng Sông Hồng. 67T 27
  67T 2.2.2 Vùng nghiên cứu điển hình 67T 33
  67T 2.3 KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 67T . 41 67T 2.3.1 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 67T 41
  67T 2.3.2 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho vùng nghiên cứu 67T . 42
  67T 2.4 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG
  NÔNG NGHIỆP VÙNG NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 67T . 45
  67T 2.4.1 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong nông nghiệp do tác động của biến
  đổi khí hậu tại vùng nghiên cứu điển hình ảnh hưởng của nước biển dâng. 67T 45
  67T 2.4.2 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong nông nghiệp do tác động của biến
  đổi khí hậu tại vùng nghiên cứu điển hình không ảnh hưởng của nước biển dâng. 67T . 61
  67T 2.4.3 Kết quả đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương trong nông nghiệp vùng Đồng
  bằng sông Hồng sử dụng phần mềm CVASS 67T . 72
  67T CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TRONG LĨNH
  VỰC NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 67T 78
  67T 3.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 67T . 78
  67T 3.2 CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC
  NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 67T 81
  67T 3.2.1 Các biện pháp ứng phó tại vùng ảnh hưởng nước biển dâng 67T . 81
  67T 3.2.2 Các biện pháp ứng phó tại vùng không bị ảnh hưởng của nước biển dâng 67T . 85
  67T CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67T . 87
  67T 4.1 KẾT LUẬN 67T . 87
  67T 4.2 KIẾN NGHỊ 67T 89
  67T TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67T . 92
  67T PHỤ LỤC 67T . 94

  Xem Thêm: Ứng dụng phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp để đánh giá cho vùng đồng bằng sông Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp để đánh giá cho vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status