Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm quản lí và phát triển bền vững thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm quản lí và phát triển bền vững thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Mục lục
  Phần mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài .
  2. Mục đích nghiên cứu .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu .
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu .
  5. Ý ngh ĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  5.1. Ý ngh ĩa khoa học
  5.2. Ý ngh ĩa thực tiễn .
  6. Những kết quả dự kiến đạt được của luận văn
  7. Kết cấu của luận văn
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN . 1
  1.1. Khái niệm và phân loại thị trường bất động sản . 1
  1.1.1. Khái niệm, thuộc tính của thị trường bất động sản . 1
  1.1.2. Phân loại thị trường bất động sản . 2
  1.2. Đặc điểm thị trường bất động sản . 3
  1.2.1 Những đặc điểm nói chung của thị trường BĐS 3
  1.2.2. Những đặc điểm của thị trường BĐS Hà Nội 3
  1.3. Những yếu tố cấu thành thị trường bất động sản . 5
  1.3.1. Các yếu tố cầu về BĐS . 5
  1.3.2. Các yếu tố cấu thành về cung . 8
  1.3.3. Giá cả nhà ở . 12
  1.3.3. Các nhân tố khác . 13
  1.4. Tác động của thi trường bất động sản đến nền kinh tế 14
  1.4.1. Thị trường bất động sản góp phần nâng cao đời sống nhân dân 14
  1.4.2. Thị trường BĐS tác động đến nhiều loại thị trường khác trong nền kinh tế . 15
  1.4.3. Thị trường BĐS phát triển liên thông với thị trường lao động . 15
  1.4.4. Thị trường BĐS ảnh hưởng lan toả vào thị trường tài chính, tiền tệ . 16
  1.4.5. Thị trường bất động sản ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội 16
  1.4.6. Phát triển thị trường BĐS góp phần thúc đẩy đổi mới chính sách và quản lý 17
  1.5. Những tác động của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế nước ta
  trong thời gian vừa qua 17
  Kết luận Chương 1 . 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BĐS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  THỜI GIAN QUA . 21
  2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thành phố Hà Nội 21
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên 21
  2.1.2. Về điều kiện xã hội . 22
  2.1.3. Về điều kiện kinh tế 23
  2.2. Thực trạng thị trường bất động sản tại Hà Nội 24
  2.2.1. Tình hình thị trường bất động sản và sử dụng đất tại Hà Nội 24
  2.2.2. Các quy định pháp luật liên quan tới thị trường nhà ở 31
  2.2.3. Tình hình Cung về bất động sản 36
  2.2.4. Tình hình cầu về bất động sản tại Hà Nội . 42
  2.2.5. Tình hình giá cả nhà ở 47
  2.3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở trên địa bàn
  Hà Nội . 53
  2.4. Đánh giá chung về thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  thời gian qua 55
  2.4.1. Những kết quả đạt được . 55
  2.4.2 Những hạn chế cơ bản và nguyên nhân . 57
  Kết luận Chương 2 65
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM QUẢN LÝ VÀ PHÁT
  TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
  HÀ NỘI 67
  3.1. Những phương hướng cơ bản phát triển thị trường BĐS tại Hà Nội 67
  3.1.1. Dự báo về sự sự phát triển của thị trường BĐS trên địa bàn Hà Nội . 67 3.1.2. Một số phương hướng phát triển thị trường BĐS trên địa bàn Hà Hội 68
  3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường bất động sản trên địa
  bàn Hà nội . 71
  3.2.1. Hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách 71
  3.2.2. Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý thị trường bất động sản 77
  3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
  Hà Nội . 78
  3.2.4. Đa dạng hoá mô hình kinh tế đầu tư bất động sản . 80
  3.2.5. Tăng cường biện pháp chống đầu cơ nhà ở, đất ở 81
  Kết luận Chương 3 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86
  Danh mục tài liệu tham khảo 88

  Xem Thêm: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm quản lí và phát triển bền vững thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm quản lí và phát triển bền vững thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status