Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh Yên Bái

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh Yên Bái

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  1.1. Một số khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình
  1.1.1. Khái niệm đầu tư
  Đầu tư theo nghĩa rộng là sự hy sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành
  các hoạt động nào đó nhắm thu về cho những nhà đầu tư các kết quả nhất định
  trong tương lai lớn hơn thông qua việc sử dụng các nguồn lực đã bỏ ra để đạt
  được kết quả đó.
  Theo nghĩa hẹp, đầu tư chỉ bao gồm những hoạt động sử dụng các
  nguồn lực hiện tại, nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong
  tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng.
  Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc
  tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của
  từng cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng, là điều kiện chủ yếu để tạo công ăn
  việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.
  Như vậy, nếu xem xét trong phạm vi quốc gia thì phạm trù đầu tư theo
  nghĩa hẹp hay đầu tư phát triển chỉ là những hoạt động sử dụng các nguồn lực
  ở hiện tại để trực tiếp làm tăng các tài sản vật chất và tài sản trí tuệ, hoặc duy
  trì sự hoạt động của các tài sản và nguồn nhân lực sắn có.
  1.1.2. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản
  Xây dựng cơ bản là hoạt động có chức năng tái sản xuất giản đơn và tái
  sản xuất mở rộng các tài sản cố định có tổ chức sản xuất và không có tổ chức
  sản xuất các ngành kinh tế thong qua các hoạt động xây dựng mới, xây dựng
  mở rộng, xây dựng lại, hiện đại hóa hay khôi phục các tài sản cố định.
  Đầu tư xây dựng cơ bản mà một bộ phận của hoạt động đầu tư nói
  chung đó là việc bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái
  Học viên: Trần Huy Tuấn - Lớp: Cao học 19KT11
  1 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi
  sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định nhắm phát triển
  cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân.
  1.1.3. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình
  1. Dự án:
  Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn ISO 9000:2000 đã đưa ra định nghĩa về
  dự án như sau: Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt
  động có phối hợp và được kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được
  tiến hành để đạt được một mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao
  gồm cả các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực.
  Có thể hiểu dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên
  quan đến nhau, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều
  kiện ràng buộc về ngân sách, nguồn lực và thời gian.
  2. Dự án đầu tư:
  Trên thực tế, có nhiều khái niệm khác nhau của nhiều học giả về dự án
  đầu tư, nhưng những khái niệm thường xuyên được sử dụng khi nghiên cứu
  về dự án đầu tư là những khái niệm sau đây:
  - Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động dự kiến với các nguồn lực và
  chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và
  địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất
  định nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định;
  - Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động về chi phí liên quan
  với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một
  thời gian nhất định;
  - Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở
  rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về
  số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó
  trong một khoảng thời gian xác định.
  Học viên: Trần Huy Tuấn - Lớp: Cao học 19KT11
  2 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Thuỷ lợi
  Về mặt hình thức, dự án đầu tư là một hồ sơ tài liệu trình bày một cách
  chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt
  được những kết quả và thực hiện những mục tiêu xác định trong tương lai.
  Về mặt quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn,
  vật tư, lao động và các nguồn lực để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã
  hội trong một thời gian nhất định;
  Về mặt nội dung, dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động và chi phí cần
  thiết, được bố trí theo một kế hoạch định sẵn với lịch thời gian và địa điểm
  xác lập để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định,
  nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
  Một dự án đầu tư bao thường bao gồm các yếu tố cơ bản sau:
  - Thời gian và địa điểm thực hiện các hoạt động của dự án;
  - Các nguồn vốn đầu tư để tạo nên vốn đầu tư của dự án;
  - Các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra của dự án.
  - Các mục tiêu của dự án, đó là những kết quả và lợi ích mà dự án đem
  lại cho nhà đầu tư và cho xã hội;
  - Các hoạt động gồm các biện pháp về tổ chức, kinh tế, kỹ thuật, để
  thực hiện mục tiêu của dự án;
  - Các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động của dự án và chi
  phí về các nguồn lực đó.
  Qua những khái niệm nêu trên có thể thấy rằng, một dự án đầu tư
  không phải dừng lại là một một ý tưởng hay phác thảo, mà nó có tính cụ thể
  và mục tiêu xác định. Dự án không phải là một nghiên cứu trừu tượng hay
  ứng dụng lặp lại, mà nó sẽ phải tạo nên một thực tế mới mà trước đó chưa
  từng tồn tại.

  Xem Thêm: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh Yên Bái
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh Yên Bái sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status