Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục

  iii

  MỤC LỤC

  9T CÁC TỪ VIẾT TẮT 9T V
  9T DANH MỤC CÁC BẢNG 9T . VI
  9T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 9T . VII
  9T MỞ ĐẦU 9T 1
  9T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ CỦA TÌNH, TÌNH HÌNH SẢN
  XUẤT CỦA LÀNG NGHỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 9T . 6
  9T 1.1. Tổng quan về làng nghề 9T . 6
  9T 1.1.1. Khái niệm về làng nghề 9T . 6
  9T 1.1.2. Lịch sử phát triển làng nghề 9T 6
  9T 1.1.3. Những tồn tại trong phát triển làng nghề 9T . 9
  9T 1.2. Tổng quan về sản xuất của làng nghề nghiên cứu và làng nghề thuần nông đối
  chứng 9T . 11
  9T 1.2.1. Làng nghề Phong Khê 9T . 11
  9T 1.2.2. Làng nghề Châu Khê 9T 15
  9T 1.2.3. Làng nghề Đại Lâm 9T . 19
  9T 1.2.4. Làng nghề Đồng Kỵ 9T . 21
  9T 1.2.5. Làng nghề đối chứng 9T . 24
  9T CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ, SỨC KHỎE
  CỘNG ĐỒNG CỦA LÀNG NGHỀ TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 9T 25
  9T 2.1. Tổng quan tình hình ô nhiễm môi trường tại làng nghề khảo sát 9T . 25
  9T 2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 9T 27
  9T 2.1.2. Hiện trạng môi trường nước 9T 38
  9T 2.1.3. Hiện trạng môi trường đất 9T . 57
  9T 2.2. Kết luận hiện trạng môi trường tại các làng nghề khảo sát và làng nghề thuần
  nông 9T . 59
  9T 2.2.1. Môi trường không khí 9T 59
  9T 2.2.2. Môi trường nước 9T 60
  9T 2.2.3. Môi trường đất 9T . 61
  9T 2.3. Hiện trạng xử lý chất thải 9T . 62
  9T 2.4. Ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe cộng đồng dân cư tại làng nghề
  nghiên cứu 9T . 64
  9T 2.4.1. Hiện trạng sức khỏe cộng đồng dân cư tại các làng nghề nghiên cứu 9T . 65
  9T 2.4.2. Mối quan hệ giữa sức khỏe cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất làng
  nghề 9T 67
  9T 2.4.3. Tính tương quan giữa yếu tố môi trường và bệnh tật của người dân 9T 73
  Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Ngành: Khoa học – Môi trường
  Học viên: Hà Thị Liên
  Lớp: CH17MT iv

  9T CHƯƠNG 3: DỰ BÁO XU THẾ DIỄN BIẾN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, ĐỀ
  XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO
  VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 9T . 77
  9T 3.1. Dự báo xu thế diễn biến ô nhiễm môi trường tại làng nghề 9T 77
  9T 3.1.1. Nguyên tắc chung . 77
  9T 3.1.2. Cơ sở tính toán phát thải 78
  9T 3.1.3. Tính toán phát thải tại khu vực làng nghề 9T . 79
  9T 3.2. Cơ sơ để xây dựng biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề 9T . 85
  9T 3.2.1. Quan điểm phát triển bền vững làng nghề 9T . 85
  9T 3.2.2. Căn cứ pháp lý 9T . 86
  9T 3.3. Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng
  đồng 9T . 87
  9T 3.3.1. Các biện pháp quy hoạch và xử lý triệt để môi trường 9T . 87
  9T 3.3.2. Giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề 9T . 89
  9T 3.3.3. Giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề 9T 92
  9T 3.3.4. Biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng (Giải pháp về giáo dục nâng cao
  nhận thức cộng đồng) 9T 99
  9T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9T 103
  9T PHỤ LỤC 9T . 106

  Xem Thêm: Nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status