Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới cho lúa tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới cho lúa tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 1
  4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH LƯỢNG MƯA HIỆU QUẢ
  TRONG TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO LÚA . 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MƯA HIỆU QUẢ .3
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả trên thế giới .3
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả ở Việt Nam 5
  1.1.3. Các nhận xét đánh giá 6
  1.2. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO
  LÚA .7
  1.2.1. Ý nghĩa của việc xác định chế độ tưới . 7
  1.2.2. Nội dung tính toán trong chế độ tưới . 7
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ tưới .8
  1.3. VÀI NÉT VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU .9
  1.3.1. Vị trí địa lý .9
  1.3.2. Đặc điểm địa hình 10
  1.3.3. Đặc điểm sông ngòi 10
  1.3.4. Đặc điểm đất đai 11
  1.3.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên tỉnh Hà Tĩnh 13
  1.3.6. Đặc điểm dân sinh - kinh tế .14
  1.3.7. Giới thiệu một số hệ thống thủy nông đặc trưng trên địa bàn nghiên
  cứu . 17


  CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÂN BỐ MƯA CỦA MỘT SỐ VÙNG
  THUỘC TỈNH HÀ TĨNH . . . 20
  2.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ KHÍ HẬU VIỆT NAM 20
  2.2. VÀI NÉT VỀ KHÍ HẬU TỈNH HÀ TĨNH .21
  2.3. QUY LUẬT PHÂN BỐ MƯA TRẬN THEO KHÔNG GIAN .22
  2.4. QUY LUẬT PHÂN BỐ MƯA TRẬN THEO THỜI GIAN. . 22
  2.4.1. Phân mùa mưa . .22
  2.4.2. Thời kỳ mưa lớn nhất . 23
  2.4.3. Thời kỳ mưa nhỏ nhất 24
  2.4.4. Phân phối mưa năm 24
  2.5. CÁC NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 29
  CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG MƯA HIỆU QUẢ
  VÀ LƯỢNG MƯA THỰC TẾ CHO CÁC VÙNG THUỘC TỈNH HÀ
  TĨNH .30
  3.1. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỐI QUAN HỆ ẢNH HƯỞNG
  GIỮA LƯỢNG MƯA HIỆU QUẢ VÀ LƯỢNG MƯA THỰC TẾ . 30
  3.2. NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG XÁC ĐỊNH LƯỢNG MƯA HIỆU QUẢ 32
  3.2.1. Cơ sở phân vùng xác định lượng mưa hiệu quả .32
  3.2.2. Nghiên cứu phân vùng mưa hiệu quả 32
  3.3. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LƯỢNG MƯA HIỆU
  QUẢ . .38
  3.3.1. Tài liệu dùng trong tính toán . . 38
  3.3.2. Phương pháp tính toán lượng mưa hiệu quả 40
  3.4. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐƯỜNG QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG MƯA
  HIỆU QUẢ VÀ LƯỢNG MƯA THỰC TẾ . 44
  3.4.1. Mối quan hệ giữa lượng mưa hiệu quả và lượng mưa thực tế theo mưa
  trận . 44
  3.4.2. Mối quan hệ giữa lượng mưa hiệu quả và lượng mưa thực tế theo mưa
  tháng .57


  3.4.3. Mối quan hệ giữa lượng mưa hiệu quả và lượng mưa thực tế theo mưa
  vụ 82
  3.4.4. Nhận xét .88
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .89
  1. KẾT LUẬN . . .89
  2. KIÊN NGHỊ . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC . . 93

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới cho lúa tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định lượng mưa hiệu quả trong tính toán chế độ tưới cho lúa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status