Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển dâng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển dâng

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1. 1: Nhiệt độ trung bình năm của một số trạm khí tượng 8
  Bảng 1.2: Phân bố số lần bão đổ bộ vào Việt Nam theo từng tháng 13
  Bảng 1.3: Phân bố số lần bão đổ bộ vào Việt Nam theo khu vực 13
  Bảng 1.4: Tần suất bão đổ bộ vào các khu vực theo tháng (%) .14
  Bảng 1.5: So sánh tỷ lệ lượng mưa 5 ngày lớn nhất trung bình của từng thời kỳ
  so với trung bình nhiều năm(%) .17
  Bảng 1.6: Mực nước báo động và thời gian duy trì tại một số vị trí điển hình ở
  hạ lưu sông Hồng .24
  Bảng 1.7: Diễn biến mặn dọc theo một số triền sông ( ‰ ) .28
  Bảng 1.8: Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ( P
  o
  P C) so với thời kỳ 1980-1999
  theo các Kịch bản biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Bắc Bộ 29
  Bảng 1.9: Mức thay đổi của lượng mưa năm (%) so với thời kỳ 1980-1999
  theo các kịch bản ở Đồng bằng Bắc Bộ .30
  Bảng 1.10: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999
  theo kịch bản phát thải thấp ở Đồng bằng Bắc Bộ .30
  Bảng 1.11: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999
  theo kịch bản phát thải trung bình ở Đồng bằng Bắc Bộ .31
  Bảng 1.12: Mức thay đổi lượng mưa tháng (%) so với thời kỳ 1980-1999
  theo kịch bản phát thải cao ở Đồng bằng Bắc Bộ 31
  Bảng 1.13: Các kịch bản về mực nước biển dâng (cm) so với năm 2000 32
  Bảng 2.1: Thống kê các trạm khí tượng trong và lân cận tỉnh Nam Định .39
  Bảng 2.2: Lượng mưa 3 ngày lớn nhất tại trạm Nam Định và Ninh Bình .40
  Bảng 2.3: Khoảng cách xâm nhập mặn .46
  Bảng 2. 4:Đặc trưng đỉnh lũ đặc biệt lớn trên các sông thuộc sông Hồng 58
  Bảng 4. 1: Khả năng chịu ngập của lúa theo chiều cao cây lúa .86
  Bảng 4.2: Thống kê các biên trên và biên dưới 92
  Bảng4.3: Kết quả thử nghiệm mô hình .99
  Bảng 4.4: Kết quả kiểm định mô hình tại một số trạm .100  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình năm tại trạm Láng .8
  Hình 1.2: Bản đồ vị trí các trạm Khí tượng - Thủy văn vùng đồng bằng Bắc Bộ 9
  Hình 1.3: Xu thế biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Láng 10
  Hình 1.4: Xu thế biến đổi lượng bốc hơi Piche năm tại trạm Láng 11
  Hình 1.5: Xu thế thay đổi lượng bốc hơi Piche năm tại trạm Thái Bình 11
  Hình 1.6: Xu thế biến đổi số giờ nắng năm tại trạm Láng 12
  Hình 1.7: Xu thế biến đổi số giờ nắng năm tại trạm Thái Bình 12
  Hình 1.8: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Láng .15
  Hình 1.9: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Hà Đông 15
  Hình 1.10: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Phủ Lý .16
  Hình 1.11: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Bắc Ninh 17
  Hình 1.12: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Gia Lâm .17
  Hình 1.13: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Văn Giang 18
  Hình 1.14: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Thủy Nguyên 19
  Hình 1.15: Xu thế biến đổi lượng mưa 5 ngày lớn nhất năm tại trạm Phù Liễn .19
  Hình 1.16: Xu thế biến đổi của mực nước trung bình năm tại trạm Định Cư trên
  sông Trà Lý .24
  Hình 1.17: Xu thế biến đổi của mực nước max năm tại trạm Định Cư trên sông Trà
  Lý 25
  Hình 1.18: Xu thế biến đổi của mực nước trung bình năm tại trạm Ba Lạt trên sông
  Hồng 25
  Hình 1.19: Xu thế biến đổi của Hmax năm tại trạm Ba Lạt trên sông Hồng 25
  Hình 1.20: Quá trình biến đối mực nước biển Việt Nam giai đoạn 1880-2000 .26
  Hình 1.21: Dao động mực nước trung bình năm tại trạm Hòn Dấu từ năm 1955 đến
  năm 2008 (Hệ hải đồ) 26
  Hình 1.22: Dao động mực nước lớn nhất năm tại trạm Hòn Dấu từ năm 1956 đến
  năm 2008 (Hệ hải đồ) 26
  Hình 2.5: Tần suất mực nước triều - trạm Hòn Dấu .46
  Hình 2.6: Biểu đồ tình hình úng, hạn tỉnh Nam Định .52
  Hình 3.1: Chế độ dòng chảy của đoạn sông đơn được mô tả bằng hệ phương trình vi
  phân đạo hàm riêng Saint – Vernant .63
  Hình 4.1: Mạng thủy lực tính toán tiêu cho hệ thống thủy nông Nam Định 94 Hình 4.2: Mạng thủy lực chi tiết hệ thống sông và kênh mương nội đồng thuộc Nam
  Định .95
  Hình 4.3: Mô phỏng trạm bơm trong Mike11 để tính toán tiêu tỉnh Nam Định .95
  Hình 4.4: Mô phỏng cống tiêu trong Mike11 để tính toán tiêu tỉnh Nam Định 96
  Hình 4.5: Sơ đồ phân khu tiêu hệ thống thủy nông Nam Định .97
  Hình 4.6: Bản đồ ngập tỉnh Nam Định sau 5 ngày ứng với kịch bản BĐKH .102
  Hình 4.7: Bản đồ ngập tỉnh Nam Định sau 5 ngày ứng với trường hợp hiện tại 102

  LỜI CẢM ƠN
  Sau một thời gian nghiên cứu, luận văn Thạc sĩ với đề tài “Nghiên cứu tính
  toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển
  dâng” đã hoàn thành theo đúng nội dung của đề cương nghiên cứu, được Hội đồng
  Khoa học và Đào tạo của Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước phê duyệt. Luận văn
  được thực hiện với mong muốn nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với
  vấn đề tiêu nước của hệ thống thuỷ nông tỉnh Nam Định để từ đó đưa ra được các
  giải pháp thích ứng.
  Để có được kết quả như ngày hôm nay, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
  sắc tới PGS.TS Phạm Thị Hương Lan và TS. Đoàn Thị Tuyết Nga – Giảng viên Bộ
  môn Kỹ thuật sông và QLTT trường Đại học Thủy lợi đã tận tình hướng dẫn, chỉ
  bảo và đóng góp các ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, sự hỗ trợ về mặt chuyên môn
  và kinh nghiệm của các thầy cô giáo trong khoa Thủy văn & Tài nguyên nước đã
  tạo điều kiện rất nhiều cho tác giả trong suốt quá trình làm luận văn.
  Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp phòng Khảo sát – Công ty tư vấn
  và khảo sát thiết kế xây dựng - BQP; Phòng Đào tạo Đại học và sau đại học; tập
  thể Lớp cao học 18V Trường Đại học Thuỷ lợi cùng toàn thể gia đình đã động viên,
  khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho tác giả trong thời gian hoàn thành
  luận văn.
  Trong quá trình thực hiện luận văn, do thời gian và kiến thức còn hạn chế
  nên chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận
  được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cô, đồng nghiệp để giúp tác giả hoàn
  thiện về mặt kiến thức trong học tập và nghiên cứu.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2012
  Tác giả


  Nguyễn Thị Ngọc Anh Luận văn thạc sĩ -1- Chuyên ngành thuỷ văn học
  MỞ ĐẦU
  A. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại
  trong thế kỷ 21; nó sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường
  trên phạm vi toàn thế giới. Biến đổi khí hậu, với các biểu hiện chính là sự nóng lên
  toàn cầu và mực nước biển dâng, chủ yếu là do các hoạt động kinh tế - xã hội của
  con người gây phát thải quá mức vào khí quyển các khí gây hiệu ứng nhà kính.
  Theo báo cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC năm 2007, nhiệt độ trung bình toàn cầu
  đã tăng khoảng 0,74 P
  0
  P C trong thời kỳ 1906 - 2005 và tốc độ tăng của nhiệt độ trong
  50 năm gần đây gần gấp đôi so với 50 năm trước đó. Trong 100 năm qua, lượng
  mưa có xu hướng tăng ở khu vực vĩ độ cao hơn 30 P
  0
  P . Tuy nhiên,lượng mưa lại có xu
  hướng giảm ở khu vực nhiệt đới từ giữa những năm 1970. Hiện tượng mưa lớn có
  dấu hiệu tăng ở nhiều khu vực trên thế giới (IPCC,2007). Mực nước biển toàn cầu
  đã tăng trong thế kỷ 20 với tốc độ ngày càng cao. Số liệu đo đạc từ vệ tinh
  TOPEX/POSEIDON trong giai đoạn 1993 - 2003 cho thấy tốc độ tăng của mực
  nước biển trung bình toàn cầu là 3,1 ± 0,7mm/năm, nhanh hơn đáng kể so với thời
  kỳ 1961 - 2003 (IPCC,2007).
  Dasgupta và các cộng sự (2007) đã công bố một nghiên cứu chính sách do
  Ngân hàng Thế giới - WB - xuất bản đã xếp Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia
  chịu ảnh hưởng cao nhất do biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, hai đồng bằng sông
  Hồng và đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nhất. Khi nước biển dâng
  cao 1 mét, ước chừng 5.3% diện tích tự nhiên, 10,8% dân số, 10,2% GDP, 10,9%
  vùng đô thị, 7,2% diện tích nông nghiệp và 28,9% vùng đất thấp sẽ bị ảnh hưởng.
  Trong 50 năm qua (1958 - 2007), nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng lên
  khoảng từ 0,5 P
  0
  P C đến 0,7 P
  0
  P C. Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn nhiệt độ mùa hè và
  nhiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc tăng nhanh hơn ở các vùng khí hậu phía Nam.
  Xu thế biến đổi lượng mưa năm trung bình trên từng địa điểm trong 9 thập kỷ vừa
  qua (1911- 2000) không rõ rệt theo các thời kỳ và trên các vùng khác nhau: có giai
  Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Lớp 18V
  Luận văn thạc sĩ -2- Chuyên ngành thuỷ văn học
  đoạn tăng lên và có giai đoạn giảm xuống. Lượng mưa năm giảm ở các vùng khí
  hậu phía Bắc và tăng ở các vùng khí hậu phía Nam. Tính trung bình trong cả nước,
  lượng mưa năm trong 50 năm qua (1958-2007) đã giảm khoảng 2% . Số đợt không
  khí lạnh ảnh hưởng tới Việt Nam giảm đi rõ rệt trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên,
  các biểu hiện dị thường lại thường xuất hiện mà gần đây nhất là đợt không khí lạnh
  gây rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày trong tháng 1 và tháng 2 năm 2008 ở Bắc Bộ
  (Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ TNMT, 2008).
  Bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn trong những năm gần đây. Quỹ đạo bão
  có dấu hiệu dịch chuyển dần về phía nam và mùa bão kết thúc muộn hơn, nhiều cơn
  bão có đường đi dị thường hơn(Thông báo đầu tiên của Việt Nam cho Công ước
  khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Bộ TNMT,2003). Số liệu quan trắc
  mực nước biển tại các trạm hải văn dọc ven biển Việt Nam cho thấy tốc độ dâng lên
  của mực nước biển trung bình ở Việt Nam hiện nay là khoảng 3mm/năm (giai đoạn
  1993-2008), tương đương với tốc độ tăng trung bình trên thế giới. Trong khoảng 50
  năm qua, mực nước biển tại Trạm hải văn Hòn Dáu dâng lên khoảng 20cm (Chương
  trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ TNMT, 2008). Theo đánh
  giá của Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, mỗi thập kỷ mực nước biển ở Việt
  Nam có thể dâng 5 cm, đến năm 2070 có thể dâng 69 cm, năm 2100 nước biển có
  thể sẽ dâng tới khoảng 1m. Nếu nước biển dâng cao theo dự báo như vậy thì đồng
  bằng sông Hồng (ĐBSH) sẽ bị ngập khoảng 5.000 km P
  2
  P , đồng bằng sông Cửu Long
  sẽ bị ngập 20.000 km P
  2
  P dẫn đến mất đất và giảm sản lượng nông nghiệp.
  Hệ thống các công trình thuỷ lợi tỉnh Nam Định được đầu tư từ rất sớm, từ
  những năm 1960 đến nay đã có nhiều đợt bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch thủy lợi
  (1963, 1967, 1969, 1976, 1995 – khu Nghĩa Hưng; 1973, 1995 – Khu Xuân Thủy;
  Hải Hậu; Nam Ninh và khu Bắc Nam Hà thuộc Nam Định), hệ thống các công trình
  thuỷ lợi đã từng bước được đầu tư xây dựng như các trạm bơm lớn, kênh mương,
  cống dưới đê, hệ thống đê điều, . góp phần quan trọng trong việc cải tạo nền nông
  nghiệp phục vụ tưới tiêu, chống úng chống hạn, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy
  Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Lớp 18V
  Luận văn thạc sĩ -3- Chuyên ngành thuỷ văn học
  nhiên trong quá trình khai thác, sử dụng đến nay hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định
  vẫn còn một số tồn tại như sau:
  * Hệ số tưới, tiêu hiện nay còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu sản
  xuất.
  * Hệ thống công trình thủy lợi qua nhiều năm sử dụng đến nay nhiều
  công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, kênh mương bị bồi lắng. Năng lực của hệ
  thống thủy nông không đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tỷ lệ thất thoát nước tưới vẫn
  còn cao do phần lớn các công trình được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp nhưng
  chưa được thay thế, sửa chữa kịp thời do khó khăn về vốn, sự đầu tư thiếu đồng bộ,
  việc quản lý khai thác còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý hệ thống chưa có quy
  trình vận hành chi tiết dựa trên cơ sở dự báo mưa, lũ, triều và mặn.
  * Tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi vẫn diễn
  ra ở nhiều nơi ảnh hưởng tới năng lực tưới – tiêu của hệ thống.
  Hậu quả là khi có mưa lớn kéo dài thì tình trạng úng ngập triền miên, kéo dài
  trong nhiều ngày, nhiều giờ trong suốt mùa mưa đã xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm
  trọng đến sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội. Khi có thêm tác động của BĐKH và
  nước biển dâng thì các công trình thủy lợi đã có lại càng không đáp ứng được và
  mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng lại càng căng thẳng hơn.
  Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang là mối đe dọa hiện hữu và to lớn
  mà nhân loại sẽ phải đương đầu trong thế kỷ XXI. Trước nguy cơ đó Liên hợp quốc
  đã kêu gọi tất cả các quốc gia hãy đồng tâm nhất trí để giải quyết vấn đề nêu trên.
  Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các
  tác động tiêu cực của BĐKH và thích ứng với quá trình BĐKH toàn cầu là nhiệm
  vụ cấp bách của mọi quốc gia, của mọi người trên trái đất. Cho đến nay các giải
  pháp đã được các nhà khoa học và các tổ chức quốc tế đưa ra đều hướng vào việc
  tìm các giải pháp hạn chế, cắt giảm nguồn phát thải khí nhà kính - tác nhân chủ yếu
  gây nên hiện tượng BĐKH toàn cầu và hướng tìm giải pháp thích ứng với biến đổi
  khí hậu.
  Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Lớp 18V
  Luận văn thạc sĩ -4- Chuyên ngành thuỷ văn học
  Với những lý do đã nêu ở trên, đề tài:“Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ
  thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển dâng” đã được đề xuất để
  nghiên cứu.
  B. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Tính toán tiêu nước cho hệ thống thuỷ nông tỉnh Nam Định theo kịch bản
  nước biển dâng.
  C. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là yêu cầu tiêu và các biện pháp tiêu nước
  mặt do tác động của biến đổi khí hậu.
  - Phạm vi nghiên cứu ứng dụng là hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định.
  D. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  D1. Nội dung nghiên cứu
  Luận văn đi sâu nghiên cứu 02 vấn đề chính sau:
  - Xác định yêu cầu tiêu thoát nước vùng ảnh hưởng triều do ảnh hưởng của
  BĐKH toàn cầu thông qua các kịch bản nước biển dâng tỉnh Nam Định.
  - Nghiên cứu ứng dụng mô hình thuỷ lực để tính toán tiêu nước cho hệ
  thống thuỷ nông phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng
  với BĐKH toàn cầu.
  D2. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra, trong luận văn sử dụng
  phương pháp nghiên cứu sau:
  1) Phương pháp kế thừa
  Nghiên cứu tiếp thu và sử dụng có chọn lọc kết quả nghiên cứu và thành tựu
  khoa học công nghệ của các tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về những
  vấn đề có liên quan đến đề tài.
  Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh Lớp 18V
  Luận văn thạc sĩ -5- Chuyên ngành thuỷ văn học
  2) Phương pháp điều tra thu thập và đánh giá
  Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát và nghiên cứu thực tế, phân tích đánh giá
  và tổng hợp tài liệu để từ đó rút ra các cơ sở khoa học và khả năng ứng dụng vào
  thực tiễn.
  3) Phương pháp phân tích tổng hợp
  Việc nghiên cứu tiêu thoát nước có liên quan đến nhiều yếu tố như kỹ thuật,
  kinh tế, xã hội ., có tác động rộng rãi đến cuộc sống của cộng đồng trên địa bàn
  rộng lớn vì vậy việc phân tích tổng hợp là cần thiết đối với nghiên cứu này.
  4) Phương pháp sử dụng mô hình toán thủy văn, thủy lực
  Để phục vụ cho tính toán thủy lực tiêu, luận văn đã nghiên cứu ứng dụng mô
  hình MIKE 11 của Viện Thuỷ lực Đan Mạch (DHI).

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển dâng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính toán tiêu nước cho hệ thống thủy nông tỉnh Nam Định theo kịch bản nước biển dâng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status