Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực

  - 2 -  16T MỞ ĐẦU 16T
  16T CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BIỆN PHÁP TIÊU NĂNG SAU CÔNG
  TRÌNH 16T . 9
  16T 1.1. Khái niệm tiêu năng sau công trình 16T 9
  16T 1.2. Các biện pháp tiêu năng phòng xói và phương pháp tính toán tiêu năng
  sau công trình 16T . 9
  16T 1.2.1. Sự cần thiết tính toán tiêu năng sau công trình 16T 9
  16T 1.2.2. Nhiệm vụ tính toán tiêu năng 16T . 10
  16T 1.2.3. Các biện pháp tiêu năng sau công trình 16T . 10
  16T 1.2.4. Hình thức tiêu năng đáy 16T . 12
  16T 1.2.5. Phương pháp nghiên cứu tiêu năng 16T 16
  16T 1.2.6. Một số hình ảnh về các hình thức tiêu năng sau công trình 16T . 17
  16T 1.3. Kết luận chương 1 16T . 23
  16T CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ ỔN
  ĐỊNH BỂ TIÊU NĂNG CỦA ĐẬP TRÀN BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
  TRỌNG LỰC 16T . 24
  16T 2.1. Khái niệm về phân tích độ bền, độ ổn định của bể tiêu năng 16T . 24
  16T 2.2. Xác định hệ số an toàn cho phép theo phương pháp trạng thái giới hạn 16T 25
  16T 2.3. Độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông 16T 26
  16T 2.3.1. Ổn định lật của công trình 16T 26
  16T 2.3.2. Ổn định trượt của công trình 16T 27
  16T 2.3.3. Ổn định đẩy nổi của công trình 16T 27
  16T 2.3.4. Tiêu chuẩn bền Mohr-Coulomb 16T 29
  16T 2.3.5. Nhận xét công thức tính toán hệ số ổn định theo tiêu chuẩn bền
  Mohr-Coulomb 16T . 32
  16T 2.3.6. Phân tích ổn định trượt có xét đến sự phân bố ứng suất trên mặt
  trượt 16T 32
  16T 2.4. Độ bền của bể tiêu năng 16T . 33
  16T 2.4.1. Sự phát triển của lý thuyết bê tông cốt thép (BTCT) 16T . 33
  16T 2.4.2. Phân tích độ bền theo phương pháp nội lực phá hoại 16T 35
  16T 2.4.3. Phân tích độ bền theo phương pháp trạng thái giới hạn 16T 35

  Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Lê Đức Anh
  - 3 -


  16T 2.4.4. Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng 16T 38
  16T 2.4.5. Nhận xét đánh giá các phương pháp tính 16T . 45
  16T 2.5. Kết luận chương 2 16T . 47
  16T CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH
  CHO BỂ TIÊU NĂNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN CÔNG TRÌNH HỒ
  CHỨA NƯỚC TRONG, TỈNH QUẢNG NGÃI. 16T 49
  16T 3.1. Giới thiệu chung về công trình Hồ chứa nước Nước Trong 16T . 49
  16T 3.2. Các chỉ tiêu tính toán 16T . 52
  16T 3.2.1. Các hệ số lệch tải 16T . 52
  16T 3.2.2. Chỉ tiêu cơ lý của bê tông dùng trong tính toán 16T . 53
  16T 3.2.3. Đặc trưng kháng cắt của khối đá nền dùng trong tính toán 16T . 54
  16T 3.2.4. Đặc trưng chống trượt giữa bê tông và đá nền công trình 16T 54
  16T 3.3. Tính toán độ ổn định bể tiêu năng hồ Nước Trong theo phương pháp cổ
  điển và phương pháp phần tử hữu hạn 16T . 55
  16T 3.3.1. Tính độ ổn định bể tiêu năng theo phương pháp cổ điển 16T . 55
  16T 3.3.2. Tính độ ổn định bể tiêu năng theo phương pháp phần tử hữu hạn 16T 65
  16T 3.4. Tính toán độ bền bể tiêu năng hồ Nước Trong theo phương pháp phần
  tử hữu hạn 16T . 72
  16T 3.4.1. Các số liệu cơ bản 16T 72
  16T 3.4.2. Tính toán kết cấu bể tiêu năng và mố 16T 73
  16T 3.5. Kết luận chương 3 16T . 81
  16T 3.5.1. Kết quả tính toán ổn định 16T . 81
  16T 3.5.2. Kết quả tính toán độ bền 16T 82
  16T KẾT LU ẬN VÀ KIẾN NGH Ị 16T

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính toán độ bền và độ ổn định bể tiêu năng của đập bê tông đầm lăn trọng lực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status