Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông mác tới 70 MPA sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông mác tới 70 MPA sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 3
  III. CƠ SỞ KHOA HỌC 3
  IV. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
  BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM
  5
  1.1.Khái niệm về bê tông cường độ cao . 5
  1.2.Tình hình nghiên cứu và ứng dụng bê tông cường độ cao trên thế
  giới
  7
  1.3.Tình hình nghiên cứu và ứng dụng bê tông cường độ cao tại Việt
  Nam
  13
  1.4. Ưu, nhược điểm của bê tông cường độ cao 15
  1.5.Thành phần và cấu trúc của bê tông cường độ cao 17
  CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20
  2.1.Phương pháp nghiên cứu . 20
  2.1.1.Các phương pháp nghiên cứu tính chất vật liệu sử dụng
  20
  2.1.2.Các phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê
  tông cường độ cao .

  21
  2.2.Lựa chọn nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu
  26
  2.2.1. Xi măng . 26
  2.2.2.Cốt liệu nhỏ . 27
  2.2.3.Cốt liệu lớn 29
  2.2.4.Phụ gia khoáng hoạt tính 30

  2.2.5.Phụ gia siêu dẻo 35
  2.2.6.Nước . 37
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38
  3.1.Yêu cầu về chất lượng của vật liệu 38
  3.1.1.Yêu cầu về chất lượng của xi măng 38
  3.1.2.Yêu cầu về chất lượng của cốt liệu 39
  3.1.3.Yêu cầu về chất lượng của phụ gia siêu dẻo 46
  3.2.Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dùng phụ gia siêu dẻo đến tính
  công tác của hỗn hợp bê tông
  47
  3.3.Thiết kế thành phần bê tông cường độ cao D max =10 mm 51
  3.3.1.Khảo sát thiết kế thành phần bê tông cường độ cao 51
  3.3.2.Thiết kế thành phần BTCĐC với D max = 10mm theo ACI 211.4R-
  08
  58
  3.4.Các tính chất, chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông và bê tông cường
  độ cao .
  77
  3.4.1.Nghiên cứu tính công tác của hỗn hợp bê tông cường độ cao . 77
  3.4.2.Nghiên cứu các tính chất của bê tông cường độ cao đã rắn chắc . 79
  3.4.3.Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao . 81
  3.5.Đề xuất các phương án sử dụng bê tông cường độ cao trong xây
  dựng thủy lợi
  84
  KẾT LUẬN CHUNG 85
  KIẾN NGHỊ . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 1.1: Một số công trình sử dụng bê tông cường độ cao . 9
  Bảng 1.2: Một số công trình sử dụng bê tông cường độ cao . 10
  Bảng 1.3: Một số cầu được thi công bằng bê tông cường độ cao ở Nhật
  Bản 11
  Bảng 1.4: Một số cầu thi công bằng bê tông cường độ cao ở Mỹ . 11
  Bảng 1.5: Một số cầu thì công bằng bê tông cường độ cao ở Pháp . 12
  Bảng 1.6: Một số cầu thi công bằng bê tông cường độ cao ở Na Uy 12
  Bảng 2.1: Các thí nghiệm theo tiêu chuẩn sử dụng nghiên cứu tính chất
  vật liệu

  20
  Bảng 2.2: Các thí nghiệm theo tiêu chuẩn nghiên cứu tính chất của hỗn
  hợp bê tông và bê tông .

  21
  Bảng 2.3: Kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý của Xi măng . 26
  Bảng 2.4: Kết quả tính chất cơ bản của cát vàng Sông Lô 28
  Bảng 2.5: Kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý của đá dăm 29
  Bảng 2.6: Tính chất và thành phần hạt của Silicafume . 33
  Bảng 2.7: Thành phần hạt của tro bay nhiệt điện 35
  Bảng 2.8: Một số tính chất của Glenium ®
  ACE 388 SureTec sử dụng . 37
  Bảng 3.1 Sự phụ thuộc độ xốp vào kiểu sắp xếp của hạt . 44
  Bảng 3.2: Sự phụ thuộc của độ rỗng vào sự phối hợp các cấp hạt 45
  Bảng 3.3 : Kết quả khảo sát điểm bão hòa PGSD của vữa 48
  Bảng 3.4 :Cỡ hạt lớn nhất đề xuất của cốt liệu thô . 51
  Bảng 3.5: Thể tích đề nghị của cốt liệu thô trên một đơn vị thể tích bê

  tông 52
  Bảng 3.6: Lượng dùng nước sơ bộ và hàm lượng khí của hỗn hợp bê tông
  sử dụng cốt liệu nhỏ có độ rỗng là 35% 52
  Bảng 3.7: Tỷ lệ N/XM lớn nhất khuyến cáo cho bê tông cường độ cao . 53
  Bảng 3.8: Thể tích hồ trong hỗn hợp bê tông . 58
  Bảng 3.9: Cấp phối thăm dò thành phần bê tông D max =10 . 60
  Bảng 3.10: Kết quả thí nghiệm thăm dò bê tông Dmax=10 cm . 60
  Bảng 3.11: Bảng mã hoá các giá trị thí nghiệm bậc một hai mức tối ưu . 61
  Bảng 3.12: Kế hoạch thực nghiệm bậc một hai mức tối ưu . 62
  Bảng 3.13: Cấp phối thí nghiệm bậc một hai mức tối ưu 62
  Bảng 3.14: Kết quả thí nghiệm bậc một hai mức tối ưu . 63
  Bảng 3.15: Thí nghiệm tìm miền dừng 66
  Bảng 3.16: Kế hoạch thí nghiệm bậc hai tâm xoay 66
  Bảng 3.17 : Ma trận kế hoạch thí nghiệm bậc hai tâm xoay 67
  Bảng 3.18: Cấp phối bê tông theo kế hoạch thí nghiệm bậc hai tâm xoay 68
  Bảng 3.19: Kết quả thí nghiệm bậc hai tâm xoay 68
  Bảng 3.20: Kết quả thí nghiệm thành phần cấp phối hợp lý của bê tông
  CĐC .

  76
  Bảng 3.21: Thành phần cấp phối và độ sụt của hỗn hợp bê tông
  D max =10mm

  77
  Bảng 3.22: Tính chất của bê tông cường độ cao D max =10 và mẫu đối
  chứng .

  79

  Xem Thêm: Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông mác tới 70 MPA sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông mác tới 70 MPA sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status