Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự hình thành vòm áp lực do nổ mìn và biện pháp chỗng đỡ, áp dụng cho hầm dẫn nước thủy điện sông Côn 2 tỉnh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự hình thành vòm áp lực do nổ mìn và biện pháp chỗng đỡ, áp dụng cho hầm dẫn nước thủy điện sông Côn 2 tỉnh Quảng Nam

  MỤC LỤC
  27T CHƯƠNG 1 27T 3
  27T ĐẶC ĐIỂM THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ MÌN. 27T . 3
  27T 1.1. 27T 27T Tổng quan phương pháp thi công đường hầm. 27T . 3
  27T 1.2. 27T 27T Đặc điểm đào đường hầm bằng phương pháp nổ mìn. 27T . 11
  27T 1.2.1. 27T 27T Phương pháp đào toàn mặt cắt. 27T . 11
  27T 1.2.2. 27T 27T Phương pháp mở một phần mặt cắt rồi hạ bậc. 27T 11
  27T 1.2.3. 27T 27T Phương pháp đào phân đoạn – NATM 27T . 12
  27T 1.2.4. 27T 27T Trình tự đào. 27T 13
  27T 1.3. 27T 27T Ảnh hưởng của nổ mìn đến chất lượng khối đá xung quanh. 27T . 14
  27T 1.3.1. 27T 27T Lý luận cơ bản về nổ phá. 27T . 14
  27T 1.3.2. 27T 27T Tác dụng của mặt thoáng đối với nổ phá – sự hình thành phễu nổ. 27T . 15
  27T 1.4. 27T 27T Kết luận. 27T 18
  27T CHƯƠNG 2 27T 19
  27T SỰ HÌNH THÀNH VÒM ĐÁ NỨT NẺ DO NỔ MÌN GÂY RA. 27T . 19
  27T 2.1. 27T 27T Nguyên lý cơ bản về nổ mìn. 27T 19
  27T 2.1.1. 27T 27T Lý thuyết về sóng nổ. 27T 19
  27T 2.1.2. 27T 27T Sóng nổ xung kích theo quan điểm thủy khí động học 27T . 19
  27T 2.1.3. 27T 27T Sự hình thành sóng nổ địa chấn theo quan điểm lý thuyết đàn hồi. 27T . 22
  27T 2.2. 27T 27T Sóng xung kích và sóng phản xạ do nổ mìn gây ra. 27T 23
  27T 2.3. 27T 27T Tác dụng phá hoại của sóng xung kích đến môi trường đá xung
  quanh. 27T 24
  27T 2.3.1. 27T 27T Phân loại sóng: 27T 25
  27T 2.3.2. 27T 27T Phá vỡ đất đá. 27T 30
  27T 2.4. 27T 27T Kết luận. 27T 38
  27T CHƯƠNG 3 27T 39
  27T XÁC ĐỊNH VÒM ÁP LỰC DO NỔ MÌN LÊN KẾT CẤU CHỐNG ĐỠ VÀ
  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN. 27T . 39
  27T 3.1. 27T 27T Sự hình thành vòm áp lực trong quá trình đào đường hầm. 27T 39
  27T 3.2. 27T 27T Các biện pháp gia cố trong quá trình đào. 27T . 40
  27T 3.2.1. Treo (neo, phun bê tông) . 43
  27T 3.2.2. 27T 27T Khung chống (bằng gỗ hoặc bê tông cốt thép). 27T 43
  27T 3.3. 27T 27T Đặc điểm gia cố kết cấu khung. 27T 43
  27T 3.3.1. 27T 27T Kết cấu kiểu khung gỗ hình đa giác. 27T . 43
  27T 3.3.2. 27T 27T Kết cấu khung kiểu vòm thép. 27T 44
  27T 3.4. 27T 27T Xác định áp lực do đất đá tác dụng lên khung chống đỡ. 27T . 45
  27T 3.4.1. 27T 27T Khi chưa xét đến tác dụng nổ mìn. 27T . 45
  27T 3.4.2. 27T 27T Khi chỉ xét đến tác dụng nổ mìn. 27T 48
  27T 3.4.3. 27T 27T Sơ đồ tính toán. 27T . 51
  27T 3.5. 27T 27T Sử dụng phần mềm để giải bài toán. 27T . 52
  27T 3.5.1. 27T 27T Khái niệm. 27T . 52
  27T 3.5.2. 27T 27T Các mô hình tính. 27T 53
  27T 3.5.3. 27T 27T Các dạng phần tử 27T . 53
  27T 3.6. 27T 27T Kết luận. 27T 59
  27T CHƯƠNG 4 27T 60
  27T ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG ĐỠ CHO
  ĐƯỜNG HẦM THỦY ĐIỆN SÔNG CÔN 2 27T . 60
  27T 4.1. 27T 27T Giới thiệu công trình. 27T 60
  27T 4.1.1. 27T 27T Vị trí công trình. 27T 60
  27T 4.1.2. 27T 27T Nhiệm vụ của công trình. 27T 60
  27T 4.1.3. 27T 27T Thông số của công trình. 27T . 61
  27T 4.1.4. 27T 27T Bố trí tuyến năng lượng công trình thuỷ điện Sông Côn 2. 27T 64
  27T 4.2. 27T 27T Kết quả tính toán. 27T 65
  27T 4.2.1. 27T 27T Các tài liệu đầu vào. 27T 65
  27T 4.2.2. 27T 27T Tính toán. 27T 67
  27T 4.3. 27T 27T Tính toán kết cấu chống đỡ bằng phần mềm SAP2000. 27T . 74
  27T 4.4. 27T 27T Kết luận. 27T 84
  27T 4.5. 27T 27T Một số nhận xét thực tế tại công trường Thủy điện Sông Côn 2, tỉnh
  Quảng Nam. 27T . 84
  27T 4.5.1. 27T 27T Chọn tuyến hầm: 27T . 84
  27T 4.5.2. 27T 27T Thiết kế thủy công hầm. 27T 84
  27T 4.5.3. 27T 27T Tổ chức thi công hầm. 27T . 85
  27T 4.5.4. 27T 27T Mô tả sự cố sụt nóc ngách hầm số 2. 27T 85
  27T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27T . 89
  27T TÀI LIỆU THAM KHẢO. 27T 90


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  27T Bảng 2-1: Hệ số K R N R , K R P R trong công thức (2-8), (2-9). 27T . 29
  27T Bảng 3-1 – Trị số Ka 27T . 47
  27T Bảng 3-2. Trị số của ε. 27T 49
  27T Bảng 3-4. Trị số của Kđ. 27T . 50
  27T Bảng 3-5. Hệ số lệch tải. 27T . 51
  27T Bảng 4.1: Thông số kỹ thuật công trình 27T 61
  27T Bảng 4.2: Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất đá 27T 67
  27T Bảng 4.3. Chỉ tiêu cơ lý 2 mặt cắt đại diện tính toán 27T 68
  27T Bảng 4.4. Kết quả tính áp lực phân bố đều tác dụng lên 1m hầm 27T 75
  27T Bảng 4.5. Bảng tính toán thép khung chống: 27T 83


  DANH MỤC HÌNH VẼ
  27T Hình 1.1: Đường hầm thuỷ điện Buôn Kuốp – tỉnh Đăk Lắc 27T . 7
  27T Hình 1.2: Đường hầm thuỷ điện Đại Ninh – tỉnh Lâm Đồng 27T . 8
  27T Hình 1.3: Đường hầm giao thông qua đèo Hải Vân – tỉnh Thừa Thiên Huế 27T 8
  27T Hình 1.4: Đường hầm thuỷ điện A Vương – tỉnh Quảng Nam. 27T 9
  27T Hình 1.5: Đường hầm thuỷ điện Bản Vẽ – tỉnh Nghệ An. 27T 9
  27T Hình 1.6: Đường hầm thuỷ điện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế. 27T 10
  27T Hình 1.7: Đường hầm thuỷ điện Hủa Na – tỉnh Nghệ An. 27T . 10
  27T Hinh 1.8. Đào đường hầm trên toàn bộ mặt cắt. 27T . 11
  27T Hinh 1.9. Đào mở một phần mặt cắt rồi hạ bậc. 27T . 12
  27T Hình 1.10: Sơ đồ tác dụng của nổ phá 27T 14
  27T Hình 1.11. Sơ đồ các vùng phá hoại của đất đá khi nổ có một mặt thoáng. 27T . 16
  27T Hình 1.12. Sơ đồ phễu nổ. 27T . 17
  27T Hình 2.1: Sơ đồ nổ trên không và các mặt gián đoạn. 27T 20
  27T Hình 2.2: Sự thay đổi của áp lực phía sau đầu sóng xung kích 27T 21
  27T Hình 2.3. Áp lực của sóng nổ theo thời gian. 27T 22
  27T Hình 2.4a: Sự yếu dần của sóng khi lan truyền ra xa. 27T . 23
  27T Hình 2.4b: Sự yếu dần của sóng khi lan truyền ra xa. 27T 23
  27T Hình 2.5. Minh họa sóng cầu và sóng phẳng. 27T . 26
  27T Hình 2.6. Đồ thị biên độ của sóng nổ theo thời gian. 27T . 28
  27T Hình 2.7. Các vùng ảnh hưởng khi nổ mìn. 27T 29
  27T Hình 2.8. Sơ đồ phá vỡ đất đá đồng chất xung quanh lượng thuốc nổ. 27T 30
  27T Hình 2.9. Sơ đồ tạo thành sóng phản xạ ở mặt thoáng. 27T 33
  27T Hình 2.10: Sơ đồ xác định các thông số của sóng ứng suất 27T 34
  27T trong đất đá khi nổ lượng thuốc. 27T . 34
  27T Hình 2.11: Sơ đồ trị số ứng suất khi nổ lượng thuốc trong đất đá nứt nẻ. 27T 35
  27T Hình 2.12. Sơ đồ phản xạ của sóng chấn động từ mặt thoáng 27T 36
  27T Hình 3.1: Thanh neo phổ thông dính kết bằng vữa xi măng cát. 27T 41

  27T Hình 3.2. Hình ảnh sau khi phun bê tông tại hầm dẫn nước Sông Côn 2 27T . 43
  27T Hình 3.3: Dây chuyền công nghệ phun khô, phun ẩm. 27T . 43
  27T Hình 3.4: Kết cấu kiểu khung gỗ hình đa giác 27T 44
  27T Hình 3.5: Kết cấu khung kiểu vòm thép 27T . 45
  27T Hình 3.6. Khung chống kiểu vòm thép tại hầm dẫn thủy điện Nậm Mu. 27T . 45
  27T Hình 3.7: Sơ đồ tính toán áp lực đất đá do hình thành vòm cân bằng. 27T . 46
  27T Hình 3.8: Sơ đồ tính toán áp lực đất đá của riêng nổ mìn. 27T 48
  27T Hình 3.9a: Sơ đồ tính toán áp lực đất đá tác dụng lên kết cấu chống đỡ sau khi nổ
  mìn. 27T 51
  27T - Nếu coi gần đúng các lực tác dụng lên kết cấu chống đỡ là áp lực đều thì ta có sơ
  đồ: 27T 52
  27T Hình 3.9b: Sơ đồ lực phân bố đều tác dụng lên kết cấu chống đỡ sau khi nổ mìn. 27T 52
  27T Hình 3.10a: Phần tử thanh 2 nút Hình 3.10b: Phần tử thanh 3 nút 27T 54
  27T Hình 3.11a: Phần tử dầm 2 nút Hình 3.11b: Phần tử dầm 3 nút 27T 54
  27T Hình 3.12 - Sơ đồ chịu lực tổng quát của phần tử. 27T 56
  27T Hình 3.13 - Sơ đồ giải bài toán theo phương pháp PTHH. 27T 58
  27T Hình 4.1- Sơ đồ áp lực lên kết cấu chống đỡ. 27T . 68
  27T Hình 4.3- Sơ đồ áp lực đều lên kết cấu chống đỡ. 27T 71
  27T Hình 4.4- Sơ đồ áp lực lên kết cấu chống đỡ. 27T . 72
  27T Hình 4.5- Sơ đồ áp lực đều lên kết cấu chống đỡ. 27T 73
  27T Hình 4.6 – Mô phỏng tổ hợp tải trọng lên khung chống Mặt cắt 1: 27T . 75
  27T Mặt cắt 1: 27T . 76
  27T Hình 4.7. Chuyển vị khung chống 27T 76
  27T Hình 4.8. Mô men M33 27T . 77
  27T Hình 4.9. Lực dọc N 27T 78
  27T HÌnh 4.10. Chuyển vị khung chống 27T 79
  27T Hình 4.11. Mô men M33 27T . 80
  27T Hình 4.12. Lực dọc N 27T 81
  27T Hình 4.13. Tác giả (bên trái) cùng đồng nghiệp khi tham gia giám sát 27T 86
  27T thi công đường hầm dẫn nước Sông Côn 2. 27T 86
  27T Hình 4.14. Hàn khung thép tại công trường 27T 87
  27T Hình 4.15. Đào và gia cố tạm bằng thép I16. 27T 87
  27T Hình 4.16. Một đoạn hầm sau khi đã gia cố tạm. 27T . 88

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự hình thành vòm áp lực do nổ mìn và biện pháp chỗng đỡ, áp dụng cho hầm dẫn nước thủy điện sông Côn 2 tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự hình thành vòm áp lực do nổ mìn và biện pháp chỗng đỡ, áp dụng cho hầm dẫn nước thủy điện sông Côn 2 tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status