Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng đá mạt cho bê tông ứng dụng đối với công trình Bản Mòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng đá mạt cho bê tông ứng dụng đối với công trình Bản Mòng

  MỤC LỤC
  32T PHẦN MỞ ĐẦU 32T . 1
  32T I 32T 32T TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 32T 1
  32T II 32T 32T MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 32T . 1
  32T III 32T 32T CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32T . 1
  32T IV DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 32T 2
  32T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÁ MẠT, CÁT NGHIỀN, GIỚI THIỆU SƠ
  LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH BẢN MÒNG 32T . 3
  32T 1.1. 32T 32T Tổng quan về đá mạt. 32T . 3
  32T 1.1.1. 32T 32T Mỏ đá Bản Khoang (xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La). 32T 3
  32T 1.1.2. Mỏ đá Bản Bó Cón (phường Chiềng An, thành phố Sơn La). 32T 5
  32T 1.2. Tổng quan về cát nghiền. 32T . 32T 8
  32T 1.2.1. Tình hình nghiên cứu sử dụng cát nghiền trên thế giới. 32T 8
  32T 1.2.2. Tình hình nghiên cứu sử dụng cát nghiền ở Việt Nam. 32T 10
  32T 1.3. 32T Giới thiệu sơ lược về công trình Bản Mòng 12
  32T KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 32T 17
  32T CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THÍ
  NGHIỆM 32T . 18
  32T 2.1. Các tính chất của vật liệu 32T 18
  32T 2.1.1. Chất kết dính xi măng 32T . 18
  32T 2.1.2. Tro bay 32T 32T 19
  32T 2.1.3. Cốt liệu lớn 22
  32T 2.1.4. Cốt liệu nhỏ . 26


  32T 2.1.5. Phụ gia hóa sử dụng cho bê tông . 30
  32T 2.1.6. Nước 32
  32T 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32T 32
  32T 2.2.1. Phương pháp xác định các tính chất của nguyên vật liệu sử dụng 32T 32
  32T 2.2.2. Phương pháp xác định tính chất của hỗn hợp bê tông và của bê tông 32T 34
  32T KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 32T 35
  32T CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HỢP LÝ CỦA HỖN HỢP CÁT,
  ĐÁ TRONG BÊ TÔNG VÀ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG 32T . 36
  32T 3.1. Phương pháp thiết kế thành phần bê tông dùng đá mạt 32T . 36
  32T 3.1.1. Chọn cấp phối sơ bộ của bê tông 32T 36
  32T 3.1.2. Kết quả cường độ nén của cấp phối bê tông 32T . 37
  32T 3.1.3. Nghiên cứu cường độ của bê tông thường bằng phương pháp toán quy hoạch
  thực nghiệm 32T . 39
  32T 3.1.3.1. Xây dựng quy hoạch thực nghiệm bậc 1, ba biến để nghiên cứu sự ảnh
  hưởng của các nhân tố đến cường độ của bê tông thường. 32T . 39
  32T 3.1.3.2. Kết quả nghiên cứu cường độ nén của bê tông thường sử dụng các loại cốt
  liệu nhỏ. 32T . 41
  32T 3.1.3.3. Tìm vùng dừng của các biến nghiên cứu cho bê tông thường. 32T 50
  32T 3.1.4. Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông thường tối ưu sử dụng các loại đá
  mạt 32T . 51
  32T 3.1.4.1. Xây dựng quy hoạch thực nghiệm bậc hai, hai biến. 32T . 51
  32T 3.1.4.2. Kết quả cường độ nén của bê tông thường sử dụng các loại đá mạt. 32T . 55
  32T 3.2. Các thành phần hợp lý của hỗn hợp bê tông 32T 64
  32T 3.2.1. Đá mạt Bản Khoang 32T 64
  32T 3.2.2. Đá mạt Bản Bó Cón 32T . 65
  32T 3.2.3. Kiểm tra thành phần hạt của hỗn hợp đá mạt và đá dăm 32T 67
  32T KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 32T . 69


  32T CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ MẠT 32T
  70
  32T 4.1. Độ lưu động của bê tông 32T 70
  32T 4.1.1. Độ sụt 32T 70
  32T 4.1.2. Cường độ bám dính của bê tông với cốt thép 32T . 71
  32T 4.2. Cường độ bê tông 32T . 73
  32T KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 32T . 76
  32T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32T . 77
  32T KẾT LUẬN. . 77
  32T KIẾN NGHỊ 32T . 78
  32T TÀI LIỆU THAM KHẢO 32T . 32T 79
  32T I. TIẾNG VIỆT 79
  32T II. TIẾNG ANH 32T . 80

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng đá mạt cho bê tông ứng dụng đối với công trình Bản Mòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng đá mạt cho bê tông ứng dụng đối với công trình Bản Mòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status