Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ số thấm K và các chống thấm W của bê tông các công trình thủy lợi thủy điện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ số thấm K và các chống thấm W của bê tông các công trình thủy lợi thủy điện

  -ii-
  MỤC LỤC
  0T LỜI CẢM ƠN 0T . i
  0T MỞ ĐẦU 0T 1
  0T CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÁC CHỐNG THẤM W VÀ HỆ SỐ THẤM
  K R t R CỦA BÊ TÔNG 0T 5
  0T 1.1. Khái niệm về tính thấm nước của bê tông 0T 5
  0T 1.1.1. Khái niệm về hệ số thấm K R t R của bê tông: 0T 5
  0T 1.1.2. Khái niệm về mác chống thấm W của bê tông 0T 6
  0T 1.2. Tình hình nghiên cứu và phương pháp thí nghiệm mác chống thấm W
  và hệ số thấm K R t R của bê tông trên thế giới 0T 6
  0T 1.2.1. Phương pháp thí nghiệm tính thấm nướccủa bê tông bằng cách đúc
  mẫu và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm: 0T 6
  0T 1.2.2. Phương pháp thí nghiệm tính thấm nước trực tiếp trên kết cấu công
  trình: 0T . 11
  0T 1.3. Tình nghiên cứu và phương pháp thí nghiệm mác thống thấm W và hệ
  số thấm K R t R của bê tông tại Việt Nam 0T . 12
  0T CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 0T 16
  0T 2.1 Vật liệu thí nghiệm 0T 16
  0T 2.1.1. Xi măng 0T 16
  0T 2.1.2. Cát 0T . 16
  0T 2.1.3. Đá 0T 18
  0T 2.1.4. Nước: 0T 21
  0T 2.1.5. Phụ gia: 0T 21
  0T 2.2 Thiết kế cấp phối bê tông thí nghiệm 0T 21
  0T 2.3 Phương pháp và thiết bị thí nghiệm 0T . 22
  0T 2.3.1. Phương pháp thí nghiệm: . 22
  0T 2.3.2. Thiết bị thí nghiệm: 23
  0T 2.3.3. Chế tạo mẫu thí nghiệm . 26
  0T 2.3.4. Phương pháp xác định cường độ nén của bê tông . 28
  0T 2.3.5. Phương pháp xác định hệ số thấm nước 28
  0T CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ
  GIỮA MÁC CHỐNG THẤM W VÀ HỆ SỐ THẤM K R t R CỦA BÊ TÔNG CÁC
  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY ĐIỆN 0T . 31  -iii-
  0T 3.1. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm K R t R của bê tông
  truyền thống CVC M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40 0T 31
  0T 3.1.1. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê
  tông truyền thống mác M10 . 31
  0T 3.1.2. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M15 33
  0T 3.1.3. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M20 35
  0T 3.1.4. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M25 37
  0T 3.1.5. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M30 38
  0T 3.1.6. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M35 40
  0T 3.1.7. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  truyền thống mác M40 42
  0T 3.1.8. Tổng hợp mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt
  của bê tông truyền thống với các mác bê tông . 44
  0T 3.2. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm K R t R của bê tông
  đầm lăn RCC M15 và M20 0T 45
  0T 3.2.1. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  đầm lăn RCC M15 45
  0T 3.2.2. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  đầm lăn RCC M20 47
  0T 3.2.3. Tổng hợp mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt
  của các mác bê tông đầm lăn RCC 49
  0T 3.3. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm K R t R của bê tông tự
  lèn SCC M25, M30, M35, M40 0T . 49
  0T 3.3.1. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  tự lèn SCC M25 49
  0T 3.3.2. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  tự lèn SCC M30 51
  0T 3.3.3. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  tự lèn SCC M35 53  -iv-
  0T 3.3.4. Mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt của bê tông
  tự lèn SCC M40 55
  0T 3.3.5. Tổng hợp mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm Kt
  của các mác bê tông tự lèn . 57
  0T 3.4. Xác định mối quan hệ giữa mác chống thấm W và hệ số thấm K R t R của
  các loại bê tông 0T 58
  0T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 0T 62
  0T 1. Kết luận 0T 62
  0T 2. Kiến nghị 0T 63
  0T TÀI LIỆU THAM KHẢO 0T 64
  0T CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 0T 66
  0T PHỤ LỤC 1. 0T 67
  0T CÁC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MÁC CHỐNG THẤM W CỦA BÊ TÔNG 0T
  67
  0T CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THỦY ĐIỆN 0T 67
  0T PHỤ LỤC 2 0T . 68
  0T CÁC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM HÊ SỐ THẤM K R T R CỦA BÊ TÔNG 0T . 68
  0T CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THỦY ĐIỆN 0T 68

  Xem Thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ số thấm K và các chống thấm W của bê tông các công trình thủy lợi thủy điện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ số thấm K và các chống thấm W của bê tông các công trình thủy lợi thủy điện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status