Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rò rỉ của bãi chôn lấp chất thải rắn Noong Bua, tỉnh Điện Biên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rò rỉ của bãi chôn lấp chất thải rắn Noong Bua, tỉnh Điện Biên

  iii
  MỤC LỤC
  43T MỞ ĐẦU 43T 1
  43T CHƯƠNG 1 43T . 4
  43T HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHU VỰC BÃI
  RÁC NOONG BUA, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN
  BIÊN 43T . 4
  43T 1.1 43T 43T ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 43T . 4
  43T 1.1.1 43T 43T Vị trí địa lý, điều kiện địa hình khu vực bãi rác 43T 4
  43T 1.1.2 43T 43T Điều kiện về khí tượng 43T 7
  43T 1.1.3 43T 43T Điều kiện thủy văn 43T 11
  43T 1.1.4 43T 43T Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý 43T 11
  43T 1.1.5 43T 43T Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên 43T . 16
  43T 1.2 43T 43T ĐIỀU KIỆN DÂN SINH KINH TẾ - XÃ HỘI 43T 17
  43T 1.2.1 43T 43T Điều kiện kinh tế - xã hội Thành phố Điện Biên Phủ 43T . 17
  43T 1.2.2 43T 43T Điều kiện kinh tế - xã hội phường Noong Bua 43T 20
  43T 1.3 43T 43T HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BÃI RÁC NOONG BUA 43T . 21
  43T 1.3.1 43T 43T Hiện trạng khu vực bãi rác 43T 21
  43T 1.3.2 43T 43T Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước khu vực xung quanh bãi rác
  Noong Bua 43T 22
  43T 1.4 43T 43T HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC HIỆN TẠI 43T . 30
  43T 1.4.1 43T 43T Khối lượng rác thải hiện tại trong khu vực chôn lấp 43T . 30
  43T 1.4.2 43T 43T Khối lượng rác thải tính đến thời điểm dự tính đóng cửa bãi rác 43T . 30
  43T CHƯƠNG 2 43T . 32
  43T LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RÒ RỈ CỦA BCL NOONG
  BUA, TỈNH ĐIỆN BIÊN 43T . 32
  43T 2.1 43T 43T TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC RÒ
  RỈ CỦA BCL CHẤT THẢI RẮN NOONG BUA, TỈNH ĐIỆN BIÊN 43T . 32
  43T 2.1.1 43T 43T Phương pháp cơ học 43T . 32
  43T 2.1.2 43T 43T Phương pháp hóa học 43T . 32
  43T 2.1.3 43T 43T Phương pháp hóa lý 43T 33
  43T 2.1.4 43T 43T Phương pháp sinh học 43T 35
  43T 2.1.5 43T 43T Xử lý bùn cặn 43T 36
  43T 2.2 43T 43T CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN
  CÔNG NGHỆ 43T 37
  43T 2.2.1 43T 43T Căn cứ vào đặc điểm và thành phần của các loại rác thải 43T 37
  43T 2.2.2 43T 43T Căn cứ vào kinh nghiệm trong nước và thế giới 43T . 41
  43T 2.3 43T 43T HIỆU QUẢ CỦA BÃI RÁC HIỆN TẠI 43T 47
  43T 2.4 43T 43T MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH ĐÃ ÁP DỤNG TẠI CÁC BÃI CHÔN
  LẤP Ở VIỆT NAM 43T . 47
  43T 2.4.1. 43T 43T Trạm xử lý nước rác tại bãi chôn lấp Tây Mỗ, Hà Nội 43T 47 iv
  43T 2.4.2. 43T 43T Trạm xử lý nước rác tại bãi chôn lấp Gò Cát, TP. Hồ Chí Minh 43T 48
  43T 2.4.3. 43T 43T Xử lý nước rác tại bãi chôn lấp Phước Hiệp 43T 48
  43T 2.4.4. 43T 43T Công trình xử lý nước rác tại Nam Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 43T 48
  43T 2.4.5. 43T 43T Công trình xử lý nước rác tại Nam Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh
  Bình Dương (Trạm xử lý của SFC) 43T 53
  43T 2.4.6. 43T 43T Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý cho bãi rác Noong Bua 43T 54
  43T CHƯƠNG 3 43T . 59
  43T THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC RÒ RỈ CỦA BÃI
  CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN NOONG BUA 43T . 59
  43T 3.1 43T 43T LỰA CHỌN GIẢI PHÁP VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ
  NƯỚC RÁC 43T 59
  43T 3.1.1 43T 43T Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước bãi rác Noong Bua 43T . 59
  43T 3.1.2 43T 43T Mặt bằng bố trí địa điểm các công trình xử lý 43T 66
  43T 3.2 43T 43T THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 43T 66
  43T 3.2.1. 43T 43T Tiêu chí thiết kế 43T . 66
  43T 3.2.2. 43T 43T Tính toán lượng nước rò rỉ tại bãi rác Noong Bua 43T 67
  43T 3.2.3. 43T 43T Các hạng mục công trình 43T . 73
  43T 3.3 43T 43T KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH 43T . 85
  43T 3.3.1 43T 43T Dự toán chi phí xây dựng công trình 43T . 85
  43T 3.3.2 43T 43T Ước tính chi phí vận hành bãi chôn lấp rác Noong Bua 43T . 87
  43T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43T 89
  43T 1. KẾT LUẬN 43T . 89
  43T 2. KIẾN NGHỊ 43T . 90
  43T TÀI LIỆU THAM KHẢO 43T 92
  43T TIẾNG VIỆT 43T . 92
  43T TIẾNG ANH 43T . 93

  Xem Thêm: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rò rỉ của bãi chôn lấp chất thải rắn Noong Bua, tỉnh Điện Biên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rò rỉ của bãi chôn lấp chất thải rắn Noong Bua, tỉnh Điện Biên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status