Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  3
  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU: 7
  1. Tính cấp thiết của đề tài: 7
  2. Mục đích của đề tài: 8
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: . 8
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: 9
  5. Ý nghĩa khoa h ọc và thực tiễn của đề tài: . 9
  6. Dự kiến kết quả đạt được: . 10
  7. Nội dung của luận văn: . 10
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH . 11
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH . 11
  1.1.1. Khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư . 11
  1.1.2. Phân loại dự án đầu tư . 16
  1.1.3. Nội dung của dự án đầu tư 18
  1.1.4. Các giai đoạn của dự án đầu tư 22
  1.1.5. Các yêu cầu của dự án đầu tư 24
  1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 25
  1.2.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của quản lý dự án 25
  1.2.2. Bản chất, nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng 29
  1.2.3. Các giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định 35
  1.2.4. Phương pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng . 37
  1.2.5. Các bên tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng ở nước ta 38
  1.3. MỘT SỐ VẤN Đ Ề TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ C ÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU Ở NƯỚC TA 42 Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  4
  1.3.1. Khái quát về quá trình hình thành và vai trò phòng chống thiên tai của
  hệ thống đê điều ở nước ta . 42
  1.3.2. Hiện trạng đầu tư xây dựng hệ thống đê điều ở nước ta . 43
  1.3.3. Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng đê điều ở nước ta . 45
  Kết luận chương 1 . 48
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM
  ĐỊNH TRONG THỜI GIAN VỪA QUA . 50
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH NAM ĐỊNH . 50
  2.2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU TỈNH NAM ĐỊNH . 51
  2.2.1. Tuyến đê sông từ cấp I đến cấp III . 52
  2.2.2. Đê sông cấp IV . 52
  2.2.3. Tuyến đê biển . 53
  2.2.4. Những thiệt hại do sự cố đê điều gây ra tại Nam Định 53
  2.3. TÌNH HÌNH Đ ẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU Ở NAM ĐỊNH TRONG THỜI
  GIAN GẦN ĐÂY . 54
  2.4. PHÂN TÍCH TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ C ÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI
  GIAN VỪA QUA . 62
  2.4.1. Các mô hình quản lý d ự án đầu tư xây dựng công trình 62
  2.4.2. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý d ự án . 62
  2.4.3. Những tồn tại cần khắc ph ục trong công tác quản lý dự án . 64
  Kết luận chương 2 74
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG
  TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TỈNH NAM ĐỊNH 76
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU
  TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 76 Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  5
  3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
  TỈNH NAM ĐỊNH . 78
  3.2.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án . 79
  3.2.2. Những giải pháp cơ bản 70
  3.2.3. Những giải pháp hỗ trợ: 93
  Kết luận chương 3 100
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
  1. Kết luận 101
  2. Kiến nghị 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status