Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

  1
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
  DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU . 4
  MỞ ĐẦU - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 7
  1. Tính cấp thiết của dự án . 7
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ . 9
  3. Phạm vi dự án . 9
  4. Cơ sở dữ liệu và phương pháp thực hiện dự án 9
  5. Thời gian thực hiện, lực lượng cán bộ tham gia và tình hình hoạt động của dự án . 10
  6. Các kết quả đạt được của dự án . 11
  7. Đánh giá chung 12
  Chương 1. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ BỒI XÓI TRÊN
  LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN . 14
  1.1. TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  DỰ ÁN . 14
  1.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN - CÁC QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 19
  1.2.1. Quan điểm hệ thống . 19
  1.2.2. Quan điểm tổng hợp . 19
  1.2.3. Quan điểm liên kết nghiên cứu lưu vực với cảnh quan và phát triển bền vững . 19
  1.2.4. Quan điểm cân bằng động lực 20
  1.3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ BỒI XÓI LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN . 20
  Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  BỒI XÓI TRÊN LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN 25
  2.1. CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN . 26
  2.1.1. Nhóm yếu tố tạo nguồn vật chất cho xói mòn 26
  2.1.2. Nhóm yếu tố tạo dòng chảy vận chuyển vật chất . 34
  2.1.3. Nhóm yếu tố phân bố lại vật chất, dòng chảy và tạo không gian cho quá trình xói mòn
  và bồi tụ 40
  2.1.4. Yếu tố thực vật - cản giữ vật chất 45
  2.2. CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI . 47
  2.2.1. Dân số và dân tộc . 47
  2.2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế . 48
  Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BỒI XÓI TRÊN CÁC DÒNG SÔNG LƯU VỰC SÔNG
  THẠCH HÃN 50
  3.1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG 50
  3.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá xói mòn lưu vực . 50
  3.1.2 Mô hình đánh giá xói mòn lưu vực . 55
  3.1.3 Tính toán hiện trạng xói mòn các lưu vực sông tỉnh Quảng Trị . 57
  3.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI LỞ VÀ BỒI LẮNG TRÊN CÁC DÒNG SÔNG HỆ
  THỐNG SÔNG THẠCH HÃN . 68
  3.2.1 Hiện trạng xói lở bồi lắng trên hệ thống sông Thạch Hãn 68
  3.3. CÁC KHU VỰC XÓI LỞ TRỌNG ĐIỂM . 93
  3.4. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG BỒI XÓI 98
  Chương 4. DỰ BÁO DIỄN BIẾN BỒI XÓI CÁC DÒNG SÔNG THUỘC HỆ THỐNG SÔNG
  THẠCH HÃN ĐẾN NĂM 2020 100
  4.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO BỒI LẮNG VÀ XÓI LỞ 100
  4.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH 1D VÀ 2D DỰ BÁO BỒI XÓI . 100
  4.2.1 Mô hình một chiều MIKE 11 100
  4.2.2 Mô hình 2D . 107
  4.3 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MÔ HÌNH . 111
  4.3.1 Thiết lập mạng lưới tính 111 4.3.2 Thu thập và xử lý số liệu mặt cắt 115
  4.3.4 Thu thập xử lý và khảo sát bổ sung số liệu khí tượng thủy văn 116
  4.3.3 Thu thập và xử lý mẫu nước và đất . 120
  4.4 HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM NGHIỆM MÔ HÌNH . 123
  4.1.1 Hiệu chỉnh và kiểm định mạng tính mô hình thủy lực 1 chiều . 123
  4.1.2 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình vận chuyển bùn cát . 129
  4.5 ÁP DỤNG MÔ HÌNH 1D ĐỂ DỰ TÍNH XÓI LỞ VÀ BỒI LẮNG ĐẾN 2020 . 134
  4.5.1. Xây dựng biên tính toán . 134
  4.5.2. Kết quả tính toán 135
  4.5.3. Nhận định và đánh giá 136
  4.6 ÁP DỤNG MÔ HÌNH 2D ĐỂ DỰ BÁO XÓI LỞ VÀ BỒI LẮNG CÁC KHU VỰC
  TRỌNG ĐIỂM . 139
  4.6.1. Cơ sở dự báo bồi xói các khu vực trọng điểm 139
  4.6.2. Xây dựng biên đầu vào 139
  4.6.3. Kết quả tính toán trường dòng chảy 2 chiều 142
  4.7 NHẬN XÉT CHUNG 153
  Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ BỒI XÓI TRÊN CÁC SÔNG THUỘC HỆ
  THỐNG SÔNG THẠCH HÃN . 155
  5.1. QUAN ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC DÒNG SÔNG . 155
  5.2.1. Giải pháp phi công trình . 156
  5.2.1. Giải pháp Khoa học và Công nghệ . 156
  KẾT LUẬN 159
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 161

  Xem Thêm: Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status