Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHưƠNG 1. TỔNG QUAN . 3
  1.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu 3
  1.1.1. Vị trí địa lý . 3
  1.1.2. Địa hình 4
  1.1.3. Địa chất, thổ nhưỡng . 5
  1.1.4. Thảm phủ thực vật . 5
  1.1.5. Khí hậu . 6
  1.1.6. Đặc điểm thủy văn . 7
  1.2. Tổng quan về các mô hình mưa – dòng chảy thông dụng 12
  1.2.1. Sự ra đời và phát triển của mô hình mưa – dòng chảy 12
  1.2.2. Phân loại mô hình mưa – dòng chảy 13
  1.2.3. Một số mô hình mưa – dòng chảy thông dụng 17
  CHưƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NAM 20
  2.1. Sơ lược về mô hình NAM . 20
  2.2. Mô hình nhận thức của mô hình NAM 23
  2.3. Mô hình toán . 24
  2.4. Các thông số của mô hình . 27
  2.5. Mô hình số viết trên FORTRAN của mô hình NAM . 28
  CHưƠNG 3. ÁP DỤNG VÀ SO SÁNH HAI MÔ HÌNH NAM TRONG MÔ
  PHỎNG DÒNG CHẢY LŨ LưU VỰC SÔNG VỆ, TRẠM AN CHỈ 30
  3.1. Phương pháp và số liệu s dụng trong đánh giá mô hình . 30
  3.1.1. Các bước tiến hành . 30
  3.1.2. Số liệu . 31
  3.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá . 31
  3.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE NAM với dòng chảy ngày 33
  3.3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình NAM – FORTRAN với dòng chảy ngày. 40
  3.4. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE NAM với dòng chảy giờ 46
  3.5. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình NAM – FORTRAN với dòng chảy giờ . 54
  3.6. Nhận xét và phân tích kết quả . 60
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 62
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Sông Vệ bắt ngu n t v ng núi cao a Tơ ở độ cao t 1 m - 1200m, sông
  Vệ chảy theo hướng Tây Nam - Đông ắc qua các huyện Ngh a Hành, Mộ Đức r i
  đổ ra biển tại c a Cổ Lu n m gọn trong tỉnh Quảng Ngãi . Tính đến trạm An Chỉ,
  sông Vệ có chiều dài 91km trong đó chiều dài chảy trong v ng núi cao 1 -1000m
  với diện tích lưu vực 841 km
  2
  . Mật độ lưới sông ,79 km km
  2
  , độ cao bình quân lưu
  vực 17 m, độ dốc bình quân lưu vực 19,9 ; phía ắc và phía Tây giáp với sông
  Trà Khúc, phía Nam giáp tỉnh ình Định và phía Đông giáp biển.
  M a l hàng năm trên lưu vực sông Vệ kéo dài t tháng X tới tháng XII. Tuy
  nhiên m a l ở đây c ng không ổn định. Nhiều năm l xảy ra t tháng IX và c ng
  nhiều năm sang tháng I năm sau vẫn có l . Điều này chứng tỏ l lụt ở Quảng Ngãi
  có sự biến động khá mạnh m . Trong những thập k gần đây l lụt xảy ra ngày một
  thường xuyên hơn, bất bình thường hơn với những trận l lụt rất lớn và gây hậu quả
  rất nặng nề như l lụt những năm 1986, 1996, 1998, 1999 . Để nghiên cứu tình hình
  l lụt trên lưu vực cần dựa vào số liệu quan trắc thủy văn. Nhưng trên sông Vệ chỉ
  có một trạm thủy văn An Chỉ. Xuất phát t thực tế trên, cần có một nghiên cứu để
  mô phỏng mưa thành dòng chảy trên lưu vực sông Vệ giúp các nhà quản lý trong
  công tác cảnh báo, hoạch định chính sách, quy hoạch, quyết định các giải pháp
  phòng chống l .
  Hiện nay trên thế giới nói chung c ng như ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều
  loại mô hình mưa – dòng chảy khác nhau. So sánh khả năng áp dụng của các mô
  hình này thường không được tiến hành nh m lựa chọn một mô hình để áp dụng vào
  một bài toán cụ thể. Việc chọn mô hình thường dựa vào sự có s n của các mô hình
  và thường là các mô hình thương mại. Năm 2 12, Nguyễn Thị Hoan [3] đã tiến
  hành xây dựng một mô hình NAM b ng ngôn ngữ lập trình FORTRAN. Thông qua
  mô hình mã ngu n mở này, các thuật toán tối ưu dò tìm tham số của mô hình, các
  chỉ tiêu đánh giá mô hình và khả năng phân tích tính bất định của tham số trong mô
  hình có thể được đưa vào. Sau đó mô hình này được áp dụng để khôi phục số liệu
  dòng chảy tại một số trạm trên lưu vực sông Ba. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô
  hình NAM viết b ng ngôn ngữ lập trình FORTRAN cho kết quả khá tốt, nếu so
  sánh với mô hình MIKE NAM của DHI. Tuy nhiên nghiên cứu này c ng đề xuất
  cần tiếp tục thực hiện áp dụng mô hình NAM - FORTRAN và so sánh với mô hình
  2
  MIKE NAM cho nhiều lưu vực khác nhau để khẳng định tính đúng đắn của mô
  hình.
  Vì vậy, khóa luận đã chọn đề tài: “Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng
  dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ, trạm An Chỉ” nh m tiếp tục nghiên cứu, đánh giá
  khả năng của mô hình NAM – FORTRAN nói trên cho lưu vực sông Vệ, tỉnh  Quảng Ngãi.
  Khóa luận, ngoài phần mở đầu và kết luận, bao g m 3 chương:
  Chương 1- Tổng quan
  Chương 2- Cơ sở lý thuyết mô hình NAM
  Chương 3- Áp dụng và so sánh hai mô hình NAM trong mô phỏng dòng
  chảy lũ lưu vực sông Vệ, trạm An Chỉ.
  Trong quá trình làm khóa luận, sinh viên thực hiện khóa luận đã tham khảo
  một số kết quả nghiên cứu và s dụng số liệu của một số công trình nghiên cứu đã
  được công bố của các cơ quan và các tác giả trong và ngoài nước. Xin trân trọng
  cảm ơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Phạm Phương Chi 2 9 , Sử dụng phương pháp MORRIS đánh giá độ nh y
  các thông số trong mô hình WETSPA. Luận văn thạc s , trường Đại học
  Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Phạm Thu Hiền (2008-2010), Áp dụng phương pháp ước lượng bất định khả
  năng (GLUE cho dự báo lũ trên lưu vực sông Vệ, Luận văn thạc
  s , trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
  3. Nguyễn Thị Hoan (2012), Xây dựng và áp dụng mô h nh Nam để khôi phục số
  liệu dòng chảy trên một số tr m của lưu vực sông Ba, Khóa luận tốt
  nghiệp, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  4. Nguyễn Tiền Giang (2006), Phân tích hệ thống nước, Hà Nội.
  5. Nguyễn Hữu Khải (2001), Dự báo thủy văn, NX Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn 2 3 , Mô hình toán thủy văn, NXB
  Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Tiếng Anh
  7. DHI (2007), Reference Manual MIKE 11
  8. DHI (2007), User’s Manual MIKE
  9. Ryan Fedak (1999), Effect of spatial scale on Hydrologic Modeling in a
  Headwater Catchment, Blacksburg, VA.

  Xem Thêm: Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status