Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  MỤC LỤC

  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH xi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề. 1
  2. Mục tiêu của đề tài 3
  2.1. Mục tiêu tổng quát 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể. 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4
  5. Những đóng góp mới của luận án. 5
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6
  1.1. Giới thiệu chung về hoa chuông. 6
  1.1.1. Nguồn gốc và phân loại 6
  1.1.2. Đặc điểm thực vật học. 8
  1.1.3. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa chuông. 10
  1.1.4. Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa chuông trên thế giới và ở Việt Nam 11
  1.2. Kỹ thuật nhân giống hoa chuông và những yếu tố ảnh hưởng. 14
  1.2.1. Nhân giống hữu tính. 14
  1.2.2. Nhân giống vô tính. 15
  1.2.3. Nhân giống vô tính in vitro cây hoa chuông. 16
  1.2.4. Đặc điểm thời tiết khí hậu Thừa Thiên Huế và miền Trung Việt Nam 24
  1.3. Kỹ thuật ươm, trồng cây hoa chuông và những yếu tố ảnh hưởng. 25
  1.3.1. Thời vụ. 25
  1.3.2. Giá thể trồng. 26
  1.3.3. Phân bón lá. 28
  1.3.4. Bấm ngọn. 32
  1.4. Những kết quả nghiên cứu về cây hoa chuông. 34
  1.4.1. Nhân giống in vitro. 34
  1.4.2. Những nghiên cứu về kỹ thuật vườn ươm và vườn sản xuất 38
  1.4.3. Các nghiên cứu khác về cây hoa chuông. 40
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  2.1. Đối tượng nghiên cứu. 44
  2.1.1. Giống. 44
  2.1.2. Giá thể. 45
  2.1.3. Phân bón. 45
  2.1.4. Chất kích thích sinh trưởng. 45
  2.2. Nội dung nghiên cứu. 46
  2.3. Phương pháp nghiên cứu. 47
  2.3.1. Nội dung 1. 47
  2.3.2. Nội dung 2. 51
  2.3.3. Nội dung 3. 54
  2.3.4. Nội dung 4. 56
  2.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định. 58
  2.4.1. Các chỉ tiêu trong nuôi cấy in vitro. 58
  2.4.2. Các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển. 59
  2.4.3. Các chỉ tiêu về hoa, năng suất và chất lượng hoa. 60
  2.4.4. Các chỉ tiêu về đặc điểm sinh học. 61
  2.4.5. Phương pháp đánh giá chất lượng chồi in vitro và cây giống in vitro. 61
  2.4.6. Các chỉ tiêu theo dõi về sâu bệnh hại 61
  2.4.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế. 62  2.5. Phương pháp xử lý số liệu. 62
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 63
  3.1. Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông 63
  3.1.1. Giai đoạn tạo nguồn vật liệu khởi đầu. 63
  3.1.2. Giai đoạn tạo sự phát sinh hình thái và nhân nhanh. 65
  3.1.3. Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh. 70
  3.2. Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật ươm cây giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươm 73
  3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng cây giống in vitro đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươm 74
  3.2.2. Nghiên cứu xác định thời vụ phù hợp để đưa cây giống hoa chuông in vitro ra trồng ở vườn ươm 76
  3.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể trồng đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươm. 78
  3.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươm 83
  3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây hoa chuông thương phẩm - giai đoạn vườn sản xuất 89
  3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa chuông 89
  3.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển của hai giống hoa chuông - giai đoạn vườn sản suất 98
  3.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn đến khả sinh trưởng phát triển của hai giống hoa chuông - giai đoạn vườn sản xuất 109
  3.4. Tình hình sâu bệnh hại trên hoa chuông. 115
  3.5. Kết quả thực nghiệm trồng cây hoa chuông thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế 119
  CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 127
  4.1. Kết luận. 127
  4.2. Đề nghị 128
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 130
  PHỤ LỤC 143

  Xem Thêm: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây hoa chuông (sinningia speciosa) tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status