Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông ven biển tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông ven biển tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

  i
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC
  DƯỚI ĐẤT . 9
  1.1. Các phương pháp cơ bản về nghiên cứu sự hình thành trữ lượng nước dưới đất 9
  1.1.1. Trữ lượng khai thác tiềm năng . 10
  1.1.2. Trữ lượng khai thác dự báo 11
  1.1.3. Trữ lượng tĩnh 12
  1.1.4. Trữ lượng động . 13
  1.2. Tổng quan nghiên cứu về sự hình thành trữ lượng NDĐ ở Việt Nam . 20
  1.3. Tình hình nghiên cứu vùng ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận: . 22
  Chương 2: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG
  NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU . 24
  2.1. Vị trí vùng nghiên cứu . 24
  2.2. Các nhân tố hình thành và ảnh hưởng đến sự hình thành TLNDĐ 25
  2.2.1. Nhân tố địa hình . 25
  2.2.2. Nhân tố bốc hơi 26
  2.2.3. Nhân tố mưa . 29
  2.2.4. Nhân tố thủy văn . 33
  2.2.5. Nhân tố địa chất . 35
  2.2.6. Nhân tố cấu trúc địa chất thủy văn 37
  2.2.7. Nhân tố thảm thực vật 50
  2.2.8. Nhân tố nhân tạo 51
  Chương 3: ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 55
  3.1. Sự hình thành trữ lượng NDĐ từ cung cấp thấm của nước mưa 55
  3.1.1. Lựa chọn phương pháp, công trình nghiên cứu . 55
  3.1.2. Bố trí công trình nghiên cứu: . 57
  3.2. Trữ lượng nước dưới đất . 63
  3.2.1. Phân vùng đánh giá trữ lượng NDĐ và cơ sở tài liệu đánh giá 65 ii
  3.2.2. Trữ lượng NDĐ trong trầm tích bở rời vùng LVS Cái Phan Rang và phụ
  cận 66
  3.2.3. Trữ lượng NDĐ trong trầm tích bở rời LVS Lũy và phụ cận . 77
  3.2.4. Trữ lượng NDĐ trong trầm tích bở rời LVS Cái Phan Thiết - Cà Ty 85
  3.2.5. Trữ lượng NDĐ trong trầm tích bở rời LVS Phan - sông Dinh . 93
  Chương 4: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG
  NGHIÊN CỨU . 102
  4.1. Cơ sở đánh giá đặc điểm hình thành trữ lượng NDĐ . 102
  4.2. Đặc điểm hình thành TLNDĐ vùng LVS Cái Phan Rang và phụ cận 102
  4.3. Đặc điểm hình thành TLNDĐ vùng LVS Lũy và phụ cận . 104
  4.4. Đặc điểm hình thành TLNDĐ vùng LVS Cái Phan Thiết - Cà Ty 106
  4.5. Đặc điểm hình thành TLNDĐ vùng LVS Phan - Dinh . 108
  Chương 5: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN NƯỚC
  DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU . 111
  5.1. Cơ sở đề xuất phương án khai thác 111
  5.2. Đề xuất phương án khai thác hợp lý nguồn NDĐ trên vùng nghiên cứu 111
  5.2.1. Vùng phân bố trầm tích bở rời LVS Cái Phan Rang và phụ cận . 111
  5.2.2. Vùng phân bố trầm tích bở rời LVS Lũy và phụ cận 114
  5.2.3. Vùng phân bố trầm tích bở rời LVS Cái Phan Thiêt - sông Cà Ty 116
  5.2.4. Vùng phân bố trầm tích bở rời LVS Phan-sông Dinh 118
  5.3. Giải pháp giảm lượng thoát của NDĐ ra sông, biển . 118
  5.4. Giải pháp tăng lượng cung cấp thấm, bổ sung nhân tạo cho NDĐ 120
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 124
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 125
  Phụ lục 1: Sơ đồ ĐCTV vùng trầm tích bở rời LVS Cái Phan Rang và phụ cận
  Phụ lục 2: Sơ đồ ĐCTV vùng trầm tích bở rời LVS Lũy và phụ cận
  Phụ lục 3: Sơ đồ ĐCTV vùng trầm tích bở rời LVS Cái Phan Thiết-sông Cà Ty
  Phụ lục 4: Sơ đồ ĐCTV vùng trầm tích bở rời LVS Phan-sông Dinh. iii

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông ven biển tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông ven biển tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status