Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN QuẢn lÍ vÀ hiỆu quẢ sỬ dỤng vỐn lƯu ĐỘng tẠi cÔng ty cỔ phẦn vimeco cƠ khÍ vÀ thƯƠng mẠi

  A
  Vipanminh anminh Đang Ngoại tuyến (1 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. QuẢn lÍ vÀ hiỆu quẢ sỬ dỤng vỐn lƯu ĐỘng tẠi cÔng ty cỔ phẦn vimeco cƠ khÍ vÀ thƯƠng mẠi

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 1
  TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1
  1.1. Tổng quan về vốn lưu động của doanh nghiệp 1
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn lưu động 1
  1.1.1.1.Khái niệm về vốn lưu động 1
  1.1.1.2.Đặc điểm của vốn lưu động 1
  1.1.1.3. Vai trò của vốn lưu động 1
  1.1.2. Phân loại vốn lưu động 2
  1.1.2.1. Phân loại theo vai trò của VLĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh 2
  1.1.2.2. Phân loại VLĐ theo hình thái biểu hiện 3
  1.1.2.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu 3
  1.1.3. Nhu cầu VLĐ và phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 4
  1.1.3.1. Nhu cầu VLĐ 4
  1.1.3.2. Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ 4
  1.1.4. Bảo toàn vốn lưu động 6
  1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 7
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động 7
  1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu trong khâu sản xuất 7
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9
  1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 12
  2.1. Tổng quan về công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại 12
  2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại 12
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 12
  2.1.3. Sơ đồ tổ chức Công ty 13
  2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban 14
  2.1.4.1. Phòng tổ chức hành chính và đào tạo 14
  2.1.4.2. Phòng kinh tế kế hoạch 14
  2.1.4.3. Phòng Tài chính kế toán 14
  2.1.4.4. Phòng Kỹ thuật 14
  2.1.4.5. Phòng Kinh doanh thương mại 15
  2.1.5. Lĩnh vực kinh doanh 15
  2.2. Thực trạng hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty 15
  2.2.1. Tình hình sử dụng tài sản của Công ty 15
  2.2.2. Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty 19
  2.2.3. Đánh giá tình hình thực hiện kinh doanh chung của Công ty 21
  2.3.1. Phân tích cơ cấu VLĐ của Công ty 23
  2.3.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty 25
  2.3.2.1. Hiệu quả sử dụng lưu độngtrong khâu sản xuất 25
  2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong khâu thanh toán 27
  2.3.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong khâu dự trữ 28
  2.4. Nhận xét chung về công ty 29
  2.4.1. Kết quả đạt được 29
  2.4.2. Tồn tại cần khắc phục 30
  CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 31
  3.1.Phương hướng và mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại giai đoạn 2014 – 2016 31
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại 32
  3.2.1 Giải pháp 1: Chú trọng và nâng cao chất lượng Quản lý hàng tồn kho ở mức tối ưu. 32
  KẾT LUẬN 38

  Xem Thêm: QuẢn lÍ vÀ hiỆu quẢ sỬ dỤng vỐn lƯu ĐỘng tẠi cÔng ty cỔ phẦn vimeco cƠ khÍ vÀ thƯƠng mẠi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu QuẢn lÍ vÀ hiỆu quẢ sỬ dỤng vỐn lƯu ĐỘng tẠi cÔng ty cỔ phẦn vimeco cƠ khÍ vÀ thƯƠng mẠi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status