Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Dạy học trải nghiệm và vận dụng trong đào tạo nghề Điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dạy học trải nghiệm và vận dụng trong đào tạo nghề Điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn

  MỤC LỤC Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC TRẢI
  NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

  6
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC TRẢI
  NGHIỆM .

  6
  1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới . . 6
  1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam . 10
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM 12
  1.2.1. Một số khái niệm . . 12
  1.2.1.1. Trải nghiệm . . 12
  1.2.1.2. Dạy học trải nghiệm . . 14
  1.2.1.3. Đào tạo nghề 18
  1.2.1.4. Lao động nông thôn . 18
  1.2.2. Một số vấn đề cơ bản về dạy học trải nghiệm . 19
  1.2.2.1. Cơ sở của dạy học trải nghiệm . 19
  1.2.2.2. Bản chất của dạy học trải nghiệm 24
  1.2.2.3. Ưu nhược điểm và điều kiện thực hiện dạy học trải nghiệm 28
  1.2.3. Dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn . 29
  1.2.3.1. Cơ sở tâm lý học của dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề cho
  lao động nông thôn

  29
  1.2.3.2. Đặc điểm của học viên là lao động nông thôn . 31
  1.2.3.3. Đặc điểm quá trình dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề cho lao
  động nông thôn

  32
  1.2.3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình dạy học trải nghiệm trong
  đào tạo nghề cho lao động nông thôn .

  35
  1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO

  NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN . 37
  1.3.1. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay . 37
  1.3.2. Tổ chức khảo sát thực tiễn . 38
  1.3.3. Kết quả khảo sát 39
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I . . 46
  CHƯƠNG II: DẠY HỌC TRẢI NGHIÊM TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
  ĐIỆN DÂN DỤNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

  47
  2.1. KHÁI LƯỢC VỀ NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG 47
  2.1.1. Vai trò của nghề Điện dân dụng ở nông thôn . 47
  2.1.2. Mục tiêu đào tạo nghề Điện dân dụng cho lao động nông thôn 48
  2.1.3. Chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng cho lao động nông thôn . 50
  2.1.4. Khả năng vận dụng dạy học trải nghiệm trong đào tạo nghề Điện dân
  dụng cho lao động nông thôn .

  53
  2.2. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM . 54
  2.2.1. Đảm bảo tính kế thừa kinh nghiệm gắn với các hoạt động trải nghiệm
  của người học

  54
  2.2.2. Đảm bảo tương tác tích cực trong hoạt động dạy học trải nghiệm 55
  2.2.3. Đảm bảo vai trò trung tâm của người học trong các hoạt động dạy học
  trải nghiệm

  56
  2.2.4. Đảm bảo vai trò chủ đạo của người dạy trong việc tổ chức, điều khiển
  các hoạt động dạy học trải nghiệm .

  58
  2.2.5. Đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình đào tạo nghề cho lao động
  nông thôn

  59
  2.3. QUY TRÌNH VẬN DỤNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM 60
  2.3.1. Quy trình thực hiện 60
  2.3.2. Một số ví dụ minh hoạ vận dụng quy trình dạy học trải nghiệm . 71
  2.3.3. Một số lưu ý trong công tác chuẩn bị, tổ chức dạy học trải nghiệm 105  KẾT LUẬN CHƯƠNG II . . 108
  CHƯƠNG III: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ . 110
  3.1. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM . 110
  3.1.1. Mục đích kiểm nghiệm 110
  3.1.2. Nhiệm vụ kiểm nghiệm đánh giá . 110
  3.1.3. Phương pháp kiểm nghiệm . 111
  3.2. KIỂM NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 111
  3.2.1. Chuẩn bị thực nghiệm 112
  3.2.2. Triển khai thực nghiệm . 112
  3.2.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm . . 113
  3.3. KIỂM NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA . 125
  3.3.1. Đối tượng và nội dung, kế hoạch xin ý kiến chuyên gia . 125
  3.3.2. Kết quả của phương pháp chuyên gia . 126
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 130
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 131
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ . 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 136
  PHỤ LỤC . 143
  Phụ lục 1 . 143
  Phụ lục 2 . 145
  Phụ lục 3 . 147
  Phụ lục 4 . 159
  Phụ lục 5 . 164
  Phụ lục 6 . 168
  Phụ lục 7 . 172
  Phụ lục 8 . 173

  Xem Thêm: Dạy học trải nghiệm và vận dụng trong đào tạo nghề Điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dạy học trải nghiệm và vận dụng trong đào tạo nghề Điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status