Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các ký hiệu cơ bản trong luận án .vii
  Danh mục các hình vẽ và đồ thị x
  Danh mục các bảng biểu . xiv
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài 3
  3. Phương pháp nghiên cứu 4
  4. Cấu trúc của luận án . 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
  1.1. Về các đại lượng có tính không chắc chắn trong phân tích, đánh giá
  kết cấu 6
  1.2. Tổng quan về phân tích kết cấu có tham số đầu vào không chắc chắn . 7
  1.2.1. Các phương pháp phân tích kết cấu có tham số không chắc chắn
  được biểu diễn dưới dạng đại lượng ngẫu nhiên . 8
  1.2.2. Các phương pháp phân tích kết cấu có tham số không chắc chắn
  được biểu diễn dưới dạng số khoảng, số mờ và đại lượng ngẫu nhiên mờ 9
  1.3. Tổng quan về lý thuyết đánh giá kết cấu 19
  1.3.1. Các phương pháp đánh giá độ tin cậy theo mô hình ngẫu nhiên . 21
  1.3.2. Các phương pháp đánh giá kết cấu theo mô hình mờ . 27
  1.4. Định hướng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của luận án 41
  1.4.1. Định hướng nghiên cứu 41
  1.4.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu và các giả thiết . 43
  1.5. Đối tượng nghiên cứu 43
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TĨNH VÀ ĐỘNG KẾT CẤU HỆ THANH
  CÓ THAM SỐ ĐẦU VÀO LÀ CÁC SỐ MỜ TAM GIÁC CÂN . 44
  2.1. Đặt vấn đề . 44
  2.1.1. Xác định các biến mờ chuẩn trong mô hình thay thế . 46
  2.1.2. Lựa chọn mô hình thay thế 47
  2.1.3. Thiết kế mẫu thử . 48
  2.1.4. Uớc lượng sai lệch và lựa chọn phương án . 49
  2.1.5. Trình tự tính toán . 50
  2.2. Bài toán 1: phân tích tĩnh hệ thanh có tham số không chắc chắn 50
  2.2.1. Xây dựng trình tự tính toán . 50
  2.2.2. Ví dụ minh họa bài toán 1 . 52
  2.2.3. Kiểm tra độ tin cậy của thuật toán kiến nghị . 54
  2.2.4. Nhận xét . 57
  2.3. Bài toán 2: phân tích dao động riêng hệ thanh có tham số không chắc
  chắn 57
  2.3.1. Xây dựng trình tự tính toán . 57
  2.3.2. Ví dụ minh họa bài toán 2 . 62
  2.3.3. Kiểm tra độ tin cậy của thuật toán kiến nghị . 64
  2.3.4. Nhận xét . 73
  2.4. Bài toán 3: phân tích dao động cưỡng bức hệ thanh chịu tác dụng tải
  trọng điều hòa 74
  2.4.1. Xây dựng trình tự tính toán . 74
  2.4.2. Ví dụ minh họa bài toán 3 . 78
  2.4.3. Kiểm tra độ tin cậy của thuật toán kiến nghị . 81
  2.4.4. Nhận xét . 83
  2.5. Kết luận chương 83
  CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA CẤU KIỆN VÀ
  KẾT CẤU 86
  3.1. Đánh giá mức độ an toàn của cấu kiện có hiệu ứng tải trọng và sức
  kháng là các số mờ 3D dạng hình chóp 86
  3.1.1. Đặt vấn đề 86
  3.1.2. Phương pháp đánh giá 87
  3.1.3. Ví dụ minh họa . 93
  3.1.4. Nhận xét . 95
  3.2. Vận dụng chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên đối
  với số mờ 2D để tính độ tin cậy 96
  3.2.1. Đặt vấn đề 96
  3.2.2. Phương pháp đánh giá 98
  3.2.3. Nhận xét . 104
  3.3. Vận dụng chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên đối
  với số mờ 3D để tính độ tin cậy 104
  3.3.1. Xây dựng công thức tính toán . 105
  3.3.2. Ví dụ minh họa . 108
  3.3.3. Nhận xét . 110
  3.4. Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu . 110
  3.4. Kết luận chương 110
  CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ
  AN TOÀN KẾT CẤU KHUNG PHẲNG NHIỀU TẦNG CHỊU TÁC
  DỤNG ĐỘNG . 111
  4.1. Ví dụ khung phẳng chịu tác dụng của tải trọng có chu kỳ . 111
  4.1.1. Đặt bài toán 111
  4.1.2. Giải theo thuật toán kiến nghị . 112
  4.1.3. Kiểm tra thuật toán chương trình 126
  4.2. Ví dụ khung phẳng chịu tác dụng của chuyển vị đất nền . 128
  4.2.1. Đặt bài toán 128
  4.2.2. Giải theo thuật toán kiến nghị . 129
  4.3. Nhận xét 132
  4.4. Kết luận chương 133
  *KẾT LUẬN . 135
  I. Các đóng góp mới của luận án 135
  II. Hướng phát triển của đề tài 136
  *DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 137
  *TÀI LIỆU THAM KHẢO 138
  *PHỤ LỤC PL1
  A.1.Một số nội dung cơ sở của lý thuyết tập mờ .PL1
  A.2.Chứng minh chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên đối
  với số mờ tam giác theo nguyên lý thông tin không đầy đủ luôn thỏa mãn các
  điều kiện (3.36) và (3.38) .PL11
  A.3.Các chương trình lập để giải bài toán khung phẳng chịu tác dụng tải trọng
  có chu kỳ mục 4.1 PL13
  A.4.Các chương trình lập để giải bài toán khung phẳng chịu tác dụng chuyển
  vị đất nền mục 4.2 PL39
  A.5. Các kết quả tính toán theo phương pháp ký hiệu và thuật toán tối ưu hóa
  mức α tại ví dụ minh họa mục 2.3.3.2 PL59

  Xem Thêm: Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status