Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường Đại học Tư thục khu vực miền Trung Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường Đại học Tư thục khu vực miền Trung Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong những thập kỷ gần đây, phong trào ĐBCL trong GDĐH t rên t hế
  giới đã có những bước phát triển mạnh mẽ về QLCL ĐT đáp ứng nhu cầu sử
  dụng. Nền kinh tế tri thức đã đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực qua ĐT có thể làm
  việc trong các môi trường khác nhau và có trì nh độ được chấp nhận rộng rãi trên
  toàn thế giới. Chính vì vậy, các tổ chức GDĐH phải phấn đấu liên tục đạt tiêu
  chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo rằng SV có CLĐT cao và được
  quốc tế công nhận. Do đó ĐBCL đã trở thành một trung tâm các mối quan tâm
  của tất cả các tổ chức GDĐH.
  Tại Việt Nam, CLĐT đã và đang là mối quan t âm của toàn xã hội và trở
  thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong cơ chế thị trường, trong điều kiện cạnh
  tranh và hội nhập quốc tế. Nhà trường là nơi t rực tiếp tạo ra và chịu trách nhiệm
  về CLĐT. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua t hực trạng CLĐT chưa đáp ứng
  được nhu cầu phát triển kinh tế xã hộ i, CLĐT đã bị các cấp, ngành, các cơ sở,
  than phiền (như nhiều bài báo đang đề cập hiện nay) và một trong nguyên nhân
  gây nên kém CL là công tác QL của nhà trường nói chung và công tác QL
  CLĐT nói riêng.
  Nâng cao CLĐT, đáp ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền
  GDĐH như t inh thần Nghị Quyết Trung ương Đảng và chiến lược phát triển GD
  Việt Nam 2012-2020 đã đề ra, đây chí nh là nhiệm vụ và vai trò cấp bách của các
  trường ĐH t rong việc ĐT và cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
  tế xã hội.
  Chủ trương xã hộ i hóa trong lĩ nh vực GD của Đảng và nhà nước đã hì nh
  thành hệ thống GD TT. Trong thời gian qua, các trường ĐHTT đã phát triển
  nhanh về SL, lẫn quy mô. Tuy nhiên đến t hời điểm này các trường ĐHTT sẽ
  phải lựa chọn, hoặc là CL thấp (nằm dưới đáy của hệ thống GDĐH) hoặc là sẽ
  chiếm những đỉ nh cao của GD như các trường ĐHTT ở một vài nước trên t hế
  giới đã thực hiện.
  Một số lý do các trường ĐHTT cần thiết QLCL ĐT:  Nâng cao khả năng cạnh tranh: Việc quốc tế hóa nghề nghiệp và t hế giới
  xích lại gần nhau, Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhiều hơn
  trước, một trường ĐH không chỉ cạnh tranh với các trường ĐH trong nước mà
  còn phải cạnh tranh với các trường ĐH nước ngoài. Thực trạng các trường
  ĐHTT Việt Nam nói chung, ĐHTT miền Trung nói riêng đang được xã hội đánh
  giá ở tầng thấp hơn so với các trường ĐH công lập lâu đời. Nâng cao khả năng
  cạnh tranh để tồn tại là vấn đề cần thiết, nếu các trường ĐHTT không muốn bị
  phá sản.
  Mang lại sự hài lòng cho các bên liên quan: SV, phụ huynh, nhà sử dụng
  lao động, cơ quan QL là các bên liên quan của nhà trường. Thị trường lao
  động kỳ vọng nhà t rường cung cấp cho họ những SV có đủ kiến thức, kỹ năng
  và thái độ thí ch hợp với công việc. SV, phụ huynh đã tốn kém nhiều chi phí cho
  việc học tập, vì vậy, họ sẽ chọn những trường có CL ĐT, ĐHTT muốn tuyển
  sinh trước hết phải quan tâm đến QLCL ĐT.
  Duy trì và nâng cao chất lượng: QLCL một khi đã bắt đầu nó sẽ là một
  phần năng động của tổ chức, nó sẽ yêu cầu cải t iến liên tục từ việc thiết lập t iêu
  chuẩn mới, chỉ số mới, duy trì và cải t iến liên tục nhằm nâng cao CL vươn tầm
  từ ĐBCL trong nước ra khu vực (quốc tế).
  Nâng cao tinh thần và tạo động lực cho CBGV: Khi CL là chìa khóa cho
  sự thành công của nhà trường, QLCL sẽ cho phép các phòng/ ban/khoa/tổ trong  nhà trường t heo kịp và đáp ứng mức CL đã công bố. QLCL đòi hỏi phải có sự
  thay đổi tí ch cực và lãnh đạo là chất xúc tác để t hực hiện sự t hay đổi QL, t ạo
  điều kiện cho tất cả mọi người trong nhà trường tập trung vào việc làm hài lòng
  các bên liên quan, phát t riển quy trì nh, đo lường mục t iêu và truyền cảm hứng
  cho tất cả mọi người để tì m kiếm CL trong tất cả các khí a cạnh của công việc.
  Sự tín nhiệm của cộng đồng nếu nhà t rường có CL ĐT tốt, nó sẽ mang lại
  sự tin cậy cho các bên liên quan. Từ đó nhà trường sẽ có khả năng thu hút và
  được các bên liên quan ủng hộ, hỗ trợ.


  Từ những lý do nêu trên, cho thấy, các trường ĐHTT muốn tồn tại và phát
  triển cần phải khẳng đ ịnh được CL ĐT nghĩ a là SV tốt nghiệp ra trường phải
  được công nhận đạt t iêu chuẩn trong nước và khu vực . Đây chí nh là lý do để
  chọn đề tài: “Quản lý chất lượng đào tạo trong các trường Đại học Tư thục
  khu vực Miền Trung Việt Nam”.
  2. Mục đ ch nghiên cứu
  Xây dựng cơ sở lý luận về QLCL ĐT trong trường ĐH theo tiếp cận
  ĐBCL của AUN-QA, phân tí ch thực ti n của Việt Nam về QLCL ĐT trong
  trường ĐHTT, từ đó đề xuất các giải pháp QLCL ĐT phù hợp với đặc điểm các
  trường ĐHTT khu vực miền Trung Việt Nam theo hướng đáp ứng yêu cầu và
  chuẩn đầu ra cho SV, nâng cao hiệu quả QL CLĐT, góp phần phát triển bền
  vững hệ t hống các trường ĐHTT.

  Xem Thêm: Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường Đại học Tư thục khu vực miền Trung Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường Đại học Tư thục khu vực miền Trung Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status