Với webtailieu.org là nơi nhanh nhất và thân thiện nhất để bạn lưu trữ, xem trước và quản lý tài liệu. Với webtailieu.org, bạn có thể lưu trữ các tài liệu (doc, ppt,pdf) trong “tủ sách” riêng của bạn và sử dụng bất cứ lúc nào, truy cập bất cứ nơi nào.

1. Lợi ích khi lưu trữ tài liệu trên webtailieu.org?

  • Không giới hạn số lượng tài liệu lưu trữ trực tuyến
  • Truy cập nhanh chóng tài liệu quan trọng từ bất cứ vị trí nào
  • Xem trước tài liệu nhanh chóng dễ dàng
  • Quản lý tài liệu cá nhân của bạn thông qua mục “Tủ sách”
  • Quản lý danh mục tài liệu yêu thích của bạn thông qua “Bộ sưu tập”
  • Thêm bất cứ tài liệu nào bạn muốn trên webtailieu.org vào “Bộ sưu tập” của bạn2. Làm thế nào để bắt đầu lưu trữ tài liệu trên webtailieu.org?

  1. Bước 1: Đăng ký tài khoản miễn phí và nhanh chóng tại đây
  2. Bước 2: Sau khi tạo tài khoản bạn sẽ lưu trữ tài liệu không giới hạn khi bạn đã tải lên webtailieu.org.
  3. Bước 3: Nếu bạn chưa tải lên tài liệu nào, hãy bắt đầu tải lên tại đâyBạn có thể xem hướng dẫn tải tài liệu lên tại đây