Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  1. Tính cấp thiết của luận án
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Đầu tư phát triển (ĐTPT) từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) là
  một bộ phận quan trọng có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế xã hội
  (KTXH) của một quốc gia, một địa phương ở Việt Nam. Nhưng trong thời gian vừa
  qua thì ĐTPT từ nguồn vốn NSNN ở Việt Nam hiệu quả còn thấp. Đã có nhiều
  công trình nghiên cứu về hiệu quả đầu tư công khẳng định vấn đề này. Mà trong
  đầu tư công thì ĐTPT từ NSNN là một bộ phận chủ yếu. Nhưng các công trình đã
  nghiên cứu thì mỗi công trình lại đề cập ở một khía cạnh của ĐTPT từ NSNN.
  ĐTPT từ nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP) trong những năm gần đây đã
  góp phần phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn địa
  phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), góp phần phát
  triển kết cấu hạ tầng (KCHT), phát triển khoa học công nghệ (KHCN), thúc đẩy xây
  dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong những năm qua ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP
  tại các tỉnh, thành phố nói chung Hà Nam nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, nguồn
  vốn ĐTPT từ NSĐP vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn điều tiết từ trung
  ương, ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP chưa thực sự phát huy vai trò của nó trong chiến
  lược phát triển KTXH của địa phương. Cho đến nay, chưa có một công trình khoa
  học bậc tiến sỹ nghiên cứu về vấn đề ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP trên địa bàn tỉnh
  Hà Nam.
  Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố thì trong đó có khoảng 20 tỉnh, thành phố
  là có thể chủ động được nguồn vốn đầu tư, không bị phụ thuộc vào vốn ngân sách
  điều tiết từ trung ương. Còn lại hơn 40 tỉnh trong đó có Hà Nam hàng năm phải
  nhận sự hỗ trợ đáng kể từ ngân sách trung ương (NSTW) (thu không đủ bù chi). Hà
  Nam là một tỉnh nghèo mà ĐTPT từ nguồn vốn ngân sách có vai trò vô cùng quan
  trọng, hàng năm phải phụ thuộc vào nguồn vốn NSTW điều tiết với tỷ lệ khoảng
  57% vốn ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP. Vốn ĐTPT còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu
  ĐTPT trên địa bàn tỉnh, điều này dẫn đến rất nhiều dự án đầu tư (DAĐT), công
  trình chậm tiến độ, tạm dừng thi công. Làm thế nào để ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP tỉnh Hà Nam giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn NSTW điều tiết, tiến tới nâng
  cao tính chủ động về nguồn vốn đầu tư cho địa phương. Công tác lập, thực hiện kế
  hoạch ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP với phương pháp, nội dung chưa phù hợp, chưa
  khoa học; Việc phân bổ vốn đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực còn chưa hợp lý chẳng
  hạn quá tập trung vào ĐTPT KCHT mà chưa chú trọng vào ĐTPT nguồn nhân lực,
  KHCN. Làm thế nào để nâng cao chất lượng của công tác lập, thực hiện quy hoạch,
  kế hoạch ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP, thay đổi cơ cấu nguồn vốn ĐTPT từ NSĐP,
  hoàn thiện công tác quản lý ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP từ đó tăng cường ĐTPT từ
  nguồn vốn NSĐP tỉnh Hà Nam?
  Trước tình hình thực tiễn nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Đầu tư phát
  triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam” làm đề tài luận
  án tiến sỹ (LATS) của mình với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn
  đề đã đặt ra ở trên.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP của một tỉnh cụ thể (tỉnh
  Hà Nam) luận án có mục tiêu đưa ra hướng hoàn thiện ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP
  của tỉnh Hà Nam và của các địa phương có điều kiện tương đồng với tỉnh Hà Nam
  phù hợp với các điều kiện mới, trong xu hướng phân cấp ngân sách ngày càng mạnh
  cho các địa phương ở Việt Nam.
  Mục tiêu cụ thể
  Để giải quyết mục tiêu chung nhiệm vụ của luận án là:
  - Hình thành khung lý thuyết nghiên cứu ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP bao
  gồm: khái niệm; đặc điểm; nội dung ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP; quy trình ĐTPT từ
  nguồn vốn NSĐP; các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP; tác động
  của ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP đối với sự phát triển KTXH của địa phương. Đây là
  những cơ sở lý luận quan trọng để đánh giá thực trạng ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP
  của tỉnh Hà Nam.
  - Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP của
  tỉnh Hà Nam giai đoạn (2008 - 2013) đánh giá những tác động của ĐTPT từ nguồn
  vốn NSĐP đối với sự phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
  - Xác định được các hạn chế và nguyên nhân của ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP  của tỉnh Hà Nam.
  - Luận án đưa ra các quan điểm, định hướng về ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP tỉnh
  Hà Nam đến năm 2020.
  - Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường ĐTPT từ nguồn vốn
  NSĐP ở tỉnh Hà Nam và các địa phương có điều kiện tương đồng với tỉnh Hà Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án hướng tới đối
  tượng và xem xét phạm vi nghiên cứu như sau:
  - Đối tượng nghiên cứu:
  + Vốn ngân sách địa phương.
  + Đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSĐP. Trong quá trình nghiên cứu về
  ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP luận án có xem xét mối quan hệ hữu cơ giữa ĐTPT từ
  nguồn vốn NSĐP với ĐTPT nói chung trên địa bàn cũng như xem xét quan hệ giữa
  ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP với sự phát triển KTXH của một địa phương cấp tỉnh.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về không gian: Tỉnh Hà Nam.
  + Về khoa học
  Luận án tập trung nghiên cứu ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP cấp tỉnh. Nguồn vốn
  NSĐP bao gồm: Nguồn vốn từ NSTW điều tiết cho địa phương và nguồn vốn NSĐP
  tự tích lũy để đầu tư. Đề tài nghiên cứu ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP tại tỉnh Hà Nam.
  Nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP trong đó đi
  sâu vào nghiên cứu: Nội dung ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP; tác động của ĐTPT từ
  nguồn vốn NSĐP đến sự phát triển KTXH của địa phương; các nhân tố ảnh hưởng
  đến ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường
  ĐTPT từ nguồn vốn NSĐP tỉnh Hà Nam.

  Xem Thêm: Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status