Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da cam/dioxin ở Việt Nam.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da cam/dioxin ở Việt Nam.

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. Hormon steroid . 3
  1.1.1. Đại cương hormon steroid 3
  1.1.2. Các loại hormon steroid 4
  1.1.3. Tổng hợp hormon steroid 7
  1.1.4. Tác dụng sinh học 9
  1.1.5. Một số phương pháp định lượng hormon steroid 11
  1.2. Chất độc da cam/dioxin 17
  1.2.1. Công thức hóa học 18
  1.2.2. Tính chất lý học, hóa học của dioxin 19
  1.2.3. Các nguồn ô nhiễm . 21
  1.2.4. Chuyển hóa và bài tiết 22
  1.2.5. Cơ chế tác động 24
  1.2.6. Lịch sử ô nhiễm dioxin ở Việt Nam 27
  1.2.7. Ảnh hưởng của dioxin đối với sức khỏe con người 28
  1.2.8. Một số phương pháp định lượng dioxin 39
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.1. Khu vực nghiên cứu . 43
  2.2. Đối tượng nghiên cứu . 44
  2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn . 46
  2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 46
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 46
  2.4. Các quy trình và kỹ thuật nghiên cứu . 46
  2.4.1. Quy trình lấy mẫu . 46
  2.4.2. Kỹ thuật định lượng dioxin trong sữa . 50
  2.4.3. Kỹ thuật định lượng hormon steroid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối
  phổ kép . 52
  2.5. Ước tính lượng dioxin hấp thụ hàng ngày ở trẻ bú sữa mẹ 55
  2.6. Địa điểm phân tích . 55
  2.7. Xử lý số liệu nghiên cứu . 56
  2.8. Đạo đức nghiên cứu 57
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58
  3.1. Đặc điểm chung 58
  3.1.1. Đặc điểm chung của mẹ 58
  3.1.2. Đặc điểm chung của con . 59
  3.2. Nồng độ dioxin trong sữa mẹ . 61
  3.3. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt . 67
  3.3.1. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt của mẹ tại thời điểm con từ
  4 đến 16 tuần tuổi . 67
  3.3.2. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt của mẹ tại thời điểm sau
  một năm cho con bú . 70
  3.3.3. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt của trẻ tại thời điểm 3 tuổi 73
  3.4. Nồng độ hormon steroid trong sữa và huyết thanh của mẹ . 75
  3.4.1. Nồng độ hormon steroid trong sữa mẹ tại thời điểm con từ 4 đến 16
  tuần tuổi . 75
  3.4.2. Nồng độ hormon steroid trong huyết thanh của mẹ tại thời điểm sau
  một năm cho con bú . 77 3.5. Tỷ lệ nồng độ hormon steroid trong nước bọt và huyết thanh của mẹ
  sau một năm cho con bú . 80
  3.6. Mối tương quan giữa nồng độ dioxin trong sữa với nồng độ hormon
  steroid 82
  3.6.1. Mối tương quan giữa nồng độ dioxin trong sữa với nồng độ hormon
  steroid trong nước bọt . 82
  3.6.2. Mối tương quan giữa nồng độ dioxin trong sữa với nồng độ hormon
  steroid trong sữa và huyết thanh của mẹ . 85
  3.7. Mối tương quan giữa nồng độ hormon steroid trong nước bọt với
  hormon steroid trong sữa và huyết thanh 87
  3.7.1. Mối tương quan giữa nồng độ hormon steroid trong nước bọt của mẹ với
  hormon steroid trong sữa tại thời điểm con từ 4 đến 16 tuần tuổi . 87
  3.7.2. Mối tương quan giữa nồng độ hormon steroid trong nước bọt của
  mẹ với hormon steroid trong huyết thanh tại thời điểm sau một năm
  cho con bú 88
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 89
  4.1. Đặc điểm chung 89
  4.1.1. Đặc điểm của khu vực nghiên cứu 89
  4.1.2. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu . 90
  4.2. Nồng độ dioxin trong sữa mẹ . 92
  4.3. Mô hình đáp ứng liều giữa dioxin và hormon steroid . 94
  4.4. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt . 98
  4.4.1. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt của mẹ . 98
  4.4.2. Nồng độ hormon steroid trong nước bọt của con 101
  4.4. Nồng độ hormon steroid trong sữa và huyết thanh của mẹ . 106
  4.4.1. Nồng độ hormon steroid trong sữa mẹ tại thời điểm con từ 4 đến 16
  tuần tuổi . 106
  4.4.2. Nồng độ hormon steroid trong huyết thanh của mẹ tại thời điểm sau
  một năm cho con bú . 107 4.5. Tỷ lệ nồng độ hormon steroid trong nước bọt và huyết thanh của người
  mẹ sau một năm cho con bú . 108
  4.6. Mối liên quan giữa nồng độ dioxin trong sữa với nồng độ hormon steroid 110
  4.7. Mối liên quan giữa nồng độ dioxin trong sữa mẹ với chỉ số cơ thể trẻ 113
  4.8. Mối tương quan giữa nồng độ hormon steroid trong nước bọt với
  hormon steroid trong sữa và huyết thanh 117
  KẾT LUẬN . 120
  KIẾN NGHỊ 123
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Dioxin là một nhóm các hợp chất hữu cơ độc hại, là sản phẩm phụ không
  mong muốn của một số ngành công nghiệp hóa chất và đốt cháy các sản phẩm
  hữu cơ. Với dặc tính không hòa tan trong nước, khó thoái hóa nên trong môi
  trường bị ô nhiễm, dioxin lắng đọng trong đất, cặn bùn và tích trữ sinh học
  vào một số loại động vật có trong chuỗi thức ăn của con người. Khi xâm nhập
  vào cơ thể con người, dioxin tích lũy chủ yếu ở các mô mỡ trong cơ thể và  đào thải rất chậm [1].
  Dioxin tác động đến quá trình sinh sản và phát triển, gây rối loạn hệ
  thống miễn dịch và nội tiết của cơ thể ngay cả khi chỉ có hàm lượng rất nhỏ.
  Nó tác động đến nhiều cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể gây ra những rối loạn
  bệnh lý phức tạp và đa dạng, điều đó làm giảm tuổi thọ ở những người bị phơi
  nhiễm cũng như con cái họ ở những thế hệ kế tiếp trong tương lai [2].
  Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam giai đoạn 1961 đến 1972 quân đội
  Mỹ đã rải một lượng lớn các chất diệt cỏ có tạp nhiễm một lượng lớn dioxin
  trong thành phần xuống nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Việt Nam, nhằm
  mục đích phát quang để phá hủy nơi ẩn lấp của quân đội giải phóng chiến đấu
  ở miền Nam Việt Nam [3]. Do đặc tính bền vững của dioxin, cho đến nay tác
  động của nó đã và vẫn đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với sức
  khoẻ con người và môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em
  tại các khu vực phơi nhiễm dioxin. Dioxin ảnh hưởng tới bào thai từ rất sớm
  qua nhau thai. Những trẻ nhỏ tiếp xúc với dioxin sẽ bị ảnh hưởng về phát triển
  thể chất và tâm thần [2], [4],[5].
  Phơi nhiễm dioxin gây các tác dụng độc hại mà một trong số đó là tác
  động trên hệ thống nội tiết. Bên cạnh đó, với đặc tính ưa lipid của dioxin nên ở người mẹ cho con bú, dioxin và các đồng phân của nó chủ yếu tập trung vào
  sữa mẹ. Như vậy, sữa mẹ là một con đường thải trừ dioxin chủ yếu. Nồng độ
  dioxin trong sữa mẹ phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc và loại đồng phân dioxin.
  Mặt khác, dioxin và polychlorinated biphenyls (PCBs) đã được chứng minh là
  tích lũy trong tuyến thượng thận khi xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời làm thay
  đổi tổng hợp hormon steroid vỏ thượng thận theo liều lượng và thời gian tác
  động. Tuy nhiên, những tác động của dioxin trên hormon steroid thượng thận
  chưa được điều tra kỹ lưỡng và chỉ thông qua đánh giá trên thực nghiệm. Hơn
  nữa, chưa có nhiều nghiên cứu về nồng độ dioxin trong chiến tranh liên quan
  đến hormon streroid trong huyết thanh, đặc biệt là nồng độ hormon steroid
  trong nước bọt ở người mẹ và trẻ em sống ở khu vực điểm nóng dioxin Việt
  Nam. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “nghiên cứu sự thay đổi
  nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người
  sống tại vùng phơi nhiễm chất da cam/dioxin ở Việt Nam” với mục tiêu:
  1. Xác định nồng độ dioxin trong sữa của những người mẹ sống tại Phù
  Cát - Bình Định.
  2. Xác định nồng độ hormon steroid trong nước bọt của mẹ và con,
  trong sữa và huyết thanh của người mẹ sống tại Phù Cát - Bình Định.
  3. Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ hormon steroid trong nước
  bọt, sữa và huyết thanh với nồng độ dioxin trong sữa của những
  người mẹ.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da cam/dioxin ở Việt Nam.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ hormon steroid trong nước bọt, sữa và huyết thanh trên những người sống tại vùng phơi nhiễm chất Da cam/dioxin ở Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status