Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Bình Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Bình Dương

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 1
  1.1 .KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG - 1
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại. - 1
  1.1.2 Dịch vụ ngân hàng thương mại - 2
  1.1.2.1 Một số dịch vụ NHTM tiêu biểu - 2
  1.1.2.2 . Phân loại dịch vụ ngân hàng - 3
  1.1.2.3 Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng - 4
  1.2 DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 5
  1.2.1 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 5
  1.2.1.1 . Khái niệm - 5
  1.2.1.2 . Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 6
  1.2.1.3 . Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 7
  1.2.2 . Xu thế phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam - 9
  1.2.3 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 11
  1.2.3.1 . Dịch vụ tài khoản thanh toán - 11
  1.2.3.2 . Sản phẩm Huy động vốn - 12
  1.2.3.3 . Sản phẩm dịch vụ thẻ - 14
  1.2.3.4 . Sản phẩm tín dụng - 16
  1.2.3.5 . Dịch vụ chuyển tiền kiều hối. - 18
  1.2.3.6 . Dịch vụ ngân hàng điện tử. - 18
  1.2.3.7 . Sản phẩm dịch vụ liên kết với doanh nghiệp. - 20

  1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 21
  1.2.4.1 . Nhân tố khách quan - 21
  1.2.4.2 . Các nhân tố chủ quan - 24
  1.2.5 . Một số kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - 25
  1.2.5.1 . Ngân hàng hồi giáo Dubai (DUBAI ISLAMIC BANK: DIB) - 25
  1.2.5.2 . Ngân hàng Bangkok (Thái Lan) - 26
  1.2.5.3 .Bài học kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam. - 27
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. - 29
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển - 29
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ - 30
  2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2007 – 2009 - 31
  2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 33
  2.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank chi nhánh Bình Dương - 33
  2.2.1.1 . Phân tích đối thủ cạnh tranh - 33
  2.2.1.2 . Cơ hội cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Vietcombank Bình Dương - 37
  2.2.1.3 . Thách thức cho phát phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Vietcombank Bình Dương - 38
  2.2.2 Kết quả kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Vietcombank Bình Dương giai đoạn (2007 – 2009) - 39
  2.2.2.1 . Huy động vốn - 39
  2.2.2.2 . Hoạt động tín dụng - 44
  2.2.2.3 . Dịch vụ tài khoản thanh toán - 49
  2.2.2.4 . Dịch vụ thẻ - 52
  2.2.2.5 . Dịch vụ chi trả kiều hối - 58
  2.2.2.6 . Dịch vụ ngân hàng điện tử - 59
  2.2.2.7 . Dịch vụ liên kết với doanh nghiệp - 61
  2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - 62
  2.2.3.1 . Những kết quả đạt được - 62
  2.2.3.2 . Những tồn tại và hạn chế - 64
  2.2.3.3 . Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế - 68
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 -72
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 73
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ - 73
  3.1.1 Định hướng phát triển của Vietcombank Bình Dương - 73
  3.1.2 .Phương hướng nhiệm vụ 2010 - 74
  3.2 .GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 74
  3.2.1 Nhóm giải pháp về chính sách phát triển sản phẩm, dich vụ - 74
  3.2.1.1 . Hoàn thiện những sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển đa dáng sản phẩm dịch vụ mới - 74
  3.2.1.2 . Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trọn gói - 82
  3.2.1.3 . Xây dựng chiến lược sản phẩm theo định hướng khách hàng - 83
  3.2.2 Nhóm giải pháp về xây dựng mạng lưới phân phối - 84
  3.2.3 Nhóm giải pháp về marketing và quãng bá thương hiệu - 85
  3.2.3.1 . Xây dựng chiến lược marketing cụ thể cho từng sản phẩm dịch vụ bán lẻ - 85
  3.2.4 Nhóm giải pháp về xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng - 88
  3.2.4.1 . Xây dựng chính sách khách hàng cho từng nhóm khách hàng mục tiêu - 89
  3.2.4.2 . Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng - 89
  3.2.5 Nhóm giải pháp về nhân sự - 91
  3.2.5.1 . Chú trọng công tác tuyển dụng - 91
  3.2.5.2 . Đào tạo một đội ngủ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp - 92
  3.2.5.3 . Xây dựng một môi trường làm việc tốt với chế độ đãi ngộ và đề bạt hợp lý - 93
  3.2.6 .Nhóm giải pháp về công nghệ - 94
  3.2.7 Tăng cường cải tiến quy trình, thủ tục nghiệp vụ - 95
  3.3 KIẾN NGHỊ - 96
  3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - 96
  3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước - 98
  3.3.2.1 . Hoàn thiện hệ thống luật pháp, các chính sách về tổ chức, quản lí, điều hành hệ thống dịch vụ ngân hàng - 98
  3.3.2.2 . Có chính sách tiền tệ linh hoạt tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các NHTM - 99
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 -100
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status