Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT KV Hà Nội qua tham vấn nghề

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT KV Hà Nội qua tham vấn nghề

  iii

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
  3.1. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU . 3
  3.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 4
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  7.1. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN . 4
  7.1.1. Tiếp cận theo Lý thuyết hoạt động . 4
  7.1.2. Tiếp cận theo Quan điểm hệ thống - cấu trúc 5
  7.1.3. Tiếp cận theo năng lực . 5
  7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận . 5
  7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 6
  8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CẦN BẢO VỆ . 8
  9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . 9
  10. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN . 9
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP QUA
  THAM VẤN NGHỀ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 10
  1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 10
  1.1.1. Nghiên cứu trên thế giới . 10
  1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam . 14
  1.2. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 21
  1.2.1. Quan niệm về giáo dục hướng nghiệp 21
  1.2.2. Giáo dục THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân 23 iv

  1.2.3. Đặc điểm tâm –sinh lý của HS THPT ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề . 23
  1.2.4. Quá trình GDHN ở THPT 25
  1.3. GDHN QUA THAM VẤN NGHỀ Ở THPT 28
  1.3.1. Quan niệm về tham vấn nghề . 28
  1.3.2. GDHN qua tham vấn nghề ở THPT . 33
  1.3.3. Ưu thế và hạn chế của GDHN qua tham vấn nghề ở THPT . 41
  1.3.4. Mối quan hệ giữa con đường tham vấn nghề với các con đường GDHN
  khác . 43
  1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH GDHN QUA THAM
  VẤN NGHỀ . 45
  1.4.1. Yếu tố thuộc về nhà tham vấn (GV) 45
  1.4.2. Yếu tố thuộc về HS 46
  1.4.3. Yếu tố thuộc về nhà trường 47
  1.4.4. Các yếu tố khác 47
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC
  SINH QUA THAM VẤN NGHỀ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 50
  2.1.1. Mục đích khảo sát . 50
  2.1.2. Đối tượng khảo sát . 50
  2.1.3. Nội dung khảo sát . 50
  2.1.4. Phương pháp khảo sát 50
  2.1.5. Thời gian khảo sát 51
  2.1.6. Xử lí kết quả khảo sát . 51
  2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG GDHN QUA THAM VẤN NGHỀ
  Ở CÁC TRƯỜNG THPT KV HÀ NỘI . 52
  2.2.1. Thực trạng GDHN ở các trường THPT KV Hà Nội 52
  2.2.2. Thực trạng tham vấn nghề ở trường THPT KV Hà Nội 57
  2.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP
  KHẮC PHỤC 77
  2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tham vấn nghề ở THPT KV Hà Nội 77
  2.3.2. Những khó khăn khi tổ chức tham vấn nghề ở các trường THPT KV Hà
  Nội 80 v

  2.3.3. Biện pháp khắc phục khó khăn 81
  CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG GIÁO
  DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 85
  3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT
  ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG GHDN 85
  3.1.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình hoạt động tham vấn nghề . 85
  3.1.2. Nguyên tắc thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề trong GDHN 86
  3.2. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ VÀ HƯỚNG DẪN
  THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ . 87
  3.2.1. Quy trình hoạt động tham vấn nghề . 87
  3.2.2. Hướng dẫn thực hiện quy trình hoạt động tham vấn nghề . 89
  3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THAM VẤN
  NGHỀ CÓ HIỆU QUẢ . 109
  3.3.1. Về phía nhà trường: 109
  3.3.2. Về phía giáo viên: . 110
  3.3.3. Về phía HS . 111
  3.4. THỰC HIỆN MẪU QUY TRÌNH THAM VẤN NGHỀ . 111
  3.4.1. Mô tả quy trình tham vấn cho nhóm HS 112
  3.4.2. Mô tả quy trình tham vấn cho cá nhân HS . 118
  CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 124
  4.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 124
  4.1.1. Mục đích thực nghiệm 124
  4.1.2. Đối tượng thực nghiệm và thời gian tiến hành thực nghiệm 124
  4.1.3. Nội dung thực nghiệm 125
  4.1.4. Phương pháp thực nghiệm 125
  4.1.5. Quy trình thực nghiệm . 126
  4.1.6. Tiêu chí và thang đánh giá . 130
  4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 135
  4.2.1. Phân tích kết quả thực nghiệm đợt 1 135
  4.2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm đợt 2 148
  4.2.3. Nhận định chung 158 vi

  4.3. MÔ TẢ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THỰC NGHIỆM . 160
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 165
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN 169
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 170

  Xem Thêm: Giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT KV Hà Nội qua tham vấn nghề
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT KV Hà Nội qua tham vấn nghề sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status