Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng nông thôn mới tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng nông thôn mới tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Giang

  TÓM TẮT

  Sau thời gian 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM ở các xã ngoại
  thành thành phố Hà Giang, đến nay 100% các xã trên địa bàn thành phố đã phê
  duyệt xong đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Bộ mặt nông thôn tại các xã
  ngoại thành đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của
  người dân trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM, vai trò chủ thể của cộng
  đồng cư dân nông thôn đã được nâng lên, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh
  tế - xã hội của thành phố.
  Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, quá trình xây dựng NTM trên
  địa bàn thành phố Hà Giang cũng đang gặp không ít những khó khăn, thách thức,
  ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM theo đúng
  lộ trình của thành phố. Vấn đề này cần sớm được phân tích, làm rõ và có các giải
  pháp thúc đẩy phù hợp. Qua đề tài tác giả đã :
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM ở nước ta hiện nay.
  - Đánh giá thực trạng và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng
  nông thôn mới ở các xã ngoại thành thành phố Hà Giang.
  - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện để hoàn thành chương trình xây
  dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành thành phố Hà Giang trong những năm tới.


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  MỞ ĐẦU .1
  Chương 1 TỔNG QUAN CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG NÔNG
  THÔN MỚI . 4
  1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
  1.1.1 Các công trình nghiên cứu 4
  1.1.2 Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 7
  1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới 8
  1.2.1 Cơ sở lý luận về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới . 8Error!
  Bookmark not defined.
  1.2.2 Thực tiễn về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương và bài học kinh
  nghiệm xây dựng nông thôn mới ở các xã ngoại thành thành phố Hà Giang. . 23
  Chương 2 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  2.1 Thiết kế nghiên cứu .32
  2.1.1 Thu thập dữ liệu sơ cấp: 32
  2.1.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp: .33
  2.2 Các phương pháp nghiên cứu . 34
  2.2.1 Phương pháp phân tích so sánh 34
  2.2.2 Phương pháp phân tích so sánh 34
  2.2.3 Phương pháp nghiên cứu nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) 34
  2.2.4 Phương pháp chuyên gia 34
  Chương 3 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN Ở CÁC XÃ NGOẠI
  THÀNH, THÀNH PHỐ HÀ GIANG . 35
  3.1 Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội của các xã ngoại thành
  thành phố Hà Giang . 35
  3.1.1 Đặc điểm tự nhiên . 35
  3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39
  3.1.3 Đánh giá chung về điều kiê ̣n tự nhiên , kinh tế - xã hội của 3 xã đư ợc
  nghiên cứu . 41 3.2 Thực trạng xây dựng nông thôn mới của các xã ngoại thành, thành phố Hà
  Giang . 42
  3.2.1 Thành lập bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến cơ sở . 42
  3.2.2 Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
  dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 43
  3.2.3 Kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã ngoại thành thành phố Hà
  Giang giai đoạn 2011-2013 .43
  3.3 Đánh giá chung . 54
  3.3.1 Những thành công 54
  3.3.2 Những tồn tại 58
  3.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại . 60
  Chương 4 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỐI
  VỚI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ GIANG 63
  4.1 Bối cảnh mới . 63
  4.2 Quan điểm . 63
  4.3 Giải pháp xây dựng nông thôn mới đối với các xã ngoại thành thành phố Hà
  Giang . 66
  4.3.1 Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong
  trào thi đua . 66
  4.3.2 Xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, đồng thời phát triển mạnh
  công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương,
  cơ sở .68
  4.3.3 Thực hiện và vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hiện có một cách hiệu
  quả .70
  4.3.3. Xây dựng NTM lấy một nhóm hộ gia đình làm trung tâm 71
  4.3.4 Tập trung huy động nguồn vốn . 72
  4.3.5 Nhóm giải pháp cụ thể theo một số tiêu chí cơ bản 73
  KẾT LUẬN .76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xây dựng nông thôn mới tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng nông thôn mới tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status