Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ WEB . 3
  1.1 Giới thiệu về dịch vụ Web . 3
  1.2 Kiến trúc dịch vụ Web . 4
  1.3 SOAP . 5
  1.4 WSDL 7
  1.5 UDDI . 10
  1.6 Mô hình phân lớp dạng ngăn xếp trong dịch vụ Web . 10
  1.7 Phương pháp xây dựng dịch vụ Web kết hợp . 11
  1.8 Tổng kết . 13
  Chương 2: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ ĐÀM PHÁN DỊCH VỤ WEB . 14
  2.1 Chất lượng dịch vụ 14
  2.1.1 Các thuộc tính chất lượng dịch vụ 14
  2.1.2 Phương pháp cung cấp chất lượng dịch vụ . 16
  2.2 Đàm phán dịch vụ Web . 18
  2.2.1 Chính sách đàm phán 20
  2.2.2 Thông điệp đàm phán . 21
  2.2.3 Giao thức đàm phán 22
  2.3 Tổng kết . 22
  Chương 3: TÌM HIỂU VỀ AXIS2 23
  3.1 Giới thiệu Axis2 23
  3.1.1 Các đặc điểm chính của Axis2 . 23  3.1.2 Ưu điểm của Axis2 . 24
  3.1.3 Các mô đun lõi của Axis2 . 24
  3.1.4 Các mô đun khác của Axis2 (Mô đun không lõi) . 25
  3.2 Mô đun xử lý XML . 26
  3.2.1 Trục mô hình đối tượng (AXIOM) . 26
  3.3 Mô đun xử lý thông điệp SOAP 27
  3.3.1 Xử lý trong Axis2 (Handler) . 28
  3.3.2 Giai đoạn trong Axis2 . 30
  3.3.3 Đặc điểm luồng trong Axis2 (Flow) . 32
  3.4 Mô đun giao vận và mô đun triển khai 32
  3.4.1 Mô đun giao vận . 32
  3.4.2 Triển khai nóng và cập nhật nóng . 33
  3.4.3 Mô đun triển khai 33
  3.5 Mô đun thông tin . 34
  3.6 Mô đun giao diện lập trình ứng dụng khách hàng (Client API) . 36
  3.7 Tổng kết . 38
  Chương 4: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  CHO DỊCH VỤ WEB . 39
  4.1 Mô tả bài toán 39
  4.2 Kiến trúc khung đàm phán . 42
  4.3 Dịch vụ Web kết hợp Travel_WS . 44
  4.3.1 Các phương thức của dịch vụ kết hợp Travel_WS . 44
  4.3.2 Biểu đồ tuần tự quá trình đàm phán 48
  4.3.3 Lược đồ hoạt động của quá trình đàm phán . 48
  4.3.4 Thời gian giới hạn sử dụng của dịch vụ kết hợp 52
  4.4 Dịch vụ Web thành phần trong khung đàm phán 52
  4.4.1 Thông tin cấu hình của các dịch vụ Web thành phần . 52
  4.4.2 Phương thức đàm phán của dịch vụ Web thành phần BookingHotel . 52  4.4.3 Phương thức đàm phán của dịch vụ Web thành phần BookingTour 55
  4.4.4 Thời gian giới hạn sử dụng của các dịch vụ thành phần 57
  4.5 Các giao diện của dịch vụ thành phần . 58
  4.5.1 Giao diện WSDL của BookingHotel 58
  4.5.2 Giao diện WSDL của BookingTour . 58
  4.6 Lựa chọn hàm chức năng . 58
  4.6.1 Lựa chọn hàm chức năng dựa vào phương pháp tính tổng . 58
  4.6.2 Lựa chọn hàm chức năng dựa vào phương pháp chuẩn hóa . 59
  4.6.3 Lựa chọn hàm chức năng dựa vào phương pháp gán trọng số . 60
  4.6.4 Áp dụng phương pháp gán trọng số để so sánh các hàm chức năng
  trong khung đàm phán 61
  4.7 Kết quả thực nghiệm 62
  4.8 Tổng kết . 66
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69
  PHỤ LỤC A: GIAO DIỆN WSDL CỦA BOOKINGHOTEL . 71
  PHỤ LỤC B: GIAO DIỆN WSDL CỦA BOOKING TOUR 74

  Xem Thêm: Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status