Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI
  NGŨ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH . 7
  1.1. Khái niệm và vai trò của đội ngũ công chức quản lý Nhà nước 7
  1.1.1. Khái niệm . 7
  1.1.2. Vai trò của đội ngũ công chức quản lý Nhà nước 8
  1.2. Nội dung và yêu cầu xây dựng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước
  cấp tỉnh . 9
  1.2.1. Nội dung xây dựng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước cấp tỉnh 9
  1.2.2. Yêu cầu đối với đội ngũ công chức quản lý Nhà nước 22
  1.3. Kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước từ các
  địa phương khác . 24
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước . 24
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở tỉnh Hà Tĩnh . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG
  CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở HÀ TĨNH . 32
  2.1. Thực trạng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước cấp tỉnh Hà Tĩnh 32
  2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Tĩnh có liên
  quan đến quá trình phát triển đội ngũ công chức quản lý Nhà nước . 32
  2.1.2. Tình hình đội ngũ công chức quản lý Nhà nước ở Hà Tĩnh giai
  đoạn 2008- 2013 . 37
  2.2. Thực trạng quá trình xây dựng đội ngũ công chức QLNN cấp tỉnh của
  Hà Tĩnh. . 44


  2.2.1. Tình hình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 44
  2.2.2.Tình hình tuyển dụng, bố trí sử dụng, đề bạt, điều động, luân
  chuyển công chức. 52
  2.2.3. Tình hình xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá công chức . 56
  2.2.4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức 61
  2.2.5. Tổ chức bộ máy quản lý công chức quản lý Nhà nước . 63
  2.3. Đánh giá chung . 65
  2.3.1. Kết quả đạt được 65
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 66
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
  CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH CỦA HÀ TĨNH . 69
  3.1. Phương hướng xây dựng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước cấp tỉnh
  của Hà Tĩnh 69
  3.1.1. Phải xuất phát từ yêu cầu của đội ngũ QLNN theo định hướng xã hội
  chủ nghĩa và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa
  phương 69
  3.1.2. Việc xây dựng đội ngũ công chức QLNN cấp tỉnh phải có tính hệ thống
  70
  3.1.3. Xây dựng đội ngũ công chức QLNN cấp tỉnh phải bảo đảm có hiệu
  quả về mặt kinh tế, xã hội 71
  3.1.4. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng thống nhất lãnh
  đạo công tác cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các cấp, các
  ngành trong việc xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước . 72
  3.2. Giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ công chức quản lý Nhà nước cấp
  tỉnh của Hà Tĩnh 73
  3.2.1. Nhóm giải pháp về môi trường hoạt động, cơ chế chính sách đối
  với công chức QLNN . 73 3.2.2. Nhóm giải pháp quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công
  chức 76
  3.2.3. Nhóm giải pháp đổi mới phương thức sử dụng đội ngũ 86
  KẾT LUẬN . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

  Xem Thêm: Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status