Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược kinh doanh của Viễn thông hà Tĩnh giai đoạn 2013-2018

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Viễn thông hà Tĩnh giai đoạn 2013-2018

  MỤC LỤC
  DANH MỤC VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH . 7
  1.1. Cơ sở lý luận trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. . 7
  1.1.1. Khái niệm về kinh doanh và chiến lược kinh doanh 7
  1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp . 9
  1.2. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 10
  1.3. Đánh giá môi trường bên ngoài doanh nghiệp 11
  1.3.1. Môi trường vĩ mô 11
  1.3.2. Môi trường ngành(cạnh tranh) 13
  1.4. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 14
  1.4.1. Phân tích tiềm lực về tài chính 14
  1.4.2. Phân tích nguồn nhân lực 15
  1.4.3. Phân tích nguồn lực cơ sở vật chất và công nghệ . 15
  1.4.4. Phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 15
  1.5. Các mô hình phân tích chiến lược . 15
  1.5.1. Ma trận SWOT 15
  1.5.2. Ma trận BCG . 16
  1.6. Lựa chọn chiến lược kinh doanh . 20
  1.6.1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 20
  1.6.2. Chiến lược cấp doanh nghiệp (đa ngành nghề) . 24

  1.6.3. Chiến lược hợp nhất 24
  1.6.4. Chiến lược đa dạng hóa . 25
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ MÔI
  TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA VIỄN THÔNG HÀ TĨNH . 27
  2.1. Giới thiệu Viễn thông Hà Tĩnh 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viễn thông Hà Tĩnh . 27
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Hà Tĩnh . 28
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Viễn thông Hà Tĩnh . 29
  2.2. Phân tích môi trường vĩ mô của Viễn thông Hà Tĩnh . 34
  2.2.1. Yếu tố chính trị pháp luật 34
  2.2.2. Yếu tố kinh tế . 36
  2.2.3. Yếu tố xã hội . 37
  2.2.4. Yếu tố công nghệ . 37
  2.3. Phân tích môi trường ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Viễn
  thông Hà Tĩnh . 38
  2.3.1. Phân tích sức ép từ khách hàng . 38
  2.3.2. Phân tích nguy cơ của đối thủ mới 39
  2.3.3. Phân tích nguy cơ của sản phẩm thay thế . 40
  2.3.4. Cường độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang có mặt trên thị
  trường . 41
  2.4. Môi trường bên trong Viễn thông Hà Tĩnh . 44
  2.4.1. Phân tích nguồn lực Viễn thông Hà Tĩnh 44
  2.4.2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Viễn thông Hà Tĩnh . 51
  2.5. Phân tích và tổng hợp SWOT 55
  2.5.1. Điểm mạnh (S) 55

  2.5.2. Điểm yếu (W) 56
  2.5.3. Cơ hội (O) . 57
  2.5.4. Thách thức (T) . 57
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIỄN
  THÔNG HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2013-2018 VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 61
  3.1. Lựa chọn chiến lược cấp công ty . 61
  3.1.1. Ma trận thị phần tăng trưởng BCG . 61
  3.1.2. Đánh giá độ hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của từng ngành theo
  mô hình ma trận McKinsey 63
  3.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho từng ngành mục tiêu 67
  3.3. Các giải pháp thực hiện . 69
  3.3.1. Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ .70
  3.3.2. Giải pháp phát triển cơ cấu tổ chức và nguồn nhân sự . 72
  3.3.3. Giải pháp về khoa học công nghệ . 73
  3.3.4. Giải pháp huy động và sử dụng vốn hiệu quả . 74
  3.4. Lộ trình thực hiện chiến lược 74
  KẾT LUẬN . 75
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Viễn thông hà Tĩnh giai đoạn 2013-2018
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh của Viễn thông hà Tĩnh giai đoạn 2013-2018 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status