Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa kinh doanh trong các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa kinh doanh trong các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  3

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn
  Cam kết
  Tóm tắt
  Danh mục các kí hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng ii
  Danh mục các hình vẽ iii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Câu hỏi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  6. Kết cấu của luận văn 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. Một số cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu 5
  1.1.1. Văn hóa kinh doanh và văn hóa kinh doanh trong các LHTT 5
  1.1.2. Quy định về VHKD trong các LHTT 29
  1.2. Tình hình nghiên cứu các vấn đề liên quan đến VHKD trong LHTT 37
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 37
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 39 4

  1.3. Tiểu kết chương 43
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
  2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu 45
  2.1.1. Tổ chức nghiên cứu 45
  2.1.2. Cách thức xử lý số liệu 46
  2.1.3. Quy trình nghiên cứu 47
  2.2. Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu và thang đánh giá 52
  2.2.1. Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu 52
  2.2.2. Thang đánh giá 53
  Chương 3. THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH TRONG CÁC LỄ HỘI
  TRUYỀN THỐNG TẠI BẮC NINH 55
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các hoạt động lễ hội tỉnh bắc Ninh 55
  3.1.1. Khái quát về lịch sử tỉnh Bắc Ninh 55
  3.1.2. Hoạt động lễ hội tỉnh Bắc Ninh 56
  3.2. Thực trạng văn hóa kinh doanh phục vụ lễ hội truyền thống tỉnh trên địa
  bàn tỉnh Bắc Ninh 60
  3.2.1. Đánh giá chung mức độ cần thiết về VHKD 60
  3.2.2. Đánh giá mức độ cần thiết của các yếu tố cấu thành VHKD của CTKD 62
  3.2.3. Đánh giá chung mức độ thực hiện VHKD của CTKD, BQL,du khách 69
  3.2.4. Mức độ thực hiện yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh của CTKD,
  BQL và du khách 73
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA
  KINH DOANH DỊCH VỤ PHỤC VỤ LỄ HỘI TẠI TỈNH BẮC NINH 92 4.1. Chủ trương của Đảng, nhà nước và địa phương về phát triển văn hóa kinh
  doanh trong các lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh 92
  4.1.1. Chủ trương của Đảng và nhà nước 92
  4.1.2. Chủ trương của tỉnh Bắc Ninh 94
  4.2. Một số giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh trong các lễ hội truyền
  thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 96
  4.2.1. Quan điểm và mục tiêu 96
  4.2.2. Văn hóa trong giao tiếp kinh doanh 96
  4.2.3. Xây dựng và bỏa vệ môi trường kinh doanh 98
  4.2.4. Bảo vệ môi trường cảnh quan 103
  4.3. Kiến nghị 104
  4.3.1. Kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh 104
  4.3.2. Kiến nghị với Chính phủ 106
  KẾT LUẬN 108
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Văn hóa kinh doanh trong các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa kinh doanh trong các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status