Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của dịch vụ Bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của dịch vụ Bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình

  3


  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . 5
  MỞ ĐẦU . 6
  Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI . 12
  1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG . 12
  1.1.1 Khái niệm dịch vụ bưu chính viễn thông 12
  1.1.2 Đặc điểm dịch vụ bưu chính viễn thông . 20
  1.2.3 Tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ Bưu chính viễn thông 23
  1.2 VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI PHÁT
  TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. . 24
  1.2.1 Dịch vụ Bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa các chủ
  thể kinh tế. 24
  1.2.2 Dịch vụ bưu chính viễn thông góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh
  tế. 24
  1.2.3 Dịch vụ bưu chính viễn thông góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa- xã hội. . 27
  1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU
  CHÍNH VIỄN THÔNG . 27
  1.3.1 Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên . 27
  1.3.2 Chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước . 28
  1.3.3 Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của nền kinh tế 29
  1.3.4 Hội nhập kinh tế quốc tế . 31
  1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TẠI MỘT
  SỐ ĐỊA PHƯƠNG 32
  1.4.1 Kinh nghiệm của một số địa phương 32
  1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hòa Bình . 35
  Chương 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VỚI PHÁT TRIỂN
  KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HÒA BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 37
  2.1 SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN SỰ
  PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Ở HÒA BÌNH. 37
  2.1.1 Thuận lợi 37
  2.1.2 Khó khăn . 44
  2.2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ở HÒA
  BÌNH 46
  2.2.1 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ . 46
  2.2.2 Mạng lưới kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông . 48
  2.2.3 Quản lý nhà nước về dịch vụ bưu chính viễn thông . 55
  2.2.4 Kết quả kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông . 56
  2.3 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI PHÁT
  TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Ở HÒA BÌNH. . 58
  2.3.1 Dịch vụ Bưu chính viễn thông đáp ứng các nhu cầu cần thiết về trao đổi thông
  tin giữa các chủ thể góp phần tăng trưởng thúc đẩy kinh tế ở Hòa Bình. 58 2.3.2 Dịch vụ bưu chính viễn thông thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh
  Hòa Bình . 61
  2.3.3 Dịch vụ bưu chính viễn thông góp phần phát triển văn hóa- xã hội của tỉnh Hòa
  Bình. . 62
  2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG . 64
  2.4.1 Thành tựu và nguyên nhân 64
  2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân . 67
  Chương 3 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO
  VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH
  TẾ - XÃ HỘI Ở HÒA BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI . 71
  3.1 DỰ BÁO VỀ XU HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  DỊCH VỤ . 71
  3.1.1 Dự báo về xu hướng phát triển . 71
  3.1.2 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển dịch vụ 76
  3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU . 83
  3.2.1 Nâng cao nhận thức về vai trò của dịch vụ . 83
  3.2.2 Giải pháp về cơ chế chính sách . 84
  3.2.3 Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn 87
  3.2.4 Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước 88
  3.2.5 Phát triển tốt cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ . 91
  3.2.6 Đổi mới tổ chức hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông . 95
  3.2.7 Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài 98
  KẾT LUẬN 103
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

  Xem Thêm: Vai trò của dịch vụ Bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của dịch vụ Bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status