Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HỆ
  THỐNG KBNN 8
  1.1 CNTT và vai trò của CNTT . 8
  1.1.1 Khái niệm và các yếu tố cấu thành CNTT 8
  1.1.2 Vai trò của CNTT 14
  1.1.3 Xu hướng phát triển CNTT . 16
  1.2 Nội dung ứng dụng CNTT trong hệ thống KBNN 18
  1.2.1 Đặc điểm chủ yếu về tổ chức và hoạt động của hệ thống KBNN. . 18
  1.2.2 Ứng dụng CNTT trong hệ thống KBNN 18
  1.2.3 Nội dung về ứng dụng CNTT trong hệ thống KBNN . 22
  Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI KBNN TỈNH PHÚ THỌ 25
  2.1 Cơ chế, chính sách ứng dụng CNTT tại KBNN tỉnh Phú Thọ 25
  2.1.1 Vài nét khái quát hệ tống KBNN tỉnh Phú thọ. 25
  2.1.2 Thực trạng ứng dụng CNTT và Cơ chế chính sách ứng dụng CNTT ở
  KBNN tỉnh Phú thọ. . 26
  2.2. Thực trạng về công tác tổ chức ,điều hành các hoạt động ứng dụng CNTT tại
  KBNN Phú Thọ. . 32
  2.2.1 Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trong lĩnh
  vực ứng dụng CNTT. . 32
  2.2.2 Về sự phối hợp, điều hành hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng CNTT tại
  KBNN Phú Thọ. . 33
  2.2.3 Đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành ứng dụng CNTT tại hệ thống kho
  bạc nhà nước Tỉnh Phú thọ . 34
  2.3. Đánh giá chung về ứng dụng CNTT tại KBNN Phú Thọ. 36
  2.3.1 Những kết quả đạt được về ứng dụng CNTT. . 36
  2.3.2 Những hạn chế chủ yếu trong quá trình ứng dụng CNTT 41
  2.3.3 Nguyên nhân chủ yếu của những thành tựu và hạn chế trên đây. . 48
  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG
  CNTT TẠI KBNN PHÚ THỌ . 56
  3.1 Bối cảnh hiện nay và phương hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại KBNN
  Phú Thọ 56
  3.1.1 Bối cảnh hiện nay. . 56
  3.1.2 Định hướng phát triển ngành Kho bạc. . 57
  3.1.3 Phương hướng đổi mới của KBNN Phú Thọ. . 60
  3.1.4 Phương hướng chủ yếu đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại KBNN Phú Thọ. 61
  3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại KBNN Phú Thọ 62
  3.2.1 Về cơ chế, chính sách 62
  3.2.2 Về đào tạo cán bộ 70
  3.2.3 Về công tác quản trị dữ liệu 71
  3.2.4 Về công tác quản trị mạng. . 72
  3.2.5 Về quản trị phần mềm . 73
  3.2.6 Về quản lý, sử dụng thiết bị tin học. . 74
  3.2.7 Về công tác điều hành và báo cáo . 78
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

  Xem Thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status