Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG . ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ CHƯƠNG
  TRÌNH 135 7
  1.1. Khái niệm về đói nghèo và xóa đói giảm nghèo . 7
  1.1.1. Đói nghèo . 7
  1.1.2. Xóa đói giảm nghèo 7
  1.2. Các thước đo về đói nghèo 8
  1.2.1. Ngưỡng nghèo (hay chuẩn nghèo) . 8
  1.2.2. Tỷ lệ đói nghèo . 9
  1.2.3. Khoảng nghèo . 10
  1.3. Nguyên nhân của đói nghèo 10
  1.4. Các nội dung hỗ trợ giảm nghèo 12
  1.5. Hệ thống chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 13
  1.5.1. Các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo toàn diện . 14
  1.5.2. Các dự án, chính sách giảm nghèo theo ngành . 14
  1.5.3. Các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo vùng . 15
  1.6. Cơ chế, chính sách XĐGN tại địa bàn vùng cao Tây Bắc . 16
  1.6.1. Các cơ chế, chính sách của Nhà nước Trung ương . 16
  1.6.2. Cơ chế, chính sách của UBND các tỉnh: 17
  1.7. Chương trình 135 và các hợp phần/nội dungthực hiện chính 17
  1.7.1. Chương trình 135 giai đoạn I (1998-2006) 18
  1.7.2. Chương trình 135 giai đoạn II (2007-2012) 19
  1.7.3. Chương trình 135 giai đoạn III (2013-2016) . 20
  1.8. Các tiêu chí đánh giá việc thực hiện chương trình 135 . 21

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. Phương pháp luận 23
  2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng . 23
  2.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử 24
  2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 24
  2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 25
  2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 28
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA
  BÀN HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG . 31
  3.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế, xã hội, cơ sở vật chất hạ tầng của
  huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 31
  3.1.1. Tự nhiên 31
  3.1.2. Kinh tế 31
  3.1.3. Xã hội 34
  3.1.4. Cơ sở vật chất hạ tầng 36
  3.2. Nỗ lực giảm nghèo của Bắc Mê . 38
  3.3.Tình hình triển khai thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê,
  tỉnh Hà Giang 39
  3.3.1. Công tác chỉ đạo điều hành 40
  3.3.2. Phân cấp quản lý thực hiện 42
  3.3.3. Thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai và sự tham gia của người dân . 43
  3.3.4. Công tác tuyên truyền về Chương trình 135 43
  3.3.5. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 43
  3.3.6. Cơ chế quản lý, công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. . 45
  3.3.7.Công tác báo cáo, tổng hợp báo cáo. 45
  3.4. Đánh giá việc thực hiện từng hợp phần trongchương trình 135 trên địa bàn
  huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 45
  3.4.1. Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất 45
  3.4.2. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng . 46

  3.4.3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng
  đồng 48
  3.4.4. Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân,
  trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật. . 48
  3.5. Đánh giá chung việc thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê,
  tỉnh Hà Giang 48
  3.5.1. Thành công . 48
  3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 50
  3.6. Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện Chương trình 135 tại huyện
  Bắc Mê, tỉnh Hà Giang . 52
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC
  THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH
  HÀ GIANG . 53
  4.1. Phương hướng nâng cao năng lực thực thi Chương trình 135 trên địa bàn
  huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 53
  4.1.1. Quan điểm của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo và Chương trình 135 ở
  vùng cao Tây Bắc . 53
  4.1.2. Mục tiêu và định hướng của tỉnh Hà Giang về thực hiện Chương trình
  135 trong giai đoạn 2011-2015 56
  4.1.3. Phương hướng nâng cao năng lực thực thi các chương trình xóa đói
  giảm nghèo và Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê 57
  4.2. Các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn huyện
  Bắc Mê 58
  4.2.1. Xây dựng, bồi dưỡng và lựa chọn nhân sự tốt, đủ khả năng để đảm nhận
  trách nhiệm thực thi chương trình 58
  4.2.2. Tăng cường tuyên truyền về các nội dung của Chương trình 135 nhằm phát huy
  nội lực, huy động nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế xã hội ở các xã ĐBKK . 58
  4.2.3. Thực hiện lồng ghép các Chương trình, Dự án trên địa bàn các xã
  ĐBKK . 59 4.2.4. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 59
  4.2.5. Vận dụng cơ chế chính sách hợp lý vào địa bàn các xã ĐBKK . 60
  4.3. Các kiến nghị . 61
  4.3.1. Đối với Trung ương 61
  4.3.2. Đối với tỉnh . 63
  4.3.3. Đối với huyện . 64
  KẾT LUẬN . 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status