Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

  MỤC LỤC

  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Tóm tắt luận văn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu viết tắt . i
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, MỘT SỐ VẤN
  ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHỨC NĂNG
  QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.2. Một số vấn đề lý luận về chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước . 10
  1.2.1. Những vấn đề cốt yếu gắn với chức năng quản lý kinh tế của
  Nhà nước . 10
  1.2.2. Những yếu tố chính tác động đến việc đổi mới chức năng quản lý
  kinh tế của Nhà nước . 21
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc đổi mới, hoàn thiện chức năng quản lý
  kinh tế của nhà nước và một số bài học tham khảo 25
  1.3.1. Kinh nghiệm của Singapore 25
  1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 28
  1.3.3. Một số bài học tham khảo . 31

  Tiểu kết luận chương 1 33
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 35
  Tiểu kết luận chương 2 38
  Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH
  TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000 - 2010) . 39
  3.1. Khái lược về quá trình hình thành và phát triển của chức năng quản lý
  kinh tế qua các thời kỳ 39
  3.1.1. Thời kỳ áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 39
  3.1.2. Thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  đến nay 41
  3.2. Những thành tựu trong thực hiện chức năng quản lý kinh tế ở thời
  kỳ đổi mới vừa qua và nguyên nhân . 43
  3.2.1. Thành tựu 43
  3.2.2. Nguyên nhân của thành tựu . 46
  3.3. Những nhược điểm trong thực hiện chức năng quản lý kinh tế ở
  thời kỳ đổi mới vừa qua và nguyên nhân 48
  3.3.1. Nhược điểm . 48
  3.3.2. Nguyên nhân của nhược điểm . 50
  Tiểu kết luận chương 3 54
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG VIỆC
  THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI . 56 4.1. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý và năng lực cán bộ
  quản lý kinh tế . 56
  4.2. Nhóm giải pháp về cách thức tổ chức thực hiện 58
  4.3. Nhóm giải pháp về mặt pháp lý . 61
  4.4. Nhóm giải pháp về nhận thức tư tưởng đối với lĩnh vực quản lý kinh tế 62
  4.5. Nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra và giám sát . 65
  Tiểu kết luận chương 4 67
  KẾT LUẬN . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

  Xem Thêm: Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status