Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Hà Nội

  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục các bảng . ii
  Danh mục các hình vẽ biểu đồ . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ
  CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài 5
  1.1.2. Những vấn đề cần được nghiên cứu tiếp 10
  1.2. Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách sử dụng năng lượng 11
  1.2.1. Khái luận về sử dụng năng lượng và cơ sở sử dụng năng lượng trọng
  điểm . 11
  1.2.2. Chính sách sử dụng năng lượng và thực hiện chính sách sử dụng
  năng lượng 15
  1.2.3. Vai trò của chính sách sử dụng năng lượng . 25
  1.2.4. Sự cần thiết lựa chọn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 27
  1.2.5. Các tiêu chí đánh giá thực hiện chính sách sử dụng năng lượng tại
  cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 28
  1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định và thực hiện chính sách sử
  dụng năng lượng . 30
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế về hoạch định và thực hiện chính sách sử dụng năng
  lượng và bài học cho Việt Nam 33
  1.3.1. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới . 33
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 40
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.1. Phương pháp luận . 43
  2.2. Phương pháp cụ thể 44
  2.2.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 44
  2.2.2. Phương pháp thống kê – so sánh 45
  2.2.3. Phương pháp phân tích - tổng hợp . 46
  2.2.4. Phương pháp lôgic - lịch sử . 46
  CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG
  LƯỢNGỞ CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM TẠI
  HÀ NỘI . 48
  3.1. Khái quát tình hình sử dụng năng lượng và các cơ sở sử dụng năng lượng
  trọng điểm tại Hà Nội 48
  3.1.1. Khái quát tình hình hình dụng năng lượng của thành phố Hà Nội giai
  đoạn 2008-2013 48
  3.1.2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố
  Hà Nội . 51
  3.2. Tình hình thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở Hà Nội giai đoạn
  2008-2013 52
  3.2.1. Ban hành chính sách sử dụng năng lượng. . 52
  3.2.2. Quá trình thực hiện chính sách sử dụng năng lượng trên địa bàn
  thành phố Hà Nội từ 2008 -2013 70
  3.2.3. Kết quả thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở trọng
  điểm tại Hà Nội . 78
  3.3. Thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách sử dụng
  năng lượng . 83
  3.3.1. Những thành tự cơ bản 83
  3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 84 3.3.3. Một số vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách sử dụng năng
  lượng . 87
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH
  THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG Ở CÁC CƠ SỞ SỬ
  DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM TẠI HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 90
  4.1. Định hướng thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử
  dụng năng lượng trọng điểm đến năm 2020 . 90
  4.2. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến trình thực hiện chính sách sử dụng
  năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đến năm 2020 91
  4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách . 91
  4.2.2. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực cho
  các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 92
  4.2.3. Hoàn thiện môi trường chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng . 94
  4.2.4. Đổi mới chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách sử
  dụng năng lượng . 96
  4.2.5. Đổi mới cơ chế hỗ trợ về tài chính 98
  4.2.6. Một số giải pháp cụ thể khác . 99
  KẾT LUẬN . 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

  Xem Thêm: Thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status