Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC
  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng i
  Danh mục các biểu đồ . ii
  Danh mục các hình . iv
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Về tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  3.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 3
  4. Cấu trúc luận văn 3
  Chương 1 5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
  CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO
  ĐẤT GIAO RỪNG . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2. Khái niệm, vai trò sự cần thiết phải thực hiện chính sách giao đất giao rừng8
  1.2.1. Khái niệm chung 8
  1.2.2. Sự cần thiết phải thực hiện chính sách giao đất, giao rừng . 10
  1.3. Mục tiêu, nội dung, các biện pháp thực hiện chính sách giao đất, giao rừng11
  1.3.1. Mục tiêu . 11
  1.3.2. Nội dung thực hiện chính sách giao đất, giao rừng . 11
  1.4. Các yếu tố tác động đến công tác thực hiện chính sách giao đất, giao rừng16
  1.4.1. Luật Đất đai và chính sách giao đất, giao rừng nói chung của Việt Nam
  16
  1.4.2. Năng lực tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước . 17
  1.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng 20
  Chương 2 23
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23
  2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp 23
  2.2. Phương pháp điều tra xã hội học . 24
  2.2.1. Chọn xã nghiên cứu . 24
  2.2.2. Chọn hộ điều tra . 25
  2.3. Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu 25
  2.4. Phương pháp phân tích thông tin 25
  2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả . 25
  2.4.2. Phương pháp so sánh . 26
  2.4.3. Phương pháp tổng hợp . 26
  Chương 3 27
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT GIAO
  RỪNG TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN 27
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 27
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 27
  3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội . 31
  3.1.3. Thực trạng tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực
  hiện chính sách giao đất, giao rừng 33
  3.1.4. Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên 33
  3.2. Mục tiêu và tình hình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Vị
  Xuyên, tỉnh Hà Giang . 39
  3.2.1. Mục tiêu . 39
  3.2.2. Tình hình và các biện pháp triển khai 40
  3.3. Đánh giá chung về công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện Vị
  Xuyên . 46
  3.3.1. Những thành tựu đạt được . 46
  3.3.2. Hạn chế trong công tác thực hiện chính sách giao đất, giao rừng 54
  3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 56
  Chương 4 60
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT GIAO
  RỪNG TẠI HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG 60
  4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên trong
  những năm tới . 60
  4.1.1. Mục tiêu . 60
  4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội . 62 4.1.3. Định hướng chung về sử dụng đất, ở huyện Vị Xuyên trong thời gian
  tới . 64
  4.1.4. Định hướng cụ thể về sử dụng đất đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo
  66
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thực hiện chính sách giao đất giao rừng tại
  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 70
  4.2.1. Tăng cường công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chính
  sách giao đất giao rừng 70
  4.2.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách . 71
  4.2.3. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 72
  4.2.4. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai 73
  4.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 73
  4.2.6. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước
  về đất đai; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban liên quan với các xã, thị
  trấn 74
  4.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra . 75
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 77
  1. Kết luận 77
  2. Kiến nghị 78
  2.1. Kiến nghị với nhà nước 78
  2.2. Kiến nghị với chính quyền huyện Vị Xuyên . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status