Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 . 9
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN
  DU LỊCH . 9
  1.1 Các khái niệm cơ bản . 9
  1.1.1 Du lịch và phát triển du lịch 9
  1.1.2 Khái niệm vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư . 9
  1.1.3 Các nguồn vốn đầu tư . 10
  1.2 Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch 12
  1.2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch 12
  1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào du lịch . 14
  1.2.3 Nội dung thu hút vốn đầu tư . 16
  1.3 Kinh nghiêm thu hút vốn và du khách cho phát triển du lịch ở một số quốc gia và địa
  phương . 18
  1.3.1 Kinh nghiệm của Singapore 18
  1.3.2 Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng . 20
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ninh 22
  Tiểu kết chương 1 24
  CHƯƠNG 2 . 25
  THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH
  QUẢNG NINH 25
  2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào du lịch Quảng Ninh . 25
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội 25
  2.1.2 Sự phát triển của ngành du lịch Quảng Ninh 30
  2.2 Thực trạng thu hút vốn cho phát triển du lịch Quảng Ninh . 38
  2.2.1 Chính sách thu hút vốn đầu tư vào phát triển du lịch Quảng Ninh . 38
  2.2.2 Kết quả thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch Quảng Ninh 44
  2.3 Đánh giá chung về tình hình thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng
  Ninh . 49
  2.3.1 Những thành công trong công tác thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch
  Quảng Ninh 49
  2.3.2 Những hạn chế trong công tác thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch Quảng
  Ninh . 52
  2.3.3 Nguyên nhân của việc hạn chế công tác thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch
  Quảng Ninh 53
  Tiểu kết chương 2 56
  CHƯƠNG 3 . 57
  NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH
  DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH 57
  3.1 Những căn cứ để xây dựng các giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh
  Quảng Ninh 57
  3.1.1 Bối cảnh mới ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch Quảng
  Ninh . 57
  3.1.2 Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 [15] . 58
  3.2 Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh 59
  3.2.1 Giải pháp về quy hoạch 59
  3.2.2 Giải pháp về cơ chế, chính sách 60
  3.2.3 Giải pháp về cơ sở hạ tầng du lịch 61
  3.2.4 Giải pháp về cải cách hành chính . 62
  3.2.5 Giải pháp về nguồn nhân lực du lịch 63
  3.2.6 Giải pháp về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch . 64
  3.2.7 Tổ chức và quản lý nhà nước 66
  Tiểu kết chương 3 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

  Xem Thêm: Thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status