Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ . iv
  MỞ ÐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
  NƯỚC NGOÀI (FDI) 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu . 5
  1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.2. Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu. . 9
  1.2. Bản chất, đặc điểm và cá c yếu tố quyết định đến đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
  1.2.1.Tính tất yếu khách quan của việc thu hút đầu tư nước ngoài . 9
  1.2.2.Khái niệm, đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
  1.2.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 17
  1.2.4.Các nhân tố chủ yếu tác động đến thu hút FDI 18
  1.3.Tá c động của FDI . 23
  1.3.1.Tác động tích cực của FDI 23
  1.3.2. Hạn chế của FDI 31
  1.4. Nội dung quản lý nhà nước về thu hút FDI. . 32
  1.4.1. Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
  về đầu tư. 32
  1.4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính
  sách về đầu tư tại Việt Nam. 32
  1.4.3. Tổng hợp tình hình đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô
  của hoạt động đầu tư. . 33
  1.4.4. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. . 33
  1.4.5. Cấp, điều chỉnh và thu hồi GCN đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương
  đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư. . 33


  1.4.6. Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ
  cao và khu kinh tế. 33
  1.4.7. Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư. . 33
  1.4.8. Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; quản lý và phối hợp
  quản lý hoạt động đầu tư. . 33
  1.4.9. Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư
  trong thực hiện hoạt động đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng,
  và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư. 33
  1.4.10. Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư. 33
  1.5. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương 33
  1.5.1. Kinh nghiệm thu hút FDI vào các KCN, KCX của thành phố Hồ Chí Minh 33
  1.5.2. Kinh nghiệm thu hút FDI của Đồng Nai 37
  1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Đà Nẵng . 39
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Địa bàn nghiên cứu 41
  2.1. Phương phá p thu thập thông tin . 41
  2.3. Phương phá p xử lý thông tin 43
  2.4. Phương phá p phân tích . 44
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TẠI ĐÀ NẴNG 45
  3.1. Tổng quan về Đà Nẵng . 45
  3.1.1. Vị trí chiến lược 45
  3.1.2. Cơ sở hạ tầng phát triển . 45
  3.1.3. Nền kinh tế phát triển năng động . 45
  3.1.4. Nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo 46
  3.1.5. Môi trường đầu tư thông thoáng 46
  3.2. Phân tích thực trạng thu hút FDI tại Đà Nẵng . 47
  3.2.1. Quy mô thu hút FDI . 47
  3.2.2. Cơ cấu vốn FDI 53
  3.2.3. Tình hình triển khai, thực hiện vốn FDI 58


  3.2.4. Các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động thu hút FDI của Đà
  Nẵng . 60
  3.3. Đá nh giá hoạt động thu hút và tá c động của FDI đối với thành phố Đà Nẵng . 65
  3.3.1. Đánh giá hoạt động thu hút FDI vào thành phố Đà Nẵng 65
  3.3.2. Đánh giá tác động của FDI đối với thành phố Đà Nẵng . 71
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . 79
  4.1. Những nhân tố tá c động đến thu hút FDI của Đà Nẵng trong thời gian tới. 79
  4.1.1. Bối cảnh khu vực và thế giới. . 79
  4.1.2. Bối cảnh Việt Nam 79
  4.2. Quan điểm, định hướng thu hút FDI của thành phố Đà Nẵng 80
  4.2.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của Đà Nẵng đến năm 2020 80
  4.2.2. Quan điểm, định hướng thu hút FDI của thành phố Đà Nẵng 82
  4.3. Một số giải phá p tăng cường quản lý và thu hút FDI tại thành phố Đà Nẵng . 84
  4.3.1. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp
  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 84
  4.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Đà Nẵng . 84
  4.3.3. Ban hành và thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành
  phố Đà Nẵng 85
  4.3.4. Đổi mới cơ chế, tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà
  nước về đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng 85
  4.3.5. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư . 86
  4.3.6. Tăng cường thực hiện liên kết vùng trong công tác quy hoạch và xúc
  tiến đầu tư của Đà Nẵng 87
  4.3.7. Giải pháp định hướng doanh nghiệp trong nước tại Đà Nẵng 88
  4.3.8. Kiến nghị về chính sách và quản lý đối với Trung ương . 88
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

  Xem Thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status