Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thao tác mô hình trong phát triển hướng mô hình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thao tác mô hình trong phát triển hướng mô hình

  iii

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU x
  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU . 1
  1.1 Đặt vấn đề . 1
  1.2 Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3 Cấu trúc luận văn . 2
  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN HƯỚNG MÔ HÌNH . 3
  2.1 Phương pháp phát triển phần mềm truyền thống 3
  2.2 Giới thiệu phát triển hướng mô hình - MDD 4
  2.3 Các khái niệm trong phát triển hướng mô hình. 5
  2.3.1 Model . 5
  2.3.2 Metamodel . 6
  2.3.3 Metametamodel . 6
  2.3.4 Chuyển đổi mô hình. . 7
  2.3.5 Mô hình nguồn 7
  2.3.6 Mô hình đích . 7
  2.3.7 Ngôn ngữ chuyển mô hình . 7
  2.3.8 Luật chuyển mô hình . 7
  2.3.9 Ánh xạ 8
  2.4 Kiến trúc hướng mô hình – MDA 8
  2.4.1 Giới thiệu kiến trúc hướng mô hình 8
  2.4.2 Các kiểu mô hình trong MDA . 9
  2.4.3 Những Lợi ích MDA mang lại . 11
  2.5 Một số chuẩn liên quan MDD . 12
  2.5.1 UML - Unified Modeling Language 13
  2.5.2 XMI - XML Metadata Interchange 14
  2.5.3 MOF - Meta Object Facility 14
  2.5.4 OCL Object Contraint Language 14
  iv

  CHƯƠNG 3 CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TRONG MDD . 16
  3.1 Các hướng tiếp cận giải quyết vấn đề trong chuyển mô hình . 16
  3.1.1 Chuyển đổi mô hình sang mã nguồn . 16
  3.1.2 Chuyển đổi mô hình sang mô hình 17
  3.2 Một số công cụ trong chuyển đổi mô hình . 18
  3.2.1 EMF - Eclipse Modeling Framework . 18
  3.2.2 Atlas Transformation Language - ATL . 20
  3.2.3 AndroMDA 20
  3.2.4 ArcStyler 20
  3.2.5 OptimaJ . 20
  3.2.6 QVT - Query/View/Transformation 21
  3.3 Một số phương pháp sinh mã hướng mô hình 21
  3.3.1 Phương pháp Template + Filterling 22
  3.3.2 Phương pháp Template + Metamodel . 23
  3.3.3 Phương pháp sinh mã Inline-Code . 24
  3.4 Ngôn ngữ xây dựng Template trong các bộ sinh mã 25
  3.4.1 Sử dụng ngôn ngữ . 25
  3.4.2 Sử dụng ngôn ngữ chuyên biệt miền . 26
  3.4.3 Sử dụng ngôn ngữ chuyển đổi mô hình chuyên dụng . 26
  CHƯƠNG 4 CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH ACCELEO M2T . 31
  4.1 Tổng quan về Acceleo 31
  4.1.1 Lịch sử phát triển của Acceleo 31
  4.1.2 Kiến trúc của Acceleo M2T . 31
  4.1.3 Nguyên lý cơ bản của Acceleo M2T 32
  4.1.4 Template trong Acceleo M2T 33
  4.2 Công cụ chuyển đổi mô hình Acceleo – JavaEE Generator 37
  4.2.1 Các mô hình sử dụng trong Accleo JavaEE Generator 37
  4.2.2 Module sinh mã trong Acceleo-JavaEE Generator 42
  CHƯƠNG 5 CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM VỚI ACCELEO M2T 47
  5.1 Nội dung và phạm vi thực nghiệm 47
  5.1.1 Nội dung thực nghiệm . 47
  5.1.2 Phạm vi thực nghiệm . 49
  5.2 Thiết kế các mô hình 49
  5.2.1 Mô hình thực thể (Entity model) . 50
  5.2.2 Mô hình trình diễn (Cinematic Model) . 51
  v

  5.3 Cập nhật bộ công cụ Acceleo JavaEE Generator . 70
  5.3.1 Bổ sung template sinh mã SQL . 70
  5.3.2 Cập nhật các template sinh mã Hibernate 73
  5.4 Thực hiện sinh mã và đánh giá kết quả . 74
  5.4.1 Sinh mã ứng dụng Công báo điện tử . 74
  5.4.2 Đánh giá hiệu quả sinh mã của Acceleo JavaEE Generator 75
  KẾT LUẬN . 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC 81

  Xem Thêm: Thao tác mô hình trong phát triển hướng mô hình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thao tác mô hình trong phát triển hướng mô hình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status