Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU i
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 6
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 7
  5. Phương pháp nghiên cứu . 7
  6. Những đóng góp của luận văn 8
  7. Bố cục luận văn . 9
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ . 9
  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9
  1.1. Khái niệm, mục tiêu, bộ máy quản lý, nội dung quản lý kế hoạch SXKD
  của doanh nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng . 9
  1.1.1. Khái niệm 9
  1.1.2. Mục tiêu . 10
  1.1.3. Bộ máy quản lý . 10
  1.1.4. Nội dung 13
  1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kế hoạch SXKD của doanh
  nghiệp 19
  1.2. Phân loại kế hoạch SXKD của doanh nghiệp 25
  1.2.1. Theo mức độ tổng quát . 25
  1.2.3. Theo thời gian . 26
  1.2.4. Theo nội dung . 27
  1.3. Nội dung chủ yếu của kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của doanh
  nghiệp 28
  1.3.1. Kế hoạch 5 năm . 28
  1.3.2. Kế hoạch hàng năm . 29 1.4. Chỉ tiêu kế hoạch 30
  1.4.1. Khái niệm chỉ tiêu kế hoạch 30
  1.4.2. Phân loại chỉ tiêu kế hoạch . 31
  1.4.3. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đối với quản lý nhà nước 32
  1.4.4. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đối với doanh nghiệp . 34
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 37
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN
  XUẤT KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN VINASHIN 38
  2.1. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 38
  2.1.1. Một số đặc điểm chung của ngành đóng tàu . 38
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tập đoàn . 40
  2.2. Thực trạng về quản lý công tác lập kế hoạch SXKD . 43
  2.2.1. Bộ máy quản lý kế hoạch SXKD 43
  2.2.2. Phương pháp lập kế hoạch 45
  2.3. Thực trạng về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD . 55
  2.3.1. Tổ chức sản xuất trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy . 55
  2.3.2 Tình hình chung về sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên 58
  2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng giá thành chào hàng đóng mới
  tàu thủy 59
  2.4. Thực trạng về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch SXKD 61
  2.4.1. Công tác theo dõi thực hiện kế hoạch SXKD . 61
  2.4.2. Công tác kiểm tra, đánh giá kế hoạch SXKD . 62
  2.5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD . 63
  2.5.1. Về số tàu bàn giao và giá trị hợp đồng . 63
  2.5.2. Về năng lực đóng tàu 65
  2.6. Một số tồn tại, hạn chế về công tác quản lý kế hoạch SXKD . 68
  2.6.1. Trong công tác lập kế hoạch SXKD . 68
  2.6.2. Trong công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 69
  2.6.3. Trong công tác theo dõi, kiểm soát thực hiện kế hoạch SXKD . 70
  2.6.4. Trong đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 70
  2.7. Nguyên nhân 71
  2.7.1. Nguyên nhân khách quan 71
  2.7.2. Nguyên nhân chủ quan 73 CHƯƠNG III : NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KẾ
  HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TẬP ĐOÀN VINASHIN . 75
  3.1. Nhóm giải pháp tăng cường công tác lập kế hoạch SXKD . 75
  3.1.1 Giải pháp tăng cường nhận thức về công tác kế hoạch SXKD . 75
  3.1.2. Kiện toàn về công tác nhân sự và công cụ quản lý kế hoạch SXKD
  . 75
  3.1.3. Về thị trường và hợp đồng 76
  3.1.4. Về nguồn vốn 77
  3.2. Nhóm giải pháp tăng cường công tác tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD 77
  3.2.1. Đổi mới khâu xây dựng và tính toán phương án giá thành để chào
  hàng 77
  3.2.2. Nâng cao năng lực, chất lượng công tác thiết kế . 79
  3.2.3. Cải tiến công tác chuẩn bị sản xuất 79
  3.2.4. Cải tiến công tác cung ứng vật tư, thiết bị . 80
  3.2.5. Tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất . 80
  3.2.6. Cải tiến công tác bán hàng . 80
  3.3. Các giải pháp tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện
  kế hoạch SXKD . 81
  3.4. Nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện kế hoạch SXKD . 81
  3.4.1. Giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng 81
  3.4.2 Giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí tiền lương . 83
  3.5. Một số định hướng, bối cảnh mới có tác động đến hoạt động sản xuất
  kinh doanh của Tập đoàn Vinashin . 84
  KẾT LUẬN . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88
  DANH SÁCH PHỤ LỤC 90
  i

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  STT Số hiệu Nội dung Trang
  1 Bảng 2.1
  Tỷ trọng giá trị sản xuất của đóng mới và sửa chữa tàu
  thủy
  51
  2 Bảng 2.2 Tỷ trọng doanh thu của đóng mới và sửa chữa tàu thủy 51
  3 Bảng 2.3
  Số tàu bàn giao từ năm 2010-2013 của 13 đơn vị thành
  viên
  74
  4 Bảng 2.4
  Giá trị hợp đồng các tàu bàn giao từ năm 2010 -2013
  của 13 đơn vị
  75
  5 Bảng 2.5
  Hệ số tùy thuộc của loại tàu (A) và cỡ tàu (B) để tính
  CGT
  76

  Xem Thêm: Tăng cường công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường công tác quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status