Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của việc gia nhập WTO đến phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của việc gia nhập WTO đến phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM TRONG
  THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO 10
  1.1. Thị trường giáo dục đại học 10
  1.1.1. Khái niệm thị trường giáo dục đại học . 10
  1.1.2. Những đặc trưng của thị trường giáo dục đại học 11
  1.1.3. Chức năng chính của giáo dục đại học . 12
  1.2. Phát triển thị trường giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập WTO . 13
  1.2.1. Lý luận chung về phát triển thị trường giáo dục đại học 13
  1.2.2. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) . 15
  1.2.3. Cam kết của Việt Nam về thúc đẩy phát triển thị trường giáo dục
  đại học khi gia nhập WTO 17
  1.2.4. Nội dung phát triển thị trường giáo dục đại học trong điều kiện
  hội nhập WTO 21
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
  SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 23
  2.1. Thực trạng chung của hệ thống giáo dục tại Việt Nam . 23
  2.2. Thực trạng phát triển thị trường giáo dục đại học tại Việt Nam
  trước khi gia nhập WTO . 25
  2.3. Thực trạng phát triển thị trường giáo dục đại học Việt Nam sau
  khi gia nhập WTO . 29
  2.3.1. Những đổi mới trong môi trường phát triển và định hướng, điều
  tiết cho thị trường giáo dục đại học Việt Nam 29
  2.3.2. Tác động của hội nhập đến thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam . 38
  2.3.3. Những thay đổi trong thị trường giáo dục đại học Việt Nam sau
  khi gia nhập WTO . 42 2.4. Đánh giá chung về tác động của việc gia nhập WTO đến phát
  triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam . 49
  2.4.1. Những tác động tích cực 49
  2.4.2. Những tác động tiêu cực 50
  CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
  TRONG THỜI GIAN TỚI 52
  3.1. Định hướng phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam trong
  thời gian tới 52
  3.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến phát triển thị trường giáo dục đại
  học Việt Nam . 52
  3.1.2. Định hướng phát triển thị trường giáo dục đại học Việt Nam
  trong thời gian tới 54
  3.2. Các giải pháp phát triển thị trường giáo dục đại học Việt Nam
  trong thời gian tới 56
  3.2.1. Các giải pháp về cung . 56
  3.2.2. Các giải pháp về cầu . 59
  3.2.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát của nhà nước . 60
  3.2.4. Hoàn thiện khung khổ pháp luật theo hướng kinh tế thị trường
  và hội nhập 64
  3.2.5. Định hướng, điều tiết, hỗ trợ thị trường . 66
  3.2.6. Khắc phục các khuyết tật thị trường . 68
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

  i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  1 CPC : Phân loại sản phẩm chủ yếu
  2 GATS : Hiệp định chung về Thương mại và Dịch vụ
  3 MA : Tiếp cận thị trường
  4 MOET : Bộ Giáo dục và Đào tạo
  5 NT : Đối xử quốc gia
  6 VIED : Cục Đào tạo với Nước ngoài
  7 WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới

  Xem Thêm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của việc gia nhập WTO đến phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status