Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt

  MỞ ĐẦU 1

  Chương 1: LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, QUYỀN CỦA NGƯỜI
  KHUYẾT TẬT, PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI
  KHUYẾT TẬT . 5
  1.1. Người khuyết tật . 5
  1.1.1. Khái niệm người khuyết tật 5
  1.1.2. Đặc điểm của người khuyết tật 8
  1.2. Quyền của người khuyết tật 11
  1.2.1. Khái niệm quyền của người khuyết tật 11
  1.2.2. Đặc điểm quyền của người khuyết tật 14
  1.3. Pháp luật về quyền của người khuyết tật 14
  1.3.1. Khái niệm pháp luật về quyền của người khuyết tật 14
  1.3.2. Lịch sử hình thành và hệ thống pháp luật về quyền của người khuyết tật . 15

  Chương 2: QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG LUẬT
  NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM . 20
  2.1. Các quyền dân sự, chính trị 20
  2.1.1. Quyền sống 20
  2.1.2. Quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách
  bình đẳng 23
  2.1.3. Quyền tự do và an toàn cá nhân . 26
  2.1.4. Quyền được tôn trọng cuộc sống riêng tư 272.1.5. Quyền được tự do đi lại, tự do lựa chọn quốc tịch và nơi sinh sống . 30
  2.1.6. Quyền tự do biểu đạt, chính kiến, và tiếp cận thông tin 31
  2.1.7. Quyền tham gia đời sống chính trị, công cộng 34
  2.2. Các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa . 36
  2.2.1. Quyền có mức sống thích đáng và được bảo trợ xã hội . 36
  2.2.2. Quyền được giáo dục . 38
  2.2.3. Quyền được chăm sóc sức khỏe . 42
  2.2.4. Quyền được hỗ trợ để phục hồi chức năng 44
  2.2.5. Quyền về lao động việc làm . 46
  2.2.6. Quyền tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao 50
  2.2.7. Quyền được hỗ trợ để sống độc lập và hòa nhập vào cộng đồng 52
  2.2.8. Quyền được hỗ trợ trong việc di chuyển 55
  2.3. Quyền của phụ nữ khuyết tật 60
  2.3.1. Luật Nhân quyền Quốc tế 60
  2.3.2. Pháp luật Việt Nam 61
  2.4. Quyền của trẻ em khuyết tật . 62
  2.4.1. Luật Nhân quyền Quốc tế 62
  2.4.2. Pháp luật Việt Nam 64
  2.5. Cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật . 66
  2.5.1. Cơ chế quốc tế 66
  2.5.2. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền của người khuyết tật của Việt Nam . 68

  Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM
  QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM TRONG
  GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 70
  3.1. Hoàn thiện pháp luật về quyền của người khuyết tật phù hợp
  với tiêu chuẩn quốc tế 70
  3.1.1. Các quyền dân sự, chính trị 72
  3.1.2. Các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa 783.1.3. Quyền của phụ nữ khuyết tật . 86
  3.1.4. Quyền của trẻ em khuyết tật 86
  3.2. Xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn về quyền của người
  khuyết tật 87
  3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề
  khuyết tật và Luật Người khuyết tật 88
  3.3.1. Thuận lợi 88
  3.3.2. Hạn chế . 89
  3.3.3. Giải pháp 90
  3.4. Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật 91

  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam - nghiên cứu so sánh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status