Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC
  QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
  QUẢN LÝ . 10
  1.1 Cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ tỉnh ủy
  quản lý . 10
  1.1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ . 10
  1.1.2. Quan điểm, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ 17
  1.2. Nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ
  tỉnh ủy quản lý . 23
  1.2.1. Nội dung quy hoạch 23
  1.2.2. Phương pháp quy hoạch 27
  1.3 Tiêu chí đánh giá công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ
  tỉnh ủy quản lý 29
  1.3.1.Đánh giá về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh quy
  hoạch . 29
  1.3.2. Đánh giá về thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ . 29
  1.3.3. Đánh giá về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch 30
  1.4 Kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ tỉnh
  ủy quản lý ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 31
  1.4.1. Tình hình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở một số tỉnh, thành
  (Nghệ An, Quảng Trị). 31
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm . 41 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH
  ĐẠO DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ TỈNH HÀ TĨNH TỪ
  NĂM 2005 – NAY 43
  2.1.Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh ảnh hưởng đến công tác
  quy hoạch cán bộ lãnh đạo 43
  2.1.1 Tình hình kinh tế 44
  2.1.2 Tình hình văn hóa - xã hội của tỉnh . 50
  2.2.Thực trạng tình hình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban
  Thường vụ tỉnh ủy quản lý tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2005 – nay 53
  2.2.1. Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  quản lý . 53
  2.2.2. Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ ở tỉnh Hà Tĩnh . 71
  2.2.3. Quản lý và thực hiện quy hoạch 78
  2.2.4. Kết quả của công tác quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2005 – nay . 84
  2.3 Đánh giá chung . 88
  2.3.2. Tồn tại, hạn chế . 91
  2.3.3. Nguyên nhân . 94
  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DIỆN BAN
  THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI GIAN
  ĐẾN 2015 TẦM NHÌN 2020 97
  3.1. Mục tiêu, phương hướng 97
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội trong thời gian sắp tới . 97
  3.1.2. Mục tiêu, phương hướng hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh
  trong thời gian sắp tới . 100
  3.2. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện
  Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Tĩnh đến 2015, tầm nhìn 2020 103 3.2.1. Nâng cao nhận thức và thống nhất về nhận thức trong công tác quy
  hoạch . 103
  3.2.2. Xây dựng, thực hiện tốt quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo; Thường
  xuyên rà soát đánh giá xác định nguồn quy hoạch cán bộ 105
  3.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn gắn với chức danh . 107
  3.2.4. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi
  dưỡng và luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch . 107
  3.2.5. Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp
  tham gia xây dựng và giám sát thực hiện quy hoạch cán bộ 112
  3.3 Kiến nghị . 113
  KẾT LUẬN . 117
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

  Xem Thêm: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status